İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1037 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Kalpte ventrikl kasnn titreim eklinde sratli ve dzensiz kaslmas; ventrikler fibrilasyon.
Ventrikldeki ektopik odaktan kaynaklanan ekstrasistol; ventrikler ekstrasistol.
Sa veya sol kalp karncnn genileme gstermesi hali; ventrikl dilatasyonu.
tibbi çeviri
Kalp karncklarnn gevemesi; kalp karncklarnn sistolu takiben tekrar kanla dolarak genilemesi; ventrikler diyastol (Kalp kulakklarnn gevemesini takiben),
Kalp karncklarnn kaslmas; ventrikler kontraksiyon
Ventrikler kompleks. Bk. QRST complex.
Kalpte sol karnck duvar zerindeki -nedbe dokusundan oluan- anevrizmann ameliyatla karlmas; ventrikler anevrizmektomi.
Miyokard enfarkts’n takiben sol karnck duvarnda oluan anevrizma; ventrikl anevrizmas,
Karnck (ventrikl) ile ilgili; ventrikler.
Beyin karmcklan. Bk. cerebral ventricles
Kalp karncklan. Bk. cardiac ventricles
Organ iindeki kk boluk; karnck; ventrikl (Kalpteki iki, beyindeki drt karncktan her biri gibi)
Vena cava (vena cava superior ya da inferior)ve kalp sa kulak ile ilgili; venoatriyal.
Sa karncn n venleri. Bk. venae cardiacae anteriores
Gvde dyan duvarnn derialt dokusunda seyreden ve stte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e almak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boalan dallar ara
Thalamus ve corpus striatum’un bir ksm venz kann vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Mide fundusu, mide sol duvar ve mide byk kurvaturu sol blmnn venz kann boaltmak zere vena splenica’ya alan venler; mide ksa venleri; ksa gastrik venler
Arteria epigastrica superior’a elik eden ve venae thoracicae internae’ya alan iki ven; st epigastrik venler
Sol karncn arka veni. Bk. vena posterior ventriculi sinistri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komu dokularn venz kann ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluturmak zere vena choroidea ile birleen ven; st talamuskorpus striatum veni
1 2
3
4 5 6 7 .. 50 51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1792 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salglayc tmr; gastrinom; Zollinger-Ellison tmr (zellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede grlr).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salglayc tmr (gastrinom), gastrin’e bal olarak mide bezlerinden ar hidroklorik asit salglan sonucu mide ve duodenum’da peptik lserle
zellikle gs ve prostat kanseri tedavisinde kullanlan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
tibbi çeviri
Y ile simgelenen maden; itriyum
Pamuk zerine slfrik ve nitrik asitlerin mterek etkisi ile oluan -ve zellikle kollodyon ad verilen sv maddenin yapmnda kullanlan- bir madde; nitratl sellloz; nitrosellloz; piroksilin.
Deriyi herhangi bir yal madde uygulanmakszn ovma; kuru ovma; kserotripsis.
Hastalk etkeni tamayan emici bcein, hasta zerinde beslenmesini takiben bcek dksnda mikroskopik muayene ile hastalk etkeninin aratrlmas esasna dayal tan yntemi; zellikle Gney Amerika tripanozomiyaz’
Triptofann nikotinik aside evrilii esnasnda oluan bir ara rn; ksantrenik asit.
eker hastal olan baz kimselerde, kanda ar lipid, zellikle trigliserid artmna bal olarak deri zerinde, zellikle dirsek, kala ve uyluk derisinde ksantomlar olumas ile belirgin durum; diyabetik ksantom.
El srt, dirsek, diz, boyun, omuz gibi blgelerde hafif kabark ksantomlar olumas ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artmnn elik ettii kaltsal metabolik bozukluk; tberz ksantom.
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk srasndaki sandals kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasndaki eklem; radiyokarpal eklem; el bilei eklemi
Trichosporon beigelii’nin sebep olduu, kl gvdelerinde yumuak, beyaz, kk yumrular olumasyla belirgin mantar enfeksiyonu; beyaz piedra.
Trichuris trichiura tr solucan.
Titreme, baygnlk ve kanda eker seviyesinin d ile belirgin hiperinslinizm krizine zg belirti; Whipple ls; Whipple triyad.
Absorpsiyon bozukluu, karn ars, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, ar zayflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, barsak muk
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Gazl gangren’e sebep olan basil; Welch basili; Clostridium perfringens tr bakteri,
Kanda romatoid faktr varln aramada, dolaysyla romatoid artrit tansnda kullanlan bir agltinasyon testi; WaalerRose testi
stemli kas. Bk. striated muscle
1 2 3 4 .. 88 89 90
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü