İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1037 adet çeviri sonucu bulundu. 1021 - 1037 arasındaki sonuçlar:
1- Bir kimseden dier bir kimseye di aktanm; di transplantasyonu; allotriodonti. 2- Az dnda baka bir yerde di bulunuu (Dermoid kist iinde olduu gibi).30
Dikkatini kendisinden ziyade dier kimselerzerinde toplayan; allosantrik.
Bir virs’n sebep olduu, iek hastalna benzer deri lezyonlar gsteren, hafif atein elik ettii akut enfeksiyon; variola minr; alastrim; yalanc iek.
tibbi çeviri
1- Midesi bulunmayan; midesiz; agastrk (Baz hayvanlarda olduu gibi). 2- Midenin ameliyatla ksmen veya tamamen kartlnn sebep olduu (bozukluk vb.).
Midenin olmay; mide yokluu; agastri.
Gda olarak kullanlan mantar; zehirsiz mantar; kuzugbei.
Middede hava veya gaz bulunuu; aerogastri.
Adenozin’e fosfat gurubunun tutunmasyla oluan bileik; adenozin trifosfat (Adenozin trifosfat’n, bir veya iki fosfat grubu kaybederek paralanmas sonucu enerji aa kar).
Adenozin trifosfat’tan adenozin difosfat olumasn katalize eden enzim; adenozintrifosfataz. .
Kusma, bulant, epigastrium’da iddetli ar, itahszlk ve halsizlik ile seyreden, genellikle akut enterit’in de elik ettii akut mide iltihab; akut gastrit,
Sentromer’in, bir uca ok yakn oluu ile belirgin kromozom ekli; akrosentrik kromozom
ki kromatid’i birbirine balayan sentromer’in bir uca ok yakn oluu ile belirgin; akrosentrik (kromozon).
Mide zsuyunun ileri derecede azalmas veya yokluu; mide ailisi (Hidroklorik asit, pepsinojen ve dier baz unsurlarn yokluu sz konusu)
Salarda pigment yokluu; san pigment yokluu nedeniyle beyaz veya gri oluu; akromotriki.
Merkezden uzak; evresel; asantrik.
Sktrarak ezme anlamna sonek.
Tbbi tedavi anlamna sonek.
1 2 3 .. 48 49 50 51
52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1792 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salglayc tmr; gastrinom; Zollinger-Ellison tmr (zellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede grlr).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salglayc tmr (gastrinom), gastrin’e bal olarak mide bezlerinden ar hidroklorik asit salglan sonucu mide ve duodenum’da peptik lserle
zellikle gs ve prostat kanseri tedavisinde kullanlan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
tibbi çeviri
Y ile simgelenen maden; itriyum
Pamuk zerine slfrik ve nitrik asitlerin mterek etkisi ile oluan -ve zellikle kollodyon ad verilen sv maddenin yapmnda kullanlan- bir madde; nitratl sellloz; nitrosellloz; piroksilin.
Deriyi herhangi bir yal madde uygulanmakszn ovma; kuru ovma; kserotripsis.
Hastalk etkeni tamayan emici bcein, hasta zerinde beslenmesini takiben bcek dksnda mikroskopik muayene ile hastalk etkeninin aratrlmas esasna dayal tan yntemi; zellikle Gney Amerika tripanozomiyaz’
Triptofann nikotinik aside evrilii esnasnda oluan bir ara rn; ksantrenik asit.
eker hastal olan baz kimselerde, kanda ar lipid, zellikle trigliserid artmna bal olarak deri zerinde, zellikle dirsek, kala ve uyluk derisinde ksantomlar olumas ile belirgin durum; diyabetik ksantom.
El srt, dirsek, diz, boyun, omuz gibi blgelerde hafif kabark ksantomlar olumas ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artmnn elik ettii kaltsal metabolik bozukluk; tberz ksantom.
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk srasndaki sandals kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasndaki eklem; radiyokarpal eklem; el bilei eklemi
Trichosporon beigelii’nin sebep olduu, kl gvdelerinde yumuak, beyaz, kk yumrular olumasyla belirgin mantar enfeksiyonu; beyaz piedra.
Trichuris trichiura tr solucan.
Titreme, baygnlk ve kanda eker seviyesinin d ile belirgin hiperinslinizm krizine zg belirti; Whipple ls; Whipple triyad.
Absorpsiyon bozukluu, karn ars, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, ar zayflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, barsak muk
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Gazl gangren’e sebep olan basil; Welch basili; Clostridium perfringens tr bakteri,
Kanda romatoid faktr varln aramada, dolaysyla romatoid artrit tansnda kullanlan bir agltinasyon testi; WaalerRose testi
stemli kas. Bk. striated muscle
1 2 3 4 .. 88 89 90
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü