İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 34 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. iliotibial tract
Tibia’da hissedilen ar; tibia ars; tibiyalji.
Tibia’nn nyznde, kondillerin altndaki -ligamentum patellae’nn tutunduu- prtkl kabart; tibia prt,
tibbi çeviri
Tibiyal fenomen. Bk. Strmpell s sign.
Bk. nervus tibialis
Kaval kemii (tibia) ile ilgili; tibiyal.
Ayak bilei kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Talus (ak kemii) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
Antimon zehirlenmesi; stibiyalizm.
1- Antimon’la ilgili; stibiyal. 2- Antimon ieren; antimon’lu.
Tibia nnde; pretibiyal.
Bk. venae tibialesposteriores
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
Bk. musculus tibialis posterior
Bk. arteria tibialis posterior
Bk. arteria tibialis posterior
Fibula ve tibia ile ilgili; peroneotibial.
Nervus ischiadicus’un iki u dalndan kaln olarak bacan arka blmndeki tm kaslar (musculus gastrocnemius, musculus plantaris, musculus soleus, musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus flexor hall
Membrana interossea cruris’in arka yz, tibia arka yznn 1 /3 orta blm ve fibula arka yznn st blmnden balayp kayk kemik (os naviculare) prt, sustenta-culum tali, her kuneiform kemik, kboid kemik
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 40 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bacakta arteria tibialis posterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies anteriores ile birleen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies posteriores ile birleen venler; tibia n venleri; anterior tibiyal ve
Arteria fbularis’e elik eden ve venae tibiales posteriores’e alan venler; peroneal venler; fbular venler.
tibbi çeviri
n ve arka tibiyal venler (venae tibiales anteriores ve venae tibiales posteriores)’in -musculus popliteus’un alt kenarnda- birlemesinden oluan ve hiatus adductorius’ta vena femoralis’e dnen ven;
Tibia prt. Bk. tibial tuberosity
Kayk kemik (os naviculare)’in iyan yz zerindeki -musculus tibialis posterior tendonu’nun bir blmnn tutunup sonland-prtkl kabart; navikler kemik prt
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Bk. nervus tibialis
Bk. venae tibialesposteriores
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
Bk. musculus tibialis posterior
Bk. arteria tibialis posterior
Bk. arteria tibialis posterior
Fibula ve tibia ile ilgili; peroneotibial.
Nervus ischiadicus’un iki u dalndan kaln olarak bacan arka blmndeki tm kaslar (musculus gastrocnemius, musculus plantaris, musculus soleus, musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus flexor hall
Nervus tibialis’in iki u dalndan biri olarak musculus abductor hallucis, musculus flexor hallucis brevis, musculus flexor digitorum brevis ile 1. lumbrikal kasa motor, ayak taban iyan blm derisi, 1.-3. ayak parma
Nervus tibialis’in iki u dalndan biri olarak, musculus quaratus plantae, musculus abductor digiti minimi pedis’e motor iplikler verdikten sonra yzeysel ve derin olmak zere iki u dala aynlan, yzeysel dal mus
Nervus peroneus communis’in iki u dalndan biri olarak, motor iplikleri musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus, musculus extensor digitorum brevis ve musculus
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü