İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
t
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2467 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tyson bezleri. Bk. preputial glands
Bozuk peynir yeme sonucu gelien zehirlenme hali; peynir zehirlenmesi; tirotoksizm.
Bakterilerle enfekte peynirde oluan toksikbir madde; tirotoksin.
tibbi çeviri
Tirotoksikoz. Bk. tyrotoxism.
Tirotoksikon. Bk. tyrotoxin.
Peynirsi dejenerasyon; tiroz. Bk. tyromatosis.
drarda tirozin bulunuu; tirozinri.
Tirozin metabolizmasndaki bir kusur nedeniyle idrarda parahidroksifenilpirvik asit bulunuu ile belirgin nadir grlen kaltsal metabolizma hastal; tirozinoz.
"Tirozin aminotransferaz" enziminin eksiklii nedeniyle kanda tirozin seviyesinin art; idrarda tirozin bulunuu, karacier ve bbrekte ilev bozukluu ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal metabolizma hastal;
Birok proteinin yapsnda bulunan, vcutta fenilalanin’den de sentez edilen, geliim iin gerekli bir amino asit; tirozin.
Dokunun normal yapsn kaybederek peynirsi kvam ve grn kazanmasyla belirgin nekroz ekli; peynirsi dejenerasyon; tiromatoz.
Peynirsi dejenerasyon gsteren doku kitlesi;kazez tmr; tirom.
Tiroid bezi tarafndan salglanan, tiroksin (tetraiyodotironin) ve triiyodotironin’in beraber oluturduu hormon; tiroid hormonu
Peynire benzer; peynirsi; tiroid (kvam bakmndan).
Peynirden yaplan; peynirden kan; tirojenz.
Meme emme dnemindeki bebein peynir tanecikleri grnmnde kusmuk kar; bu nitelikle belirgin kusma; tiremez.
Eziyet ektirmekten zevk alma; zalimlik;gaddarlk; tiranizm.
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gda maddelerinde bulunan, ayrca vcutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
1 2 3 4 .. 122 123 124
t
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1750 adet çeviri sonucu bulundu. 1721 - 1740 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Tirozin’in yetersiz oksidasyonu sonucu idrarda bol miktarda alkapton (homogentizik asit) bulunuu ile belirgin kaltsal nitelikte metabolik bozukluk; alkaptonri.
Tirozin’in yetersiz oksidasyonu sonucu oluanbir madde; homogentizik asit; alkapton.
Trnak kknn st ksmndaki yarm ay eklinde beyaz blge,
tibbi çeviri
Tm vcut kaslarnn birden gevemesi ile belirgin nbet; akinetik nbet
Tm vcut kaslarnn gevemesi ile belirgin bilin kayb nbetleriyle seyreden epilepsi; akinetik epilepsi
Trakea, bronlar ve akcierlerin, ilerinden geen hava akmna kar gsterdii diren; solunum yolu direnci,
T lenfositleri enfekte eden bir virs (HlV)’n sebep olduu, vcudun enfeksiyonlara kar doal direncinin ykl ile belirgin sendrom; sonradan gelien baklk yetersizlii sendromu [Bu sendroma sebep olan virs (
Trna saran deriye bal kk epidermis uzants; eytan trna,
Toplayc; biraraya getirici,
Toplanma; biraraya gelme; kmeleme,
Tat duyumunun olmay, tat alma hissinin kayb.
Tat duyumunun olmay, tat alma hissinin kayb.
Tedavi amacyla hastaya ila verme,
Tedavi amacyla ila vermek,
Tm vcutta ar ya toplanmas hali; yaygn yalanma
Terlemenin olmay veya yok denecekekilde belirsiz oluu; adiyaforez.
Tiroid bezinin adenom sebebiyle bymesi; adenomatz guatr
Testis’in travmaya maruz kal, akut epididimit’in testis’e yayl ya da kabakulak, tifo ve iek hastalnn komplikasyonu olarak gelien akut testis iltihab; akut orit.
Tberkloz basillerinin vcutta oal, belirti verii ve hastaln ilerlemesi ile belirgin tberkloz; zellikle ate, ksrk, zayflama gibi belirtilerin elik ettii akcier tberklozu; aktif tberkloz
Toxoplasma gondii’nin sebep olduu, enfekte kedinin dks, tkr ve salgs ile ya da parazitin kistlerini ieren az pimi etin yenilmesi ile insana geen, orta derecede ate, lenf dmlerinde ime ve genel kr
1 2 3 .. 83 84 85 86
87
88
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü