İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 8 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 8 arasındaki sonuçlar:
Tendon kılıfı içinde oluşan apse; tekal apse.
Corpus luteum’da theca interna’dan kaynaklanan lütein hücreleri; tekalütein hücreleri
Bacillus polymyxa’dan elde edilen, gram negatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intravenöz, intratekal ya da topikal kullanılan bir antibiyotik; polimiksin
tıbbi çeviri
Lumbar ponksiyon aracılığıyla subaraknoid aralığa anestetik madde, radyoopak madde ya da gaz enjekte edilmesi; intratekal enjeksiyon
1- Kılıf içi; kılıf içinde; intratekal. 2- Omurilik zarlan içi; omurilik zarlan içinde (Dura mater ile arachnoidea veya arachnoidea ile pia mater arasında),
Gram-negatif ve gram-pozitif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde, intramüsküler, intravenöz ya da intratekal uygulanan, aminoglikozid grubu, geniş spektrumlu bir antibiyotik; gentamisin sülfat,
Akut lösemi tedavisinde intravenöz ya da intratekal kullanılan, antimetabolit, antineoplastik ilaç; sitarabin.
Akut lösemi tedavisinde intravenöz ya da intratekal kullanılan, antimetabolit, antineoplastik ilaç; sitarabin.
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü