İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 60 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bacakta arteria tibialis posterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies anteriores ile birleen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies posteriores ile birleen venler; tibia n venleri; anterior tibiyal ve
Tibia prt. Bk. tibial tuberosity
tibbi çeviri
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia’da hissedilen ar; tibia ars; tibiyalji.
Tibia’nn nyznde, kondillerin altndaki -ligamentum patellae’nn tutunduu- prtkl kabart; tibia prt,
Tibiyal fenomen. Bk. Strmpell s sign.
Bk. nervus tibialis
Kaval kemii (tibia) ile ilgili; tibiyal.
Bk. genu varum.
Bk. genu valgum
(L.): Baca oluturan iki uzun kemikten, kaln olan; fbula’nn iyan tarafnda, ona paralel uzanan kemik; kaval kemii; tibiya
Ayak bilei kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Talus (ak kemii) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
Tedavi amacyla yksek dozlarda antimon veya antimon tuzlar kullanl; antimon tedavisi; stibiyasyon.
Antimon zehirlenmesi; stibiyalizm.
1- Antimon’la ilgili; stibiyal. 2- Antimon ieren; antimon’lu.
Tibia’nn arka yznn st blm zerindeki -musculus soleus’un tutunup balad- eik seyreden izgisel kabart; soleus kas (nalms kas) izgisi
Tibia nnde; pretibiyal.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 127 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Alt taraf kemikleri (kala kemii, femur, patella, tibia, fibula, tarsal kemikler, metatarsal kemikler, falanks’lar).
Piramidal sistemdeki hastalk nedeniyle tibia’nn i kenar zerine, aaya doru kaydrlarak bask yapld zaman ayak parmaklarnn dorsifleksiyon (ekstansiyon) yapmasyla belirgin patolojik refleks; Oppenheim beli
Diz ekleminin arka ksmndaki, musculus semimembranosus tendonu ve tibia’nn iyan kondili’nden eik seyrederek femur’un dyan kondili’nin arka ksmna uzanan fibrz erit; eik popliteal ba
tibbi çeviri
Bk. arteria nutricia tibiae
Nervus ischiadicus’un iki u dalndan kaln olarak bacan arka blmndeki tm kaslar (musculus gastrocnemius, musculus plantaris, musculus soleus, musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus flexor hall
Nervus tibialis’in iki u dalndan biri olarak musculus abductor hallucis, musculus flexor hallucis brevis, musculus flexor digitorum brevis ile 1. lumbrikal kasa motor, ayak taban iyan blm derisi, 1.-3. ayak parma
Nervus tibialis’in iki u dalndan biri olarak, musculus quaratus plantae, musculus abductor digiti minimi pedis’e motor iplikler verdikten sonra yzeysel ve derin olmak zere iki u dala aynlan, yzeysel dal mus
Nervus peroneus communis’in iki u dalndan biri olarak, motor iplikleri musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus, musculus extensor digitorum brevis ve musculus
Nervus tibialis’ten ayrlp membrana interossea cruris ve alt tibiofbular ekleme duyusal iplikler veren sinir; bacan kemikler aras siniri
Nervus tibialis’ten ayrlp baldrn iyan taraf derisinde dalan sinir; baldnn iyan deri siniri
Membrana interossea cruris’in arka yz, tibia arka yznn 1 /3 orta blm ve fibula arka yznn st blmnden balayp kayk kemik (os naviculare) prt, sustenta-culum tali, her kuneiform kemik, kboid kemik
Tibia’nn dyan kondili’nin alt blm, dyan yznn 2/3 st blm ve membrana interossea cmris’ten balayp birinci metatarsal kemik taban ile birinci kuneiform kemiin iyan yznde sonlanan, ayaa do
Crista iliaca’nn n blm ile spina iliaca anterior superior ve spina iliaca anterior inferior arasndaki entikten balayp fascia lata femoris’in iliyotibiyal eridi(tractus iliotibialis)’nde sonlanan, u
Musculus triceps surae’nn bir ban oluturmak zere, fibula’nn arka yznn 1/3 st blm ve tibia’nn arka yznn st blmndeki linea musculi solei’den balayp tendo calcaneus (Achilles tendo
Tuber ischiadicum’dan balayp tibia’m iyan yznn st blmnde sonlanan, uylua ekstensiyon ve iyan rotasyon, bacaa fleksiyon ve iyan rotasyon yaptrc kas; yar kirisi kas; semitendinz kas
Tuber ischiadicum’dan balayp tibia’nn iyan kondili’nin arkasnda sonlanan, uylua ekstensiyon, bacaa fleksiyon, her ikisine iyan rotasyon yaptrc kas; yar zars kas; semimembranz kas
Spina iliaca anterior superior’dan balayp tibia’nn iyan yznn st blmnde sonlanan, uylua fleksiyon, abduksiyon ve dyana rotasyon, bacaa fleksiyon ve iyana rotasyon yaptrc kas; terzi kas
Musculus quadriceps femoris’in bir blm olarak spina iliaca anterior inferior ve acetabulum kenarnn arkast ksmndan balayp tuberositas tibia’da sonlanan, uylua fleksiyon, bacaa ekstensiyon yaptrc kas;
Femur’un dyan kondili’nden balayp tibia cisminin arka yznde sonlanan, bacaa fleksiyon ve iyan rotasyon yaptrc kas; diz ard kas; popliteal kas
Tibia’nn dyan kondili ile fibula’nn ba ve dyan yznn 2/3 st blmnden balayp birinci metatarsal kemik ve birinci (medial) kuneiform kemikte sonlanan, ayaa eversiyon ve plantar fleksiyon yaptrc ka
1 2
3
4 5 6 7
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü