İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 60 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bacakta arteria tibialis posterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies anteriores ile birleen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies posteriores ile birleen venler; tibia n venleri; anterior tibiyal ve
Tibia prt. Bk. tibial tuberosity
tibbi çeviri
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia’da hissedilen ar; tibia ars; tibiyalji.
Tibia’nn nyznde, kondillerin altndaki -ligamentum patellae’nn tutunduu- prtkl kabart; tibia prt,
Tibiyal fenomen. Bk. Strmpell s sign.
Bk. nervus tibialis
Kaval kemii (tibia) ile ilgili; tibiyal.
Bk. genu varum.
Bk. genu valgum
(L.): Baca oluturan iki uzun kemikten, kaln olan; fbula’nn iyan tarafnda, ona paralel uzanan kemik; kaval kemii; tibiya
Ayak bilei kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Talus (ak kemii) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
Tedavi amacyla yksek dozlarda antimon veya antimon tuzlar kullanl; antimon tedavisi; stibiyasyon.
Antimon zehirlenmesi; stibiyalizm.
1- Antimon’la ilgili; stibiyal. 2- Antimon ieren; antimon’lu.
Tibia’nn arka yznn st blm zerindeki -musculus soleus’un tutunup balad- eik seyreden izgisel kabart; soleus kas (nalms kas) izgisi
Tibia nnde; pretibiyal.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 127 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Pubis kemiinin alt kolundan balayp tibia cisminin iyan yznde sonlanan, uylua adduksiyon, bacaa fleksiyon ve iyan rotasyon yaptrc kas; ince kas
lium, sakrum ve koksiks’in arka yzleri ile ligamentum sacrotuberale’den balayp tractus iliotibialis ve femur’un tuberositas glutea’snda sonlanan, uylua ekstensiyon, abduksiyon ve dyan rotasyon
Tibia’nn arka yznn orta blmnden balayp 2.5. ayak parmaklarnn distal falankslarmda sonlanan, bu parmaklara fleksiyon yaptrc kas; ayak parmaklarnn uzun bkc kas
tibbi çeviri
:Tibia’nm, dyan kondili, membrana interossea cruris ve fibula’dan balaypp 2.5. ayak parmaklarnn dorsal aponevrozunda sonlanan, ad geen parmaklara ekstensiyon yaptrc kas; ayak parmaklarnn uzun gerici k
Ksa ba linea aspera femoris’ten, uzun ba tuber schiadicum’dan balayp her ikisi beraber caput fbulae ve tibia’nn dyan kondili’nde sonlanan, uylua ekstensiyon, adduksiyon ve d rotasyon, ba
Bk. nervus tibialis
Diz eklemindeki, bir ucu ile tibia’nn st eklem yznn iyan kenarna tutunmu fibrokartilaj disk; diz ekleminin iyan menisks
Tibia’nn alt ucunun iyan kenarndan aa doru uzanan knt; tibia’nn iyan malleolu (Ayak bilei ekleminin iyan tarafnda tmsek oluturur)
Tibia’nm iyan malleol’ zerindeki, eitli arter dallarnn anastomozu ile oluan arter a; iyan malleoler arter a
Tibia’nn st ucunun iyan tarafndaki -diz ekleminde femur’un iyan kondil’i ile eklem yapan-st yz konkav kabart; tibia’nn iyan kondili.
Femur’un alt ucunun iyan tarafndaki -diz ekleminde tibia’nn iyan kondili ve patella ile eklem yapan-yuvarlak kabart; femur’un iyan kondili
Tibia’nm, kabart eklinde uzanan -kendisine membrana interossea cruris’in bir tarafnn tutunduu-d kenar; tibia’nn kemikler aras kenar
Engebeli arazide uzun sre -srtnda arlkla- yry yapan askerlerde femur, tibia ya da ayak kemiklerinden herhangi birinde oluan krk; stres kr; uzun sre yry kr
Bk. medial malleolus of tibia.
(L.): eki ba eklinde kk kabart veya knt; zellikle biri fibula’nn dieri tibia’nn alt ucunda olmak zere ayak bileinin iki yanndaki yuvarlak kabartlardan her biri; malleol; malleolus
Bk. soleal line of tibia
Diz eklemindeki, bir ucu ile tibia’nn st eklem yznn dyan kenarna tutunmu fibrokartilaj disk; diz ekleminin dyan menisks
Fibula’nn alt ucunun, tibia’nn fibular entii ile eklem yapan yuvarlak knts; fibula’nn dyan malleolu (Ayak bileinin dyan tarafnda tmsek oluturur)
Tibia’nm dyan malleol’ zerindeki, eitli arter dallarnn anastomozu ile oluan arter a; dyan malleoler arter a
Tibia’nn st ucunun dyan tarafndaki -diz ekleminde femur’un dyan kondili ile eklem yapan- kabart; tibia’nn dyan kondili
1 2 3
4
5 6 7
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü