İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
v
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1369 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Krek kemiini ne eken musculus seratus anterior’un felci nedeniyle skapula iyan kenarnn -kanad andrr ekilde- arkaya doru knt yapmas; kanatl skapula.
Vulvovaginal bez. Bk. Bartholin s gland
Vulva ve vagina ile ilgili; vulvovaginal.
tibbi çeviri
Vulva ve uterus’la ilgili; vulvouterin.
1- Vulva ve rektum’la ilgili; vulvorektal.2- Vulva ve rektum arasnda olumu,
Vulva’y tutan herhangi bir hastalk; vulvahastal; vulvopati.
Bk. vulv.
Vulva iltihab; vulvit
Vulvizmus. Bk. vaginismus.
Vulva’nn bir blmnn veya tmnnameliyatla kanlmas; vulvektomi.
Ar melanin birikimi sebebiyle vulva’nn kahverengi oluu; vulva melanozu.
Vulva derisinde hiperkeratoz ve displazi gsteren beyaz lekeler olumas ile belirgin, prekanserz lezyon; vulva lkoplakisi; vulvar lkoplaki.
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ya da Brugia timori’nin, vulva lenfdaiarlarn tkamas sonucu vulva’da deri ve derialt dokularnn ar hipertrofisi ile belirgin durum; vulva elefantiyaz.
Bk. vulval.
Genellikle labium majus zerindeki ok katl yass epitelden gelierek vulva’ya yaylan kanser; vulva kanseri
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
Vulva ile ilgili; vulval.
(L.): Kadn d genital organlarnn tm; vulva.Bk. female pudendum.
Vulva anlamna nek.
Bk. volsella
1 2 3 4 .. 67 68 69
v
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 925 adet çeviri sonucu bulundu. 881 - 900 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Vcuda giren immnojen’in kendisine kar antikor oluturma yetenei; bu yetenein derecesi; immnojenisite.
Vcuda giren belli bir antijen’e kar antikor olumas ve oluan antikor’un antijen-antikor kompleksi’ni oluturmak zere-antijen’le birlemesi; antijen-antikor reaksiyonu.
Vcuda girii, kendisine kar antikor olumasn uyaran madde; antijen (Belli bir bakteri veya yabanc protein)
tibbi çeviri
Vagina n duvar
Vagina n duvarndan gen eklinde para karlarak tekrar dikilmesi (sistosel iin uygulanr)
Vagina duvarlarnn -atrezi sonucu- birbirine yapmas; ankilokolpos.
Vcudun eitli ksmlarnda llen kanbasnlarnn birbirinden farkl oluu; anizopiez.
Vcut hormonlarnn yetersiz oluu; tmhormon salglanmasnda yetersizlik hali; anhormoni.
Vena jugularis intema ile vena subclavia’nm birletii yerdeki a; ven as,
Vazomotor dengesizlik nedeniyle, damarlarda spazm veya dilatasyonla kendini gsteren bozukluk; vazonroz.
Vcutta albmin sentezinin arlamas sonucu, serum albmininin yokluu veya ileri derecede azl, dokularda dem ve kanda kolesterol seviyesinin ykselii ile belirgin -muhtemelen genetik bir defekt’e bal- hastalk
Vcutlarnn orta ksmndan birbirine yapk ikiz hilkat garibesi; anakatadidimus.
Vcut kaslarnn doutan gelimemi oluu (arthrogryposis multiplex’e sebep olur),
Vcutta ar miktarda amino asit olumas; aminoz.
Vcutta protein yapm iin gerekli, amino ve karboksil gruplarnn karbon’a tutunmasyla oluan organik bileikler; amino asitler
Vcudun bir yarsnda yz kaslarn, dier yarsnda kol ve baca tutan fel; apraz fel
Vcut tarafndan yaplp, bakterilerin salglad toksinlere kar etki gsteren madde; allotoksin.
Vcudun bir tarafnda kol veya bacaa temas eden uyartnn kar taraf kol veya bacak zerinde duyumsanmas hali; allokiri.
Vcudun bir tarafnda kol veya bacaa temas eden uyartnn kar taraf kol veya bacak zerinde duyumsanmas hali; allokiri.
Vcudun belli bir allerjen (ila, gda, iek tozu vb.)’e kar ar duyarl oluu; baz allerjenlere kar organizmada doutan veya sonradan gelien ar duyarllk; allerji
1 2 3 .. 41 42 43 44
45
46 47
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü