İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
t
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2467 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tyson bezleri. Bk. preputial glands
Bozuk peynir yeme sonucu gelien zehirlenme hali; peynir zehirlenmesi; tirotoksizm.
Bakterilerle enfekte peynirde oluan toksikbir madde; tirotoksin.
tibbi çeviri
Tirotoksikoz. Bk. tyrotoxism.
Tirotoksikon. Bk. tyrotoxin.
Peynirsi dejenerasyon; tiroz. Bk. tyromatosis.
drarda tirozin bulunuu; tirozinri.
Tirozin metabolizmasndaki bir kusur nedeniyle idrarda parahidroksifenilpirvik asit bulunuu ile belirgin nadir grlen kaltsal metabolizma hastal; tirozinoz.
"Tirozin aminotransferaz" enziminin eksiklii nedeniyle kanda tirozin seviyesinin art; idrarda tirozin bulunuu, karacier ve bbrekte ilev bozukluu ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal metabolizma hastal;
Birok proteinin yapsnda bulunan, vcutta fenilalanin’den de sentez edilen, geliim iin gerekli bir amino asit; tirozin.
Dokunun normal yapsn kaybederek peynirsi kvam ve grn kazanmasyla belirgin nekroz ekli; peynirsi dejenerasyon; tiromatoz.
Peynirsi dejenerasyon gsteren doku kitlesi;kazez tmr; tirom.
Tiroid bezi tarafndan salglanan, tiroksin (tetraiyodotironin) ve triiyodotironin’in beraber oluturduu hormon; tiroid hormonu
Peynire benzer; peynirsi; tiroid (kvam bakmndan).
Peynirden yaplan; peynirden kan; tirojenz.
Meme emme dnemindeki bebein peynir tanecikleri grnmnde kusmuk kar; bu nitelikle belirgin kusma; tiremez.
Eziyet ektirmekten zevk alma; zalimlik;gaddarlk; tiranizm.
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gda maddelerinde bulunan, ayrca vcutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
1 2 3 4 .. 122 123 124
t
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1750 adet çeviri sonucu bulundu. 1701 - 1720 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Tkrk bezi kanalnn iltihab; anjiyosialit.
Tifoyu nleyici veya tedavi edici; antitifoid.
Testis tarafndan salglanan, androjenik etkiye sahip steroidlerden biri; androstenedion.
tibbi çeviri
Testis yetersizliine bal empotans ve hipogonadizm tedavisinin yan sra meme kanserinin palyatif tedavisinde de azdan tablet eklinde kullanlan -halojenlenmi testosteron trevi- androjenik anabolik steroid; fluoksimest
Toksik nitelii giderilmekle beraber antikor olumasn uyarma zelliini koruyan bakteri ekzotoksini; toksoid; anatoksin [Bakteri ekzotoksinini stma ya da kimyasal bir madde (fonnaldehid vb.)'nin etkisine brakma sonucu el
Toplumun adetlerine uyamama; kiinin, hareket ve davranlarn toplumun rf ve adetlerine gre ayarlayamamas hali; anatopizm.
Tertip ve dzene ar ballk, dikballk, hrs ve cimrilik ile belirgin kii tabiat; anal karakter
Toksin’i etkisiz hale getiren; anagotoksik.
Titreim, dalgalanma ya da salnm gsteren bir nesnenin sz konusu hareketinin, ortalama hareket deerine oranla en st deeri; zellikle herhangi bir dalga eklinin maksimum deeri; dalga genlii; genlik; amplitd.
Trypanosoma cruzi’nin sebep olduu, zellikle Gney Amerika lkelerinde grlen uyku hastal; Chagas hastal; Gney Amerika tripanozomiyaz.
Tifonun fazla bitkinlik gstermeksizin ayakta geirilen hafif ekli
Tat alma duyusunun ileri derecede azalmas; tat duyusunun krelmesi.
Tripsin, elastaz, kollajenaz gibi pro-teolitik enzimlerin etkisini nleyici, seramda bulunan bir glikoprotein; alfa-antitripsin.
Tm salarn dklmesi hali; bata total alopesi
Tat duyusunda -normal d- sapma; kiide itah artmna uzanan, tat duyusuyla ilgili gerek d uyartlar alglama,
Tutarsuz konuma; abuk sabuk konuma;anlamsz konuma; allofazi.
Transplantasyon amacyla ayn trn genetik bakmdan farkl bireyinden alnan doku ya da organ; allogref; homogref; homograft.
Timsah derisi. Bk. ichthyosis
Tirozin’in yetersiz oksidasyonu sonucu idrarda bol miktarda alkapton (homogentizik asit) bulunuu ile belirgin kaltsal nitelikte metabolik bozukluk; alkaptonri.
Tirozin’in yetersiz oksidasyonu sonucu oluanbir madde; homogentizik asit; alkapton.
1 2 3 .. 82 83 84 85
86
87 88
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü