İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1527 adet çeviri sonucu bulundu. 1481 - 1500 arasındaki sonuçlar:
Bk. anovular menstruation.
Yumurtlama(ovulasyon)’nm ortadan kalkması; ovulasyon’un durması; anovulasyon.52
Ovulasyon olmaksızın görülen adet; ovulasyonsuz aybaşı kanaması; anovuler menstruasyon
tıbbi çeviri
Anüler stomatit. Bk. commissural cheiliti
Ortasında halka şeklinde açıklık gösteren himen; halkasal kızlık zarı
Bk. cheiiosis.
Halka şeklinde; halkaya benzer; anuler.
Alt çene kemiğinin gövde ve kol bölümleri arasındaki dış açının ucu; mandibula köşesi
Açı oluşturma; açılanma; kanal veya kordon şeklindeki bir oluşumun dirsek yapacak şekilde bükülme göstermesi; angulasyon.
Köşe veya açı gösterme hali.
Bk. vena angularis.
Fallop borusu (tuba uterina)’nun interstisyel bölümünde gelişen dış gebelik; interstisyel gebelik
Bk. commissural cheilitis
Bk. arteria angularis.
1- Açı şeklinde köşeye sahip; köşeli; anguler.2- Muhtelif köşeler gösteren,
Anal kanaldan, anüs çevresindeki doku içine uzanan patolojik geçit; anal fistül (Anüs çevresinde dışarıya açılır veya açılmaz)
(L.) Değişik büyüklükte hücrelerin oluşturduğu morula; amfimorula (İleri morula devresinde izlenir),
Döllenmemiş ovum.
Tifonun fazla bitkinlik göstermeksizin ayakta geçirilen hafif şekli
Hıyarcık vebasının hafif geçen şekli; küçük veba; ayakta geçirilen veba
1 2 3 .. 71 72 73 74
75
76 77
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 3260 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Çimlendirilmiş arpada veya meyve sularında, alkol oluşturmak üzere mayalanmaya sebep olan maya mantarı (yeast)’nın yapısında bulunan enzim; zimaz.
Omur kemerinin her iki yanındaki -üst ve alt olmak üzere- iki çıkıntıdan her biri; eklem çıkıntısı. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
Hastalığın hayvandan insana bulaşmaması için gerekli önlemlerin alınması; zooprofilaksi
Gebelik sonucu yavru doğuran; yavrulayan; zoogonöz.
Kirpiksi cisim kuşakçığı (zonula ciliaris)’na kesi yapma; zonülotomi
Kirpiksi cisim kuşakçığı (zonula ciliaris)’in iltihabı; zonülit.
Bulanıklığın, göz merceğinin bellitabakalarında oturmasıyla belirgin katarakt; zonüler katarakt.
Kuşakçıklar (zonula’nın çoğulu)
Vücudun herhangi bir kısmında kuşakla sıkılıyormuş gibi duyulan his; zonestezi
Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovum’un, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası; saydam kuşak (Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan at
Kişiye fiziksel ve zihinsel zindelik kazandırmak amacıyla uygulanan, Hintlilere ait bir egzersiz sistemi; yoga.
Sarı leke. Bk. macula lutea.
Sarı hummaya karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, civciv embriyo hücreleri içeren besiyerinde üretilmesini takiben virülansı giderilmiş canlı sarı humma virüsleri süspansiyonundan oluşan aşı; sarı humma aşısı,
Tomurcuklanma ile çoğalan, maya niteliğinde tek hücreli bir mantar; maya mantarı (Çimlendirilmiş arpada veya meyve sularında -alkol oluşturmak üzere- mayalanmaya sebep olur).
Treponema pertenue’nin sebep olduğu, yüz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu ülserler oluşmasıyla belirgin, tropikal bölgelerde yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalık; frambezi; yavz.
Treponema pertenue’nin sebep olduğu, yüz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu ülserler oluşmasıyla belirgin, tropikal bölgelerde yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalık; frambezi; yavz.
Ağızdan ksiloz verilişini takiben idrara geçen miktarı belirleme amacıyla, gıdaya bağlı pentozüri tanısında uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
Ksiloz’un bağırsaklardan emilişini takiben kana geçiş hızını belirleme amacıyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
1 2 3 4 .. 161 162 163
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü