İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 6 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 6 arasındaki sonuçlar:
(L.) : Diensefalon (ara beyin)’un arka bölümünde, beyin üçüncü karıncığının her iki yanındaki -afferent duyusal sinirlerin, içerdiği çekirdeklerden geçerek beyin korteksi’ne ulaştığı- ortalama 4 cm uzunluğundaki o
(L.): Diensefalon (ara beyin)’un, talamus ile hipotalamus arasında yer alan bölümü; subtalamus.
(G.): Diensefalon (ara beyin)’un bir bölümü; talamus’un, corpus geniculatum laterale ve corpus geniculatum mediale’yi içeren arka ucu; metatalamus.
tıbbi çeviri
Talamus’ta, amigdaloid çekirdek ve diğer bazı bölgelerden başlayıp epitalamus’ta habenula üçgenindeki habenuler çekirdekler (nuclei habenulae)’de sonlanan sinir iplikleri demeti; talamus’un meduller şe
(L.): Diensefalon’un ön kısmında, beyin üçüncü karıncığının tabanı ile dışyan duvarının alt bölümünü oluşturan ve tuber cinereum, clıiasma opticum, infundibulum hypothalami ve corpora mamillaria’yı içeren anatomik
(G.): Diensefalon (ara beyin)’un, habenuler çekirdekleri içeren habenuler üçgen (trigonum habenulae) ve bağlantılan ile epifiz bezi (corpus pineale)’nden oluşan bölümü; epitalamus.
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 7 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 7 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Thalamus ve corpus striatum’un bir kısım venöz kanını vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
Diense-falon’da thalamus ile hypothamus arasında yer alan, beyin-omurilik sıvısı ile dolu boşluk; beyin üçüncü karıncığı.
tıbbi çeviri
Bk. medıdlary stria of thalamus
Her bir beyin yarıküresinde, thalamus ve nucleus caudatus’un dış tarafı ile nucleus lentiformis’in iç tarafı arasında uzanan ak madde (beyaz cevher) tabakası; iç kapsül; capsula interna
Habenuler şerit. Bk. medullary stria of thalamus
Thalamus ve hipothalamus’tan nucleus lentiformis’e uzanan sinir lifleri demeti; lentiküler kangal,
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü