İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 60 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Bk. venae tibialesposteriores
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
tibbi çeviri
Bk. musculus tibialis posterior
Bk. arteria tibialis posterior
Bk. arteria tibialis posterior
Fibula ve tibia ile ilgili; peroneotibial.
Bk. arteria nutricia tibiae
Nervus ischiadicus’un iki u dalndan kaln olarak bacan arka blmndeki tm kaslar (musculus gastrocnemius, musculus plantaris, musculus soleus, musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus flexor hall
Membrana interossea cruris’in arka yz, tibia arka yznn 1 /3 orta blm ve fibula arka yznn st blmnden balayp kayk kemik (os naviculare) prt, sustenta-culum tali, her kuneiform kemik, kboid kemik
Tibia’nn dyan kondili’nin alt blm, dyan yznn 2/3 st blm ve membrana interossea cmris’ten balayp birinci metatarsal kemik taban ile birinci kuneiform kemiin iyan yznde sonlanan, ayaa do
Tibia’nn alt ucunun iyan kenarndan aa doru uzanan knt; tibia’nn iyan malleolu (Ayak bilei ekleminin iyan tarafnda tmsek oluturur)
Tibia’nn st ucunun iyan tarafndaki -diz ekleminde femur’un iyan kondil’i ile eklem yapan-st yz konkav kabart; tibia’nn iyan kondili.
Tibia’nm, kabart eklinde uzanan -kendisine membrana interossea cruris’in bir tarafnn tutunduu-d kenar; tibia’nn kemikler aras kenar
Tibia’nn st ucunun dyan tarafndaki -diz ekleminde femur’un dyan kondili ile eklem yapan- kabart; tibia’nn dyan kondili
Tibia’nn st ucu zerinde, iyan ve dyan kondillerin eklem yzleri arasnda bulunan ift kntl kk kabart; tibia’nn kondiller aras tmsei
Tibia’nm alt ucundaki, talus (ak kemii) ile eklem yapan drt keli dz eklem yz; tibia’nm alt eklem yz
Bk.fbular notch of tibia
Fascia lata femoris’in, cristailiaca ile tibia’nn dyan kondili arasnda uzanan -musculus tensor fasciae latae ve musculus gluteus maximus’un sonland- blm; iliyotibiyal erit
iliyotibial erit. Bk. iliotibial tract.
1
2
3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 127 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bacakta arteria tibialis posterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies anteriores ile birleen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies posteriores ile birleen venler; tibia n venleri; anterior tibiyal ve
Arteria fbularis’e elik eden ve venae tibiales posteriores’e alan venler; peroneal venler; fbular venler.
tibbi çeviri
n ve arka tibiyal venler (venae tibiales anteriores ve venae tibiales posteriores)’in -musculus popliteus’un alt kenarnda- birlemesinden oluan ve hiatus adductorius’ta vena femoralis’e dnen ven;
Tibia prt. Bk. tibial tuberosity
Kayk kemik (os naviculare)’in iyan yz zerindeki -musculus tibialis posterior tendonu’nun bir blmnn tutunup sonland-prtkl kabart; navikler kemik prt
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia ve ayak bilei kemikleri ile ilgili; tibiyotarsal.
Tibia ve fbula ile ilgili; tibiyofbular.
Tibia ve femur’la ilgili; tibiyofemoral.
Tibia (kaval kemii) anlamna nek.
Tibia’da hissedilen ar; tibia ars; tibiyalji.
Tibia’nn nyznde, kondillerin altndaki -ligamentum patellae’nn tutunduu- prtkl kabart; tibia prt,
Bk. nervus tibialis
Kaval kemii (tibia) ile ilgili; tibiyal.
(G.): 1- Gzkapa ve gzkapa kenarna sertlik ve ekil kazandrarak ona iskelet grevi gren ba dokusu tabakas; tarsus. 2- Ayan, tibia ve fibula’nn alt ular ile metatarsal kemiklerin proksimal ular arasndak
Ayak bilei kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Ayak bilei kemiklerinden en stteki; yukarda tibia ve fibula’nn alt ular aada, calcaneus (topuk kemii) ile eklem yapan kemik; ak kemii; astragalus; talus.
Talus (ak kemii) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
1 2 3 4 5 6 7
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü