İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 42 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Tüberküloz aşısı. M. BCG vaccine
Tüberkülozlu kişide deri yüzeyinde ülserleşme gösteren küçük papüller oluşması ile belirgin durum; papülonekrotik tüberküloz
tıbbi çeviri
Omurga tüberkülozu. Bk. tuberculous spondylitis
Deri tüberkülozu. Bk. cutaneous tuberculosis
Akciğer tüberkülozu. Bk. pulmonary tuberculosis
Tüberküloz basillerinin larenks mukozası ve ses telleri üzerinde çok sayıda küçük ülserler oluşturmasıyla belirgin, ses kısıklığı, öksürük ve kanlı balgamın eşlik ettiği tüberküloz; larenks (gırtlak) tüberkülozu,
Böbrek tüberkülozu. Bk. renal tuberculosis
Bağırsak tüberkülozu. Bk. intestinal tuberculosis
Kemiği tutan tüberküloz; kemik tüberkülozu (Genellikle aktif ya da inaktif akciğer tüberkülozu gösteren hastada görülür)
Deri tüberkülozu. Bk. cutaneous tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis’in sebep olduğu bulaşıcı hastalık; verem; tüberküloz (Hastalık özellikle akciğerlerde görülür; bununla beraber basilin kan ya da lenf yoluyla yayılışı sonucu yerleşme yerine göre, deri, beyin,
Cerrahi tedaviden yararlanan tüberküloz şekli; cerrahi tüberküloz (Kemik ya da eklem tüberkülozu gibi).
Omurga tüberkülozu. Bk. tuberculous spondylitis.
Primer akciğer tüberkülozunun geçirilişini takiben, tüberküloz basilinin vücuda ikinci defa girişinde gelişen akciğer tüberkülozu; sekonder tüberküloz
Akciğerde veya diğer bir organdaki tüberküloz odağından kan akımıyla yayılan tüberküloz basillerinin böbreğe yerleşmesi sonucu oluşan tüberküloz; böbrek tüberkülozu
Reenfeksiyon tüberküloz. Bk. secondary tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis’in akciğerde yerleşmesi sonucu, ateş, gece terlemeleri, solunum esnasında göğüs ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, bitkinlik, öksürük ve kanlı balgam çıkışıyla belirgin, kronik seyir gösteren bu
Tüberküloz basilinin vücuda ilk girişinde akciğerde oluşturduğu "primer kompleks" ile belirgin, daha sonra -kalsifıye iz bırakarak- kendiliğinden iyileşen tüberküloz; primer tüberküloz (Çocuklarda görülür)
Postprimer tüberküloz. Bk. secondaıy tuberculosis.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 26 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Boyanmasını takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’yı boyamada kullanılan bir yöntem; ZiehlNeelsen boyama yöntemi.
Tüberküloz enterokolit. Bk. intestinal tuberculosis.
Deri tüberkülozu. Bk. cutaneous tuberculosis
tıbbi çeviri
Akciğer tüberkülozu. Bk. pulmonary tuberculosis
Böbrek tüberkülozu. Bk. renal tuberculosis
Bağırsak tüberkülozu. Bk. intestinal tuberculosis
Deri tüberkülozu. Bk. cutaneous tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis’in sebep olduğu bulaşıcı hastalık; verem; tüberküloz (Hastalık özellikle akciğerlerde görülür; bununla beraber basilin kan ya da lenf yoluyla yayılışı sonucu yerleşme yerine göre, deri, beyin,
Mycobacterium tuberculosis’in et suyundaki kültürünün süzgeçten geçirilmesiyle elde edilen ve tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan sıvı madde; tüberkülin
Tüberküloz’lu hastada, kan akımıyla deriye yayılan Mycobacterium tuberculosis’e karşı yerel reaksiyon olarak deri üzerinde oluşan -ülserleşme eğilimi ile belirgin- küçük lezyon; tüberkülid
Mycobacterium tuberculosis türü bakteri
Streptomyces mediterranei’den elde edilen, başta "Mycobacterium tuberculosis" olmak üzere birçok bakterilere karşı etkili, ağız yoluyla ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan geniş spektrumlu
Reenfeksiyon tüberküloz. Bk. secondary tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis’in akciğerde yerleşmesi sonucu, ateş, gece terlemeleri, solunum esnasında göğüs ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, bitkinlik, öksürük ve kanlı balgam çıkışıyla belirgin, kronik seyir gösteren bu
Mycobacterium tuberculosis’in sentetik et suyundaki kültürünün süzgeçten geçirilmesi ve içerdiği protein fraksiyonunun amonyum sülfat ya da trikloroasetik asit ile çökeltilmesiyle elde edilen ve tüberküloz tanısında tes
Mycobacterium tuberculosis’in sentetik et suyundaki kültürünün süzgeçten geçirilmesi ve içerdiği protein fraksiyonunun amonyum sülfat ya da trikloroasetik asit ile çökeltilmesiyle elde edilen ve tüberküloz tanısında tes
Postprimer tüberküloz. Bk. secondaıy tuberculosis.
Bk. Mycobacterium tuberculosis.
Tüberküloz’un etkeni olan basil; Koch basili; Mycobacterium tuberculosis türü bakteri.
İyileşmiş tüberküloz. Bk. inactive tuberculosis
1 2
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü