İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1037 adet çeviri sonucu bulundu. 981 - 1000 arasındaki sonuçlar:
Sa veya sol kalp kulaknn genilemesi; atrium dilatasyonu
Kalp kulakklarnn gevemesi; kalp kulakklarnn sistolu takiben tekrar kanla dolarak genilemesi; atriyal diyastol (Kalp karncklarnn gevemesinden nce)
Atrium (kalp kulak) ile ilgili; atriyal.
tibbi çeviri
Servikal kanaln veya kanaln uterus’aalan deliinin doutan kapal oluu; atretometri.
Midenin yemek borusuna alan ksm(kardia)’nn doutan kapal oluu; atretogastri.
Doutan malformasyon veya sonradan geirilen hastalk ya da kaza sonucu bir tarafnda ekil bozukluu (arpklk) gsteren pelvis; asimetrik pelvis
1- Asimetri ile ilgili; asimetrik. 2- Asimetriile belirgin; asimetri gsteren,
1- Bzc; bztrc; kasarak sktrc. 2- Dokuyu veya damar bzc etkiye sahip ila; astrenjan.
Bzme; kaslarak skma,
Arteria profimdabrachii’ den ayrlp, humerus’da dalan arterler; humerus’un besleyici arterleri
Arteria profunda femoris’in dallarndan 3. delici arterden ayrlp femur’da dalan arterler; femur’un besleyici arterleri,
Arteria splenicadan dalak hilusunda ayrldktan sonra gastrosplenik ligamentten geerek mide fundusuna erien, burada arteria gastrica sinistra ve arteria gastro-omentalis sinistra ile anostomoz yaparak dalan 5-6 kk arte
Bk. arteria nutricia
Arteria tibialis posterior’dan ayrlp tibia’da dalan arter; tibia’nn besleyici arteri
Arteria fibularis’den ayrlp fibula’da dalan arter; fibula’nn besleyici arteri,
Kemie kan salayan arter; kemii ve kemik ilii boluunu besleyen arter; besleyici arter
Bk. arteria iliaca interna.
Truncus coeliacus’dan ayrlp, mide kk kurvaturu’nun st blm ve kardiya ile zofagus’un alt blmnde dalan arter; mide sol arteri; sol gastrik arter
Arteria hepatica propria’dan ayrlp mide kk kurvaturu’nun alt blm ve mide kaps (pylorus)’nda dalan arter; mide sa arteri; sa gastrik arter
Arteria thoracica interna’nn iki u dalndan biri olarak, karn n duvarnn st blm derisi ve kaslar, diyafragma, periton ve karacierin ligamentum falciforme’sinde dalan arter; epigastr st arteri; superi
1 2 3 .. 46 47 48 49
50
51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1792 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salglayc tmr; gastrinom; Zollinger-Ellison tmr (zellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede grlr).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salglayc tmr (gastrinom), gastrin’e bal olarak mide bezlerinden ar hidroklorik asit salglan sonucu mide ve duodenum’da peptik lserle
zellikle gs ve prostat kanseri tedavisinde kullanlan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
tibbi çeviri
Y ile simgelenen maden; itriyum
Pamuk zerine slfrik ve nitrik asitlerin mterek etkisi ile oluan -ve zellikle kollodyon ad verilen sv maddenin yapmnda kullanlan- bir madde; nitratl sellloz; nitrosellloz; piroksilin.
Deriyi herhangi bir yal madde uygulanmakszn ovma; kuru ovma; kserotripsis.
Hastalk etkeni tamayan emici bcein, hasta zerinde beslenmesini takiben bcek dksnda mikroskopik muayene ile hastalk etkeninin aratrlmas esasna dayal tan yntemi; zellikle Gney Amerika tripanozomiyaz’
Triptofann nikotinik aside evrilii esnasnda oluan bir ara rn; ksantrenik asit.
eker hastal olan baz kimselerde, kanda ar lipid, zellikle trigliserid artmna bal olarak deri zerinde, zellikle dirsek, kala ve uyluk derisinde ksantomlar olumas ile belirgin durum; diyabetik ksantom.
El srt, dirsek, diz, boyun, omuz gibi blgelerde hafif kabark ksantomlar olumas ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artmnn elik ettii kaltsal metabolik bozukluk; tberz ksantom.
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk srasndaki sandals kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasndaki eklem; radiyokarpal eklem; el bilei eklemi
Trichosporon beigelii’nin sebep olduu, kl gvdelerinde yumuak, beyaz, kk yumrular olumasyla belirgin mantar enfeksiyonu; beyaz piedra.
Trichuris trichiura tr solucan.
Titreme, baygnlk ve kanda eker seviyesinin d ile belirgin hiperinslinizm krizine zg belirti; Whipple ls; Whipple triyad.
Absorpsiyon bozukluu, karn ars, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, ar zayflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, barsak muk
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Gazl gangren’e sebep olan basil; Welch basili; Clostridium perfringens tr bakteri,
Kanda romatoid faktr varln aramada, dolaysyla romatoid artrit tansnda kullanlan bir agltinasyon testi; WaalerRose testi
stemli kas. Bk. striated muscle
1 2 3 4 .. 88 89 90
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü