İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1037 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Kalp sol karncnn diyafragmatik yznde yukar doru karak sins coronarius ya da vena cardiaca magna’ya alan ven; sol karncn arka veni
Kalp sol kulaknn arka yz zerinde seyreden ve sins coronarius’a alan kk ven; Marshall’m oblik veni; sol kulakn oblik veni
Hipogastrik ven. Bk. vena iliaca interna
tibbi çeviri
Arteria gastrica sinistra’ya elik eden ve mide kk kurvaturu sol blm ile zofagus’un alt blm venz kann boaltmak zere vena portae hepatis’e alan ven; mide sol veni; sol gastrik ven
Arteria gastrica dextra’ya elik eden ve mide kk kurvaturu sa blmnn venz kann boaltmak zere vena portae hepatis’e alan ven; mide sa veni; sa gastrik ven
Arteria epigastrica superficialis’e elik eden ve karn n duvar alt blmnn venz kann vena saphena magna’ya ileten ven; yzeysel epigastrik ven
Arteria epigastrica inferior’a elik eden ve ligamentum inguinale’nin hemen zerinde vena iliaca externa’ya alan ven; alt epigastrik ven.
Vazotripsi. Bk. angiotripsy.
1- Kan damarlarn daraltc sinir;vazokonstriktr. 2- Kan damarlarn daraltc ila.
Kan damarlarnn daralmas; vazokonstriksiyon.
Trikspid kapak. Bk. tricuspid valve
Sol atriyoventrikler kapak. Bk. mitral valve
Sa atriyoventrikler kapak. Bk. tricuspid valve.
Prostat’m arka ksmndaki -Mller kanallan art-kr kesecik; prostat kesecii; prostat krbac
(L.): Utrikulus. Bk. utricle
Zar labirent’te utriculus ile saccuhs arasndaki ince, kk kanal; utriklosakkler kanal
Bk. nervus utriculoampullaris
1- Vestibl krbac (utriculus vestibuli)’nin iltihab; utriklit. 2- Prostat krbac (utriculus prostaticus)’nn iltihab,
Utrikler leke. Bk. macula utriculi
Bk. elliptical recess of vestibule
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 50 51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1792 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salglayc tmr; gastrinom; Zollinger-Ellison tmr (zellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede grlr).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salglayc tmr (gastrinom), gastrin’e bal olarak mide bezlerinden ar hidroklorik asit salglan sonucu mide ve duodenum’da peptik lserle
zellikle gs ve prostat kanseri tedavisinde kullanlan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
tibbi çeviri
Y ile simgelenen maden; itriyum
Pamuk zerine slfrik ve nitrik asitlerin mterek etkisi ile oluan -ve zellikle kollodyon ad verilen sv maddenin yapmnda kullanlan- bir madde; nitratl sellloz; nitrosellloz; piroksilin.
Deriyi herhangi bir yal madde uygulanmakszn ovma; kuru ovma; kserotripsis.
Hastalk etkeni tamayan emici bcein, hasta zerinde beslenmesini takiben bcek dksnda mikroskopik muayene ile hastalk etkeninin aratrlmas esasna dayal tan yntemi; zellikle Gney Amerika tripanozomiyaz’
Triptofann nikotinik aside evrilii esnasnda oluan bir ara rn; ksantrenik asit.
eker hastal olan baz kimselerde, kanda ar lipid, zellikle trigliserid artmna bal olarak deri zerinde, zellikle dirsek, kala ve uyluk derisinde ksantomlar olumas ile belirgin durum; diyabetik ksantom.
El srt, dirsek, diz, boyun, omuz gibi blgelerde hafif kabark ksantomlar olumas ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artmnn elik ettii kaltsal metabolik bozukluk; tberz ksantom.
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk srasndaki sandals kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasndaki eklem; radiyokarpal eklem; el bilei eklemi
Trichosporon beigelii’nin sebep olduu, kl gvdelerinde yumuak, beyaz, kk yumrular olumasyla belirgin mantar enfeksiyonu; beyaz piedra.
Trichuris trichiura tr solucan.
Titreme, baygnlk ve kanda eker seviyesinin d ile belirgin hiperinslinizm krizine zg belirti; Whipple ls; Whipple triyad.
Absorpsiyon bozukluu, karn ars, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, ar zayflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, barsak muk
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Gazl gangren’e sebep olan basil; Welch basili; Clostridium perfringens tr bakteri,
Kanda romatoid faktr varln aramada, dolaysyla romatoid artrit tansnda kullanlan bir agltinasyon testi; WaalerRose testi
stemli kas. Bk. striated muscle
1 2 3 4 .. 88 89 90
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü