İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1037 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
zellikle gs ve prostat kanseri tedavisinde kullanlan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
Y ile simgelenen maden; itriyum
Deriyi herhangi bir yal madde uygulanmakszn ovma; kuru ovma; kserotripsis.
tibbi çeviri
Titreme, baygnlk ve kanda eker seviyesinin d ile belirgin hiperinslinizm krizine zg belirti; Whipple ls; Whipple triyad.
Bileii oluturan unsurlarn hacim olarak miktarn belirleme; volmetrik analiz.
Hacim lm ile ilgili; volmetrik.
Herhangi bir tedavi sz konusu olmakszn vcudun hastal yenmede gsterdii g
Hastala kar vcudun gsterdii kar koyma gc
Kol veya bacakta ekil ya da ilev bozukluuna neden olan nedbe; irkin grnml nedbe; kt sikatris.
Mesane geni. Bk. trigone ofbladder.
Beyin nc karnc. Bk. third ventricle of cerebrum.
Kalp sol karnc. Bk. left ventricle of heart
Beyin drdnc karnc. Bkfourt ventricle of cerebrum
Beyin yan karnc. Bk. lateral ventricle of cerebrum
Kalp sa karnc. Bk. right ventricle of heart.
Kalp karnc; kalp sa ya da sol karnc
(L,); 1- karnck; ventrikulus. Bk. ventricle. 2- Mide. Bk. stomach
Beyin nc karnc ile herhangi bir komu subaraknoid aralk, zellikle cisterna interpe-duncularis arasnda ameliyatla geit oluturma; vent-riklostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yntem).
Beyin karncklarnm, ventrikloskoparaclyla gzle muayenesi; ventrikloskopi.
Beyin karncklarmm iini muayenede kullanlan ucu kl alet; ventrikl endoskopu; ventrikiiloskop.
1 2 3 4 .. 50 51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1792 adet çeviri sonucu bulundu. 1741 - 1760 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Trypanosoma cruzi’nin sebep olduu, zellikle Gney Amerika lkelerinde grlen uyku hastal; Chagas hastal; Gney Amerika tripanozomiyaz.
Birka eklemin ayn anda iltihaplanmas; amartrit.
Eit aralarda bir zayf atm, bir kuvvetli atmn ritmik izlemesiyle belirgin nabz ekli (Ar sol ventrikl yetmezliinde grlr)
tibbi çeviri
Akm ynnde dzenli deiiklikler gsteren elektrik akm; almak akm; alternatif akm
Tripsin, elastaz, kollajenaz gibi pro-teolitik enzimlerin etkisini nleyici, seramda bulunan bir glikoprotein; alfa-antitripsin.
Yenilmeyecek eyleri yeme (toprak, tebeir vb. gibi); allotriofaji.
1- Bir kimseden dier bir kimseye di aktanm; di transplantasyonu; allotriodonti. 2- Az dnda baka bir yerde di bulunuu (Dermoid kist iinde olduu gibi).30
Dikkatini kendisinden ziyade dier kimselerzerinde toplayan; allosantrik.
Allerjik etkene bal olarak gelien geici artrit
Clostridum botulinum’un sebep olduu zehirlenme; zellikle bu bakteri ile bulak sucuk, sosis vb. maddeler yenildii zaman gelien zehirlenme; botulizm; allantiyaz.
Organik fosfatlarn, alkalen ortamda hidrolizini katalize eden enzim; canlda adenozin trifosfat’ paralayc enzim; alkalen fosfatez (Karacier hcrelerinde, osteoblastlarda, barsak epitel hcrelerinde, gebelik esna
zeltideki alkali miktannm belirlenmesi; alkalimetri.
Akl ve ruh hastalklar uzman; psikiyatrist; alyenist.
Akl ve ruh hastalklarm konu alan tp dal;psikiyatri; alyenizm.
Arya kar duyarln llmesi; algometri.
Bir virs’n sebep olduu, iek hastalna benzer deri lezyonlar gsteren, hafif atein elik ettii akut enfeksiyon; variola minr; alastrim; yalanc iek.
Sala zararl eitli maddeler (endstriyel buharlar, petrol vb. svlarn ykm rnleri vb.)’in karm nedeniyle evresel havann kirlenmesi; evre kirlenmesi; hava kirlilii; hava kirlenmesi
Midenin olmay; mide yokluu; agastri.
Middede hava veya gaz bulunuu; aerogastri.
Solunumu, kalbi ya da her ikisi durmu kimseyi canlandrma amacyla yetkili uzmanlar tarafndan uygulanan ileri yntemler (ilala mdahale, kalbe elektrik akm uygulama, kalp pili yerletirme)
1 2 3 .. 84 85 86 87
88
89 90
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü