İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 179 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Spinal sinirin n kk. Bk. anterior root of spinal nerve
n kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omuriliin arka yznde a oluturan ve omurilik arka blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
tibbi çeviri
Omuriliin n yznde a oluturan ve omurilik n blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik n venleri; anterior spinal venler
Bk. rubraspinal tract
Bk. reticulospinal tract
Bk.anterior corticospinal tract
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Omurilik tabesi. Bk. tabes dorsalis.
Omurlarn dikensi knt (processus spinosus)’larnn ularn birletiren dikey ba; 7. servikal omur’dan sakrum’a kadar, omurlarn dikensi kntlarnn ularna tutunarak uzanan, uzun dikey fibrz erit
1- Omurga stnde; supraspinal. 2- Herhangi bir dikensi knt stnde,
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. posterior median sulcus of spinal cord
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. anterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. anterior sulcus of spinal cord
Omurga ve evresinde hissedilen ar; spinalji.
1 2 3 4 .. 7 8 9
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 283 adet çeviri sonucu bulundu. 241 - 260 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
4. ve 5. sakral spinal sinirlerin n dallar ile koksigeal spinal sinirlerin n dallarnn oluturduu, koksiks blgesi derisinde dalan duyusal sinir a; koksiks sinir a; koksigeal pleksus.
Boyun derisinin kuvvetli uyarlmasyla ayn taraf gz pupillasmda genileme grlmesi; siliyospinal refleks
Araknoid zar ve pia mater’in konjestiyonu, kalnlamas, omurilik ve spinal sinirlere yapma gstermesi ile belirgin patolojik durum; kronik adezif araknoidit (Spinal anestezi esnasnda toksik madde bulam anestetik
tibbi çeviri
Omuriliin servikal blmndeki spinal sinir arka kklerinin harabiyeti nedeniyle zellikle kollar etkileyen tabes dorsalis ekli; servikal tabes
Boyun omurlarnda grlen dejeneratif artrit; servikal spondiloz (Boyundaki sertlik ve omuza yaylan ar, spinal sinir kklerine bask sonucu kol ve ellerde uyuma grlr)
1. 4. servikal spinal sinirlerin n dallarnn oluturduu, dalcklan boyun ve srt kaslar, derileri ve diyafragma’da dalan sinir a;boyun sinir a; servikal pleksus
Serebrospinal demet. Bk. corticospinal tract
Serebrospinal skleroz. Bk. multiple sclerosis
Etmoid kemiin krlmas ve altndaki beyin zarlarnn yrtlmas sonucu, burundan beyinomurilik svs gelii; serebrospinal rinore
Ba travmasn takiben -beyin karncklar ya da subaraknoid aralk ile kulak arasnda oluan fstl nedeniyle- kulaktan beyin-omurilik svs gelii; serebrospinal otore.
Hem beyin hem omurilik zarlarnn iltihaplanmas; serebrospinal menenjit,
Beyinomurilik svsnn oluturduu basn; serebrospinal sv basnc
Beyin-omurilik svs dolamnn -herhangi bir sebeple- kesintiye uramas; serebrospinal sv bloku
Serebrospinal humma. Bk. epidemic cerebrospinal meningitis
Beyin ve omurilikle ilgili; serebrospinal.
Beynin bask altnda kal nedeniyle beyin ii basncn artmas ile belirgin durum; beyin skmas (Serebrospinal sv art, intrakranyal kanama, tmrler ve kafa krklarnn sebep olduu bask nedeniyle geliir)
Beyincik ve omurilik’le ilgili; serebellospinal.
Lumbar ve sakral spinal sinir kklerinin, omurga kanal (canalis vertebralis) iinde oluturduu demet; at kuyruu
Bk. central canal of spinal cord
Medulla oblongata ve omurilikle ilgili; bulbospinal.
1 2 3 .. 9 10 11 12
13
14 15
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü