İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1527 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Varicellazoster virsnn, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarn enfekte edii nedeniyle fasiyal sinirde fel, kulakta iddetli ar ve aknt, iitme kayb, ba dnmesi ve kulak sayva
Bulankln, gz merceinin bellitabakalarnda oturmasyla belirgin katarakt; zonler katarakt.
Kuak eklindeki kk blge ile ilgili; kuakkla ilgili; zonler
tibbi çeviri
Kuakklar (zonula’nn oulu)
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
Kuak eklindeki kk blge; kuakk; zonl
Bbrekst bezi korteksi’nin, fasikler katn altnda yer alan geni, en i kat; retikler kat.
Bbrekst bezi korteksi’nin, glomerler kat ile retikler kat arasnda kalan orta kat; fasikler kat.
Krek kemiini ne eken musculus seratus anterior’un felci nedeniyle skapula iyan kenarnn -kanad andrr ekilde- arkaya doru knt yapmas; kanatl skapula.
Vitells kanalnn, embriyonal dnemde kapanmas gerekirken, uzunluu boyunca ak kalmas sonucu gbekle barsak kanal arasnda oluan geit; vitells fistl.
(L.): Bantlar; eritler; vinkula(vinculum’un oulu)
Oval delik, oval pencere.Cavum tympani’nin orta duvarnda nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafndan kapatlan delik.
Bk. venae vestibulares
Denge duyusu, denge olumas ve dengenin devamyla ilgili anatomik blmlerin oluturduu sistem; vestibler labirent (labyrinthus vestibularis), nervus vestibularis ve beyin 4. karncnn tabanndaki vestibler ekirdekler
Streptomisin vb. antibiyotiklerin uzun sre uygulan sonucu gelien, iitme ve denge bozukluklar ile belirgin patolojik durum; vestibler fel
Membranz labirent’in utriculus sacculus ve membranz yann daire kanallar (ductus semicirculares)’ndan oluan blm; vestibl labirenti; vestibler labirent,
Denge sistemindeki herhangi bir bozukluk ya da kulak labirenti’nin herhangi bir nedenle uyarlmas sonucu gelien, gz kresinde yava ve hzl titreimlerin birbirini izlemesiyle belirgin, ou kez ba dnmesinin de e
Vestibler sistem’in bir blmn oluturmak zere beyin 4. karncnn tabanmda yer alan, nervus vestibularis’in ipliklerinin sonland drt ekirdek; denge siniri ekirdekleri; vestibler ekirdekler (st, alt
Vestibler nronit. Bk. paralytic vertigo.
Bk. nervus vestibularis
1 2 3 4 .. 75 76 77
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 3260 adet çeviri sonucu bulundu. 3241 - 3260 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
(G.): Krek kemii dikeni (spina scapulae)’ninserbest ucu; omuz knts; akromion.
Kprck kemii (clavicula)’nin akromiyal ucundan, krek kemii (scapula)’ndeki acromion’a uzanan fibrz ba; akromion-klavikula ba; akro-mioklavikuler ligament
Akromioklavikuler eklem. Bk. acromioclavicular articulation
tibbi çeviri
Krek kemii (scapula)’nin omuz knts (acromion) ile kprck kemiinin dyan ucu arasndaki eklem; akromioklavikuler eklem
Omuz knts (acromion) ve kprck kemii (clavicula) ile ilgili; her ikisini beraber ilgilendiren; akromioklavikuler.
Kan dolamndaki bozukluk sonucu el ve ayak parmaklar, burun, kulak gibi vcudun u ksmlarnda grlen asfiksi hali; akroasfiksi (Bu ksmlar mavi renk alr).
Kan dolamndaki bozukluk sonucu el ve ayak parmaklar, burun, kulak gibi vcudun u ksmlarnda grlen asfiksi hali; akroasfiksi (Bu ksmlar mavi renk alr).
Enfeksiyonu geirerek ya da enfeksiyz etkene kar antijen veya antikor verilerek oluturulan baklk; sonradan kazanlan baklk; akkiz baklk (aktif veya pasif baklk)
Konuulanlar anlayamama ile belirgin afazi ekli; akustik afazi
Vitamin B12′nin barsaklardan emiliinde yetersizlik sz konusu olmakszn gelien, pernisiyz anemi ‘ye benzer bulgularla belirgin ldrc makrositik anemi ekli; akrestik anemi
cardiac achalasia: Kardia’nn gerektii ekilde geveyememesi nedeniyle yutulan maddelerin mideye gemesinde glk ve bunun sonucu yemek borusunun genilemesi ile belirgin durum; kardiak akalazi. pelvirectal achalasia:
Bronit, pnmoni, amfizem, atelektazi ve kistik fibroz’da azdan kapsl ya da zelti eklinde kullanlan, asetaminofen (parasetamol) zehirlenmesinde de antidot olarak uygulanan mukolitik bir ila; asetilsistein.
Asetabuler entik. Bk. acetabular notch
cerebrovascular (cerebral vascular) accident, radiation accident, traffic accident
Salglanan salgnn organda tutulamamas; vcuttan ar salg kayb; akateksi.
Tatl sularda ve nemli topraklarda bulunan, baz trleri primer amibik menengoensefalit’e sebep olan bir amip cinsi,
Polyomiyelit’in nispeten hafif seyreden ekli; merkezi sinir sistemine yaylmakszn hafif ate, ba ars, uyuukluk, bulant ve kusma gibi belirtilerle seyreden hafif polyomiyelit; abortif polyomiyelit (Bu ekil poly
Embriyonal dokular veya embriyonal geliimle ilgisi olmayan; ablastemik.
ne veya trokar’la karna girme; karn parasentezi; abdominosentez (Karn boluundan sv boaltma amacyla uygulanr),
Karn blgesinde duyulan ar; karn ars; abdominalji
1 2 3 .. 159 160 161 162
163
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü