İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 60 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bacakta arteria tibialis posterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies anteriores ile birleen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies posteriores ile birleen venler; tibia n venleri; anterior tibiyal ve
Tibia prt. Bk. tibial tuberosity
tibbi çeviri
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia’da hissedilen ar; tibia ars; tibiyalji.
Tibia’nn nyznde, kondillerin altndaki -ligamentum patellae’nn tutunduu- prtkl kabart; tibia prt,
Tibiyal fenomen. Bk. Strmpell s sign.
Bk. nervus tibialis
Kaval kemii (tibia) ile ilgili; tibiyal.
Bk. genu varum.
Bk. genu valgum
(L.): Baca oluturan iki uzun kemikten, kaln olan; fbula’nn iyan tarafnda, ona paralel uzanan kemik; kaval kemii; tibiya
Ayak bilei kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Talus (ak kemii) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
Tedavi amacyla yksek dozlarda antimon veya antimon tuzlar kullanl; antimon tedavisi; stibiyasyon.
Antimon zehirlenmesi; stibiyalizm.
1- Antimon’la ilgili; stibiyal. 2- Antimon ieren; antimon’lu.
Tibia’nn arka yznn st blm zerindeki -musculus soleus’un tutunup balad- eik seyreden izgisel kabart; soleus kas (nalms kas) izgisi
Tibia nnde; pretibiyal.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 127 adet çeviri sonucu bulundu. 101 - 120 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bk. margo interosseus tibiae
Bk. medial condyle of tibia.
Bk. lateral condyle of tibia
tibbi çeviri
Tibia iltihab; knemit.
(G.) : Bacan n ksm; zellikle bu yzdetibia’nn oluturduu keskin kenar; knemis.
Bacan n ksm ile ilgili; zellikle bu yzde tibia’nn oluturduu keskin kenarla ilgili; knemiyal.
Fibula’nm, tibia’nn dyan kondili ile eklem yapan st ucu; fibula ba
Topuk kemii ve tibia ile ilgili; kalkaneotibiyal.
Kan youyla yaylan enfeksiyon sonucu kemik banda gelien apse; Brodie apsesi (zellikle tibia banda grlr),
Alt taraf kemikleri (kala kemii, femur, patella, tibia, fibula, tarsal kemikler, metatarsal kemikler, falanks’lar).
Femur’un alt ucu ile tibia’nn st ucu ve nde femur ile patella arasnda oluan bileik eklem; diz eklemi,
Arteria tibialis anterior’dan ayrlp, m. popliteus ve -dier arter dallar ile anastomoz yaparak- diz eklemi ve st tibiofbular eklemde dalan arter; posterior tibial rekrrens arter
Arteria tibialis anterior’dan ayrlp, m. tibialis anterior ve -dier arter dallar ile anastomoz yaparak- diz eklemi n ve yan taraflarnda dalan arter; anterior tibial rekrrens arter
Arteria tibialis posterior’un iki u dalndan incesi olarak, seyri esnasmdam. abductor hallucis, m. flexor digitorum brevis, komu eklemler ve ayak taban iyan taraf derisine dalcklar verdikten sonra ayak ba parman
Arteria tibialis posterior’un iki u dalndan kaln olarak, seyri esnasnda baz komu ayak kas ve eklemleri ile ayan dyan taraf derisine dalcklar verdikten sonra 5. metatarsal kemiin tabannda ie doru bklere
Arteria tibialis posterior’dan ayrlp tibia’da dalan arter; tibia’nn besleyici arteri
Arteria tibialis anterior’dan ayrlp, ayak bileinin iyan tarafnda -dier arter dallar ile anastomoz yaparak- rete malleolare medialis’in oluumuna katlan arter; i malleoler arter; mediyal anterior malleoler
Arteria tibialis anterior’dan ayrlp ayak bileinin dyan tarafnda -dier arter dallar ile anastomoz yaparak- rete malleolare lateralis’in oluumuna katlan arter; d malleoler arter; lateral anterior malleol
Arteria poplitea’dan ayrlp, m. popliteus, diz eklemi ve tibia’nn proksimal ucunda dalan arter; diz alt iyan arteri, mediyal inferior genikular arter
Arteria tibialis posterior’dan -balang yerine yakn, m. popliteus’un alt kenar altnda- ayrlp, dallar bacan arka ve dyan blmleri kaslarnda, ayak bilei ve topuun arka ve dyan taraflarnda dalan,
1 2 3 4 5
6
7
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü