İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 334 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Beyin ve omuriliin beyaz renk gsteren blgesi; beyin ve omuriliin, ounluu miyelinli sinir aksonlarndan oluan beyaz maddesi; beyaz cevher; ak madde,
karn n duvarnn yzeysel katlarnn venz kann venae epigastricae superiores, vena epigastrica superficialis ve venae thoracoepigastricae’ya ileten venler; karn derialt venleri; subkutan abdominal venler
Arteria submentalis’e elik eden ve vena facialis’e alan ven; ene ucu alt veni; submental ven
tibbi çeviri
Karacier merkezi venleri (venae centrales hepatis)’nin birlemesiyle oluan birka venden her biri; sublobler ven [Sublobler venler de birleerek karacier venleri (venae hepaticae)\'ni olutururlar]
Az tabannda arteria sublingualis’e elik eden ve glandula sublingualis, musculus mylohyoideus, musculus genioglossus, az taban ve dietlerinin venz kann vena lingualis’e ileten ven; dilalt veni; sublingu
Karn n duvarnda 12. kaburgann alt snr boyunca arteria subcostalis’e elik ettikten sonra sada vena azygos’u, solda vena hemiazygos’u oluturmak zere ayn taraf vena lumbalis ascendens ile birleen v
Vena axillaris’in -birinci kaburgann d kenarnda- devam olarak seyreden ve sternoklavikuler eklemin arkasnda -vena brachiocephalica’y oluturmak zere- vena jugularis interna ile birleen ven; kprck-alt
Bk. submucosa
Bk. left subclavian trunk
Bk. rightsubclavian trunk
Radyoizotop’la iaretlenerek vcuda verilen madde; izleyici madde.
Seroza altndaki gevek ba dokusu tabakas; subseroza.
Mukoza altndaki gevek ba dokusu kat; submukoza. Bk. submucous membrane
Derialtndaki gevek ba dokusu tabakas. Bk. supercifial fascia
Elmack kemii (zigomatik kemii)’ninaltnda; subzigomatik.
Omur (vertebra)’un altnda; subvertebral.
Kapak veya kapakn altnda; subvalval.
1 – Vagina altnda; vagina kubbesinin altnda;sub vaginal. 2- Klf altnda; rtc zarn altnda,
Uretra altnda; suburetral.
Trnak altnda oluan hematom; trnakalt hematomu
1 2 3 4 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 377 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
1 – Vagina altnda; vagina kubbesinin altnda;sub vaginal. 2- Klf altnda; rtc zarn altnda,
Uretra altnda; suburetral.
Trnak altnda; subungual.
tibbi çeviri
Gbek altnda; subumbilikal.
Tam anlamyla tipik nitelik gstermeyen; subtipikal.
Timpan boluu altnda; subtimpanik.
Tropikal iklime yakn iklim zellikleri gsteren blgelerle ilgili; bu iklim zelliine sahip blgelerde grlen; subtropikal.
Trokanter’m altnda; subtrokanterik.
Serviks yerinde braklarak rahim korpusunun kanl; subtotal histerektomi
Tam olmayan; ksmen; ksmi; subtotal.
(L.): Diensefalon (ara beyin)’un, talamus ile hipotalamus arasnda yer alan blm; subtalamus.
Beyinde i kapsl (capsula interna) ile pedunculus cerebri arasndaki mercek biimi gsteren ekirdek; subtalamik ekirdek
Talamus’un altnda; subtalamik.
Subtersiyan malarya. Bk. malignant tertian malaria
Temporal kemik altnda; subtemporal.
Tarsus’un altnda; subtarsal.
(L.): Altta bulunan tabaka; alt tabaka; substratum.
Sternum altnda; substernal.
Arka delikli alan. Bk. posterior perforated substance.
n delikli alan. Bk. anterior perforated substance
1 2
3
4 5 6 7 .. 17 18 19
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü