İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1527 adet çeviri sonucu bulundu. 1481 - 1500 arasındaki sonuçlar:
Bk. anovular menstruation.
Yumurtlama(ovulasyon)’nm ortadan kalkmas; ovulasyon’un durmas; anovulasyon.52
Ovulasyon olmakszn grlen adet; ovulasyonsuz ayba kanamas; anovuler menstruasyon
tibbi çeviri
Anler stomatit. Bk. commissural cheiliti
Ortasnda halka eklinde aklk gsteren himen; halkasal kzlk zar
Bk. cheiiosis.
Halka eklinde; halkaya benzer; anuler.
Alt ene kemiinin gvde ve kol blmleri arasndaki d ann ucu; mandibula kesi
A oluturma; alanma; kanal veya kordon eklindeki bir oluumun dirsek yapacak ekilde bklme gstermesi; angulasyon.
Ke veya a gsterme hali.
Bk. vena angularis.
Fallop borusu (tuba uterina)’nun interstisyel blmnde gelien d gebelik; interstisyel gebelik
Bk. commissural cheilitis
Bk. arteria angularis.
1- A eklinde keye sahip; keli; anguler.2- Muhtelif keler gsteren,
Anal kanaldan, ans evresindeki doku iine uzanan patolojik geit; anal fistl (Ans evresinde darya alr veya almaz)
(L.) Deiik byklkte hcrelerin oluturduu morula; amfimorula (leri morula devresinde izlenir),
Dllenmemi ovum.
Tifonun fazla bitkinlik gstermeksizin ayakta geirilen hafif ekli
Hyarck vebasnn hafif geen ekli; kk veba; ayakta geirilen veba
1 2 3 .. 71 72 73 74
75
76 77
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 3260 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
imlendirilmi arpada veya meyve sularnda, alkol oluturmak zere mayalanmaya sebep olan maya mantar (yeast)’nn yapsnda bulunan enzim; zimaz.
Omur kemerinin her iki yanndaki -st ve alt olmak zere- iki kntdan her biri; eklem knts. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Varicellazoster virsnn, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarn enfekte edii nedeniyle fasiyal sinirde fel, kulakta iddetli ar ve aknt, iitme kayb, ba dnmesi ve kulak sayva
tibbi çeviri
Varicellazoster virsnn, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarn enfekte edii nedeniyle fasiyal sinirde fel, kulakta iddetli ar ve aknt, iitme kayb, ba dnmesi ve kulak sayva
Hastaln hayvandan insana bulamamas iin gerekli nlemlerin alnmas; zooprofilaksi
Gebelik sonucu yavru douran; yavrulayan; zoogonz.
Kirpiksi cisim kuak (zonula ciliaris)’na kesi yapma; zonlotomi
Kirpiksi cisim kuak (zonula ciliaris)’in iltihab; zonlit.
Bulankln, gz merceinin bellitabakalarnda oturmasyla belirgin katarakt; zonler katarakt.
Kuakklar (zonula’nn oulu)
Vcudun herhangi bir ksmnda kuakla sklyormu gibi duyulan his; zonestezi
Primordiyal follikl iindeki primer oosit’in ve Graaf follikl iinde gelimekte olan ovum’un, etrafn saydam zar eklinde saran glikoprotein tabakas; saydam kuak (Zona pellucida, ovulasyon esnasnda dan at
Kiiye fiziksel ve zihinsel zindelik kazandrmak amacyla uygulanan, Hintlilere ait bir egzersiz sistemi; yoga.
Sar leke. Bk. macula lutea.
Sar hummaya kar baklk oluturma amacyla uygulanan, civciv embriyo hcreleri ieren besiyerinde retilmesini takiben virlans giderilmi canl sar humma virsleri sspansiyonundan oluan a; sar humma as,
Tomurcuklanma ile oalan, maya niteliinde tek hcreli bir mantar; maya mantar (imlendirilmi arpada veya meyve sularnda -alkol oluturmak zere- mayalanmaya sebep olur).
Treponema pertenue’nin sebep olduu, yz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu lserler olumasyla belirgin, tropikal blgelerde yaygn olarak grlen bulac hastalk; frambezi; yavz.
Treponema pertenue’nin sebep olduu, yz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu lserler olumasyla belirgin, tropikal blgelerde yaygn olarak grlen bulac hastalk; frambezi; yavz.
Azdan ksiloz veriliini takiben idrara geen miktar belirleme amacyla, gdaya bal pentozri tansnda uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
Ksiloz’un barsaklardan emiliini takiben kana gei hzn belirleme amacyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
1 2 3 4 .. 161 162 163
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü