İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 334 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
1- Yerine geme; bir eyin yerine baka bir eyin konmas; bir eyin yerini ayn grevi yapan baka bir eyin almas; sbstitsyon. 2- Bileikteki bir elementin dier bir element ile yer deitirmesi; molekl yapsndaki bir
1- Bir eyin yerine, onun grevini grmek zere baka bir ey koymak. 2- Bir eyin yerine konan baka bir ey; dieri yerine kullanlan madde (ila vb.),
Sa ve sol kaburga yaynn -xiphisternal eklem’e tutunarak- oluturduu a; toraks’m stemum-alt as; infrasternal a
tibbi çeviri
Sternum altnda; substernal.
Kemiin sngersi maddesi. Bk. spongy bone.
Retikler madde. Bk. reticular formation
Arka delikli alan. Bk. posterior perforated substance.
n delikli alan. Bk. anterior perforated substance
Diin kemik maddesi. Bk. cementum
Pedunculus cerebri’nin arka ksmn oluturan tegmentum’u, n ksmn oluturan crus cerebri’den ayran, pigmentli gri madde eridi; kara madde (erdii bir ksm hcreler dopamin oluturur)
Bbrein meduller maddesi. Bk. medulla of kidney
Gri madde. Bk. gray substance
Di pulpasm evreleyen, sert kvamdaki di dokusu; dentin
Bbrein kabuk maddesi; bbrek korteksi. Bk. renal cortex
Her bir beyin yarkresinin gri maddeden oluan d blm; beyin kabuu; beyin korteksi
Ak madde. Bk. vhite substance
Dentin’in zerindeki tabaka; mine tabakas; di minesi
(L.): Substansiya. Bk. substance
Herhangi bir organ, oluum ya da cismin yapsn oluturan zgn unsur; madde; substans.
Dikensi knt altnda; zellikle krek kemii dikeni ya da omurun dikensi knts altnda; subspinz.
1 2
3
4 5 6 7 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 377 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Ak madde (beyaz cevher). Bk. white substance.
Wharton kanal. Bk. submandibular duct
Beyin nc karnc ile herhangi bir komu subaraknoid aralk, zellikle cisterna interpe-duncularis arasnda ameliyatla geit oluturma; vent-riklostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yntem).
tibbi çeviri
Arteria trans versa cervicis’e elik eden ve musculus trapezius ile komu dokularn venz kann vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
karn n duvarnn yzeysel katlarnn venz kann venae epigastricae superiores, vena epigastrica superficialis ve venae thoracoepigastricae’ya ileten venler; karn derialt venleri; subkutan abdominal venler
Karacierde vena sublobularis’lerin birlemesinden oluup vena cava inferior’a alan venler; karacier venleri; hepatik venler
Karacier lobllerinin merkezindeki, organ dokusundaki sinzoidlerin venz kann vena sublobularis’e boaltan venler; Krukenberg venleri; karacierin merkezi venleri
Her iki tarafta, sternoklavikuler eklemin arkasnda vena jugularis interna ile vena subclavia’nn birlemesinden oluan venler; sa ve sol brakiyosefalik ven; innominat venler; brakiyosefalik venler (sa ve sol vena bra
Plexus venosus suboccipitalis’ten balayp i ve d vertebral venz pleksuslardan da -kendisine alan dallar araclyla- kan aldktan sonra, ilk alt boyun omurunun foramen transversariumTanndan arteria vertebralis&
Arteria thoracoacromialis’e elik eden ve acromion, processus coracoideus scapulae ve sternoklavikuler eklemin venz kann vena subclavia’ya ileten ven; torakoakromiyal ven
Arteria submentalis’e elik eden ve vena facialis’e alan ven; ene ucu alt veni; submental ven
Karacier merkezi venleri (venae centrales hepatis)’nin birlemesiyle oluan birka venden her biri; sublobler ven [Sublobler venler de birleerek karacier venleri (venae hepaticae)'ni olutururlar]
Az tabannda arteria sublingualis’e elik eden ve glandula sublingualis, musculus mylohyoideus, musculus genioglossus, az taban ve dietlerinin venz kann vena lingualis’e ileten ven; dilalt veni; sublingu
Karn n duvarnda 12. kaburgann alt snr boyunca arteria subcostalis’e elik ettikten sonra sada vena azygos’u, solda vena hemiazygos’u oluturmak zere ayn taraf vena lumbalis ascendens ile birleen v
Arteria dorsalis scapulae’ya elik eden ve vena jugularis externa ya da vena subclavia’ya alan ven; skapula srt veni; dorsal skapuler ven
Sal derinin arka blmndeki venz pleksus’tan balayp arteria occipitalis’e elik ederek seyreden ve oksipital blgenini venz kann plexus suboccipitalis ya da vena jugularis interna’ya ileten ven; art
Dyan sakral venler (venae sacrales laterales)’den balayp bel omurlarnn enine kntlar nnde dikey seyrederek, birinci bel omuru hizasnda sada – vena azygos’u oluturmak zere- ayn taraf vena sub
Sins sigmoideus’un devam olarak kafa tabannda foramen jugulare’den balayp sternoklavikuler eklemin arkasnda -vena brachiocepha-lica’y oluturmak zere- vena subclavia ile birleen ven; i jugular ven
Mandibula kesinin arkasnda vena retromandibularis’in arka dal ile vena auricularis posterior’un birlemesinden oluan ve vena subclavia ya da vena jugularis interna’ya alan ven; d jugular ven
ene ucu altndan balayp boynun n blmnde seyrettikten sonra vena jugularis externa ya da vena subclavia’ya alan -sa ve sol- iki venden her biri; n jugular ven
1 2 3 4 .. 17 18 19
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü