İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1037 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
zellikle gs ve prostat kanseri tedavisinde kullanlan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
Y ile simgelenen maden; itriyum
Deriyi herhangi bir yal madde uygulanmakszn ovma; kuru ovma; kserotripsis.
tibbi çeviri
Titreme, baygnlk ve kanda eker seviyesinin d ile belirgin hiperinslinizm krizine zg belirti; Whipple ls; Whipple triyad.
Bileii oluturan unsurlarn hacim olarak miktarn belirleme; volmetrik analiz.
Hacim lm ile ilgili; volmetrik.
Herhangi bir tedavi sz konusu olmakszn vcudun hastal yenmede gsterdii g
Hastala kar vcudun gsterdii kar koyma gc
Kol veya bacakta ekil ya da ilev bozukluuna neden olan nedbe; irkin grnml nedbe; kt sikatris.
Mesane geni. Bk. trigone ofbladder.
Beyin nc karnc. Bk. third ventricle of cerebrum.
Kalp sol karnc. Bk. left ventricle of heart
Beyin drdnc karnc. Bkfourt ventricle of cerebrum
Beyin yan karnc. Bk. lateral ventricle of cerebrum
Kalp sa karnc. Bk. right ventricle of heart.
Kalp karnc; kalp sa ya da sol karnc
(L,); 1- karnck; ventrikulus. Bk. ventricle. 2- Mide. Bk. stomach
Beyin nc karnc ile herhangi bir komu subaraknoid aralk, zellikle cisterna interpe-duncularis arasnda ameliyatla geit oluturma; vent-riklostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yntem).
Beyin karncklarnm, ventrikloskoparaclyla gzle muayenesi; ventrikloskopi.
Beyin karncklarmm iini muayenede kullanlan ucu kl alet; ventrikl endoskopu; ventrikiiloskop.
1 2 3 4 .. 50 51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1792 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Beyin karncklan iinde bulunan beyin-omurilik svs; ventri-kl svs
Kalpte ventrikl kasnn titreim eklinde sratli ve dzensiz kaslmas; ventrikler fibrilasyon.
Ventrikldeki ektopik odaktan kaynaklanan ekstrasistol; ventrikler ekstrasistol.
tibbi çeviri
Sa veya sol kalp karncnn genileme gstermesi hali; ventrikl dilatasyonu.
Kalp karncklarnn gevemesi; kalp karncklarnn sistolu takiben tekrar kanla dolarak genilemesi; ventrikler diyastol (Kalp kulakklarnn gevemesini takiben),
Kalp karncklarnn kaslmas; ventrikler kontraksiyon
Ventrikler kompleks. Bk. QRST complex.
Kalpte sol karnck duvar zerindeki -nedbe dokusundan oluan- anevrizmann ameliyatla karlmas; ventrikler anevrizmektomi.
Miyokard enfarkts’n takiben sol karnck duvarnda oluan anevrizma; ventrikl anevrizmas,
Karnck (ventrikl) ile ilgili; ventrikler.
Beyin karmcklan. Bk. cerebral ventricles
Kalp karncklan. Bk. cardiac ventricles
Organ iindeki kk boluk; karnck; ventrikl (Kalpteki iki, beyindeki drt karncktan her biri gibi)
Vantilometri. Bk. spirometry.
Ven duvarn konstriksiyona ynelterek venz kan basncn ykseltici ila; venopresr.
Vena cava (vena cava superior ya da inferior)ve kalp sa kulak ile ilgili; venoatriyal.
Gvde dyan duvarnn derialt dokusunda seyreden ve stte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e almak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boalan dallar ara
Thalamus ve corpus striatum’un bir ksm venz kann vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Beyincik yarkrelerinin st yzlerinin venz kann boaltmak zere bir blm sins petrosus superior ve sins transversus durae matris’e, bir blm ise sins rectus ve vena magna cerebri’ye alan venler; beyi
karn n duvarnn yzeysel katlarnn venz kann venae epigastricae superiores, vena epigastrica superficialis ve venae thoracoepigastricae’ya ileten venler; karn derialt venleri; subkutan abdominal venler
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 88 89 90
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü