İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1527 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Varicellazoster virsnn, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarn enfekte edii nedeniyle fasiyal sinirde fel, kulakta iddetli ar ve aknt, iitme kayb, ba dnmesi ve kulak sayva
Bulankln, gz merceinin bellitabakalarnda oturmasyla belirgin katarakt; zonler katarakt.
Kuak eklindeki kk blge ile ilgili; kuakkla ilgili; zonler
tibbi çeviri
Kuakklar (zonula’nn oulu)
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
Kuak eklindeki kk blge; kuakk; zonl
Bbrekst bezi korteksi’nin, fasikler katn altnda yer alan geni, en i kat; retikler kat.
Bbrekst bezi korteksi’nin, glomerler kat ile retikler kat arasnda kalan orta kat; fasikler kat.
Krek kemiini ne eken musculus seratus anterior’un felci nedeniyle skapula iyan kenarnn -kanad andrr ekilde- arkaya doru knt yapmas; kanatl skapula.
Vitells kanalnn, embriyonal dnemde kapanmas gerekirken, uzunluu boyunca ak kalmas sonucu gbekle barsak kanal arasnda oluan geit; vitells fistl.
(L.): Bantlar; eritler; vinkula(vinculum’un oulu)
Oval delik, oval pencere.Cavum tympani’nin orta duvarnda nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafndan kapatlan delik.
Bk. venae vestibulares
Denge duyusu, denge olumas ve dengenin devamyla ilgili anatomik blmlerin oluturduu sistem; vestibler labirent (labyrinthus vestibularis), nervus vestibularis ve beyin 4. karncnn tabanndaki vestibler ekirdekler
Streptomisin vb. antibiyotiklerin uzun sre uygulan sonucu gelien, iitme ve denge bozukluklar ile belirgin patolojik durum; vestibler fel
Membranz labirent’in utriculus sacculus ve membranz yann daire kanallar (ductus semicirculares)’ndan oluan blm; vestibl labirenti; vestibler labirent,
Denge sistemindeki herhangi bir bozukluk ya da kulak labirenti’nin herhangi bir nedenle uyarlmas sonucu gelien, gz kresinde yava ve hzl titreimlerin birbirini izlemesiyle belirgin, ou kez ba dnmesinin de e
Vestibler sistem’in bir blmn oluturmak zere beyin 4. karncnn tabanmda yer alan, nervus vestibularis’in ipliklerinin sonland drt ekirdek; denge siniri ekirdekleri; vestibler ekirdekler (st, alt
Vestibler nronit. Bk. paralytic vertigo.
Bk. nervus vestibularis
1 2 3 4 .. 75 76 77
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 3260 adet çeviri sonucu bulundu. 3201 - 3220 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Alkol bamll gsteren kiide, alkol almnn aniden azaltlmas ya da kesilmesi sonucu gelien, ar huzursuzluk, tremor, hipertansiyon, taikardi, bulant ve kusma ile belirgin zihinsel ve psiik bozukluk hali.
Yksek ate gsteren hastada sy drme amacyla deriyi alkolle silmek suretiyle uygulanan tedavi; alkol banyosu,
Hayvansal dokularda ve eitli besin maddelerinde bulunan bir cins protein; albmin
tibbi çeviri
Kulak kepesi; kulak sayvan
Kolu -omuz seviyesinde- abduksiyon, n kolu fleksiyon halinde tutma amacyla uygulanan atel; uak atel
Ses iletimi; seslerin d kulak ve orta kulak araclyla i kulaa iletimi,
Nehaket devresindeki hastaya uygulanan tedavi; hastaln iyilemesini takiben kiinin eski haline daha abuk dnebilmesini amalayan tedavi.21
1- Yemm yerine kabul edilen ifade; ciddi sz. 2- Kendi kendine telkinde, amaca ulald devre.
Duygusal tepki gsterme hali; duygulanm,
1- Bedensel veya psiik bozukluk; hastalk; afeksiyon. 2- Duygusal tepki gsterme; duygulanma; duygulanm. 3- Bir kimseye gsterilen duygusal ilgi; scak sevgi; ak.
Yksek hava basncnn sebep olduu i kulakiltihab; aerotit.
Baz hastalklarn scak hava uygulanarak tedavisi; scak hava tedavisi; aerotermo terapi.
Baz solunum hastalklarnda hastay deiik younlukla oksijene maruz brakmak suretiyle uygulanan tedavi ekli; hava tedavisi; aeroterapi.
Vcut dokularnda gaz veya hava olumas; aeroz.
Hava ve suyun tedavi amacyla birlikte uygulanmas; hava ve su tedavisi; aerohidroterapi.20
Yksek basntan ani olarak normal atmosfer basncna geildiinde, kan ve dokularda azot kabarcklar olumasna bal olarak omuz, kol ve bacaklarda ar, boulma hissi, nefes darl, ksrk, ba dnmesi ve ileri derecede
Solunumu, kalbi ya da her ikisi durmu kimseyi canlandrma amacyla yetkili uzmanlar tarafndan uygulanan ileri yntemler (ilala mdahale, kalbe elektrik akm uygulama, kalp pili yerletirme)
Bbrekst bezinin ameliyatla karlmas; adrenalektomi (Bbrekst bezinde tmr, hipertrofi ve ar salglama durumlarnda uygulanr. Keza kadnda meme kanserinde de baz vakalarda iki tarafl olarak karlr),
1- Bbrein yannda; bbree bitiik. 2- Bbrekst bezi; glandula suprarenalis.
Dokularda, zellikle derialt dokusunda yer yer ya kitleleri olumasyla belirgin hastalk; Ander hastal
1 2 3 .. 157 158 159 160
161
162 163
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü