İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
t
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2467 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tyson bezleri. Bk. preputial glands
Bozuk peynir yeme sonucu gelien zehirlenme hali; peynir zehirlenmesi; tirotoksizm.
Bakterilerle enfekte peynirde oluan toksikbir madde; tirotoksin.
tibbi çeviri
Tirotoksikoz. Bk. tyrotoxism.
Tirotoksikon. Bk. tyrotoxin.
Peynirsi dejenerasyon; tiroz. Bk. tyromatosis.
drarda tirozin bulunuu; tirozinri.
Tirozin metabolizmasndaki bir kusur nedeniyle idrarda parahidroksifenilpirvik asit bulunuu ile belirgin nadir grlen kaltsal metabolizma hastal; tirozinoz.
"Tirozin aminotransferaz" enziminin eksiklii nedeniyle kanda tirozin seviyesinin art; idrarda tirozin bulunuu, karacier ve bbrekte ilev bozukluu ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal metabolizma hastal;
Birok proteinin yapsnda bulunan, vcutta fenilalanin’den de sentez edilen, geliim iin gerekli bir amino asit; tirozin.
Dokunun normal yapsn kaybederek peynirsi kvam ve grn kazanmasyla belirgin nekroz ekli; peynirsi dejenerasyon; tiromatoz.
Peynirsi dejenerasyon gsteren doku kitlesi;kazez tmr; tirom.
Tiroid bezi tarafndan salglanan, tiroksin (tetraiyodotironin) ve triiyodotironin’in beraber oluturduu hormon; tiroid hormonu
Peynire benzer; peynirsi; tiroid (kvam bakmndan).
Peynirden yaplan; peynirden kan; tirojenz.
Meme emme dnemindeki bebein peynir tanecikleri grnmnde kusmuk kar; bu nitelikle belirgin kusma; tiremez.
Eziyet ektirmekten zevk alma; zalimlik;gaddarlk; tiranizm.
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gda maddelerinde bulunan, ayrca vcutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
1 2 3 4 .. 122 123 124
t
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1750 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Tetani’de grlen, yze hafif bir vuru veya dokunu sonucu -fasiyal sinirin uyarlma bal olarak- yz kaslarnn kontraksiyon haline gemesi; Weiss belirtisi
Travma sonucu vulva’da oluan hematom; vulva hematomu.
Tberkloz tansnda uygulanan deri testlerinden biri; Vllmer testi (Tberklin emdirilmi kk gazl bez paras deri zerine plasterle tespit edilir. 4872 saat iinde test blgesinde kzart ve sertlik olumas, testin po
tibbi çeviri
Toplum iindeki doum, lm, hastalk, evlenme vb. olaylarn saysal olarak gsterilmesi ve yorumlanmasyla ilgili istatistik dal; hayati istatistik; yaamsal istatistik,
Tutkala benzer; koyu ve yapkan; visid.
Toxocara canis (kpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarnn barsak duvarn delerek bata karacier olmak zere i organlara g etmeleri sonucu oluan enfeksiyon; i organlara larva g.
Tedavide kullanlan baz alkaloidler (vinkristin, vinblastin vb.) ieren bir bitki; Cezayir menekesi.
Titreim tedavisi; vibroteraptik. Bkvibromassage.
Titreim oluturucu alet; vibratr.
Titreim gsteren; titrek; vibratil.
Timpan boluunun venz kann ayn taraf temporomandibuler eklem evresindeki venz pleksus’a ileten venler; timpan venleri; timpanik venler
Tiroid bezi alt blmnn venz kann boaltmak zere vena jugularis interna’ya alan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Tiroid bezinin hemen altndaki plexus thyroideus impar’dan, biri sada dieri solda olmak zere balayp her biri kendi tarafndaki vena brachocephalica’ya alan iki ven; tiroid alt venleri; inferior tiroid venl
Timus’un venz kann vena brachiocephalica sinistra’ya ileten kk venler; timus venleri; timik venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Thalamus ve corpus striatum’un bir ksm venz kann vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Temporoman-dibuler eklem evresindeki venz pleksus’un kann vena retromandibularis’e ileten venler; temporoman-dibuler eklem venleri
Tiroid bezi st blmnn venz kann boaltmak zere vena jugularis interna’ya alan ven; tiroid st veni; superior tiroid ven.
Terminal ven. Bk. vena thalamostriata superior
Thebesius venleri. Bk. venae cardiacae minimae
1
2
3 4 5 6 .. 86 87 88
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü