İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1037 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Beyin yan karncna, beyinomurilik svs alma amacyla ine ile gime; beyin karnc ponksiyonu.
Kalp karncndaki herhangi bir anomaliyi dzeltme amacyla yaplan ameliyat; ventrikloplasti.
1- Radyo-opak madde ile dolduru-luunu takiben kalp karmcklarnn x nlar araclyla filminin alnmas; ventriklografi. 2- Radyo-opak madde ya da hava ile dolduruluunu takiben beyin karncklarnn x nlar aracl
tibbi çeviri
Ventriklografi yoluyla elde edilen film;ventriklogram.
Beyin yan karnc ile sere-bellomeduller sarn (cisterna magna) arasnda, ameliyatla geit oluturma; ventriklosisternal ant; ventri-klosisternostomi (Hidrosefali tedavisinde eskiden uygulanm bir yntem),
Beyin yan karnc ile kalp sa kulak arasnda, plastik kateter araclyla geit oluturma; ventrikloatriyal ant; ventrikloatriyostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yntem)
Ventrikloatriyal ant. Bk. ventriculoatriostomy
Ventriklosistemal ant. Bk. ventriculocistemostomy
karnck (ventrikl) anlamna nek.
Beyin karncklarndan birinin veya birkann iltihab; ventriklit.
(L.): Karncklar (ventriculus’un oulu),
Kalp karncndaki bir odaktan kaynaklanan taikardi; ventrikler taikardi.
Kalp karncklarnn kan aort ve pulmoner artere pompalamak zere kaslmas; ventrikler sistol (Kalp kulakklarnn kaslmasn takiben)
Ventrikler blme. Bk. interventricular septum of heart
Sa ve sol kalp karncklan arasndaki blmede doutan delik oluu; ventrikler septum defekti
Ventrikl (karnck) ponksiyonu. Bk. ventriculopuncture
Kalpte sa veya sol karnck (ventrikiil) kasnn hipertrofi gsterii; ventrikl hipertrofisi.
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- nc kalp sesinin eklenmesiyle belirgin l kalp ritmi; ventrikler galop.
Kalp karncklarnn dakikada 250 veya zerinde dzenli atm gstermesi ile belirgin aritmi; ventrikl flatteri.
Beyin karncklan iinde bulunan beyin-omurilik svs; ventri-kl svs
1
2
3 4 5 6 .. 50 51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1792 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salglayc tmr; gastrinom; Zollinger-Ellison tmr (zellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede grlr).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salglayc tmr (gastrinom), gastrin’e bal olarak mide bezlerinden ar hidroklorik asit salglan sonucu mide ve duodenum’da peptik lserle
zellikle gs ve prostat kanseri tedavisinde kullanlan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
tibbi çeviri
Y ile simgelenen maden; itriyum
Pamuk zerine slfrik ve nitrik asitlerin mterek etkisi ile oluan -ve zellikle kollodyon ad verilen sv maddenin yapmnda kullanlan- bir madde; nitratl sellloz; nitrosellloz; piroksilin.
Deriyi herhangi bir yal madde uygulanmakszn ovma; kuru ovma; kserotripsis.
Hastalk etkeni tamayan emici bcein, hasta zerinde beslenmesini takiben bcek dksnda mikroskopik muayene ile hastalk etkeninin aratrlmas esasna dayal tan yntemi; zellikle Gney Amerika tripanozomiyaz’
Triptofann nikotinik aside evrilii esnasnda oluan bir ara rn; ksantrenik asit.
eker hastal olan baz kimselerde, kanda ar lipid, zellikle trigliserid artmna bal olarak deri zerinde, zellikle dirsek, kala ve uyluk derisinde ksantomlar olumas ile belirgin durum; diyabetik ksantom.
El srt, dirsek, diz, boyun, omuz gibi blgelerde hafif kabark ksantomlar olumas ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artmnn elik ettii kaltsal metabolik bozukluk; tberz ksantom.
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk srasndaki sandals kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasndaki eklem; radiyokarpal eklem; el bilei eklemi
Trichosporon beigelii’nin sebep olduu, kl gvdelerinde yumuak, beyaz, kk yumrular olumasyla belirgin mantar enfeksiyonu; beyaz piedra.
Trichuris trichiura tr solucan.
Titreme, baygnlk ve kanda eker seviyesinin d ile belirgin hiperinslinizm krizine zg belirti; Whipple ls; Whipple triyad.
Absorpsiyon bozukluu, karn ars, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, ar zayflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, barsak muk
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Gazl gangren’e sebep olan basil; Welch basili; Clostridium perfringens tr bakteri,
Kanda romatoid faktr varln aramada, dolaysyla romatoid artrit tansnda kullanlan bir agltinasyon testi; WaalerRose testi
stemli kas. Bk. striated muscle
1 2 3 4 .. 88 89 90
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü