İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
s
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4428 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
1- Frengi niteliinde; frengi gsteren; siflz.2- Frenginin sebep olduu; frengiye bal,
Frengiye bal olarak gelien herhangibir akl hastal; siflopsikoz.
Frengiye yakalanmaktan ar korkma;frengi korkusu; sifilofobi.
tibbi çeviri
Trnak yatann sifliz’e bal, cerahatliiltihab; sifloniki.
Kendisinde, sebepsiz yere frengi olduuna inanma; bu nitelikle belirgin kuruntu hali; siflomani.
Frengiye bal olarak oluan yumru; gom;siflom. Bk. gamma.
Frengi ve tedavisini konu alan tp dal; frengi bilimi; sifloloji.
Frengi ve tedavisi zerinde uzmanlamhekim; siflolog.
Frengiye benzeyen; sifiloid.
sfiloderma. Bk. syphiloid.
Bk. syphil.
Sifiliz’in ikinci dneminde grlen deri lezyonunun, kzart ile belirgin balang ekli; siflitik rozeola.
Frenginin nc devresinde grlen, farenks’te gom’lar olumas ile belirgin farenjit; siflitik farenjit
Sifiliz’in ileri dneminde beyin hasarna bal olarak gelien, kaslarda ileri derecede g kayb ile belirgin, tremor, ilerleyici bunama ve konuma bozukluklarnn elik ettii klinik tablo; paralitik demans; genel par
Siflizin periost’ta oluturduu iltihaba bal olarak kemik zerinde gelien yumru eklinde ilik; sifilitik dm
Sifilitik kondilom. Bk. condyloma latum.
Sifiliz’in son dneminde grlen, karacierde -parenkimaharabiyeti sonucu- ar fibroz ve ekil bozukluu ile belirgin siroz; sifilitik siroz
Bk. hard chancre
Sifiliz ankn (sert ankr)’na elik eden bubo; sifilitik bubon
Sifiliz’in aorta’da yapt iltihabi tahribata bal olarak gelien anevrizma; siflitik anevrizma
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 220 221 222
s
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2636 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Serum rneinde, halka ekli oluturan antikor-antijen birlemesi; bu grnle belirgin kuvvetli serolojik reaksiyon
Svnn ierdii alkol miktarn belirlemede kullanlan alet; zeoskop.
St mayalandrarak elde edilen bir gda maddesi; yourt
tibbi çeviri
St mayalandrarak elde edilen bir gda maddesi; yourt
Sar balmumu.
San grme. Bk. xanthanopsia.
Sar leke. Bk. macula lutea.
Sar kemik ilii. Bk. yellow bone marrow.
San lif. Bk. elastic fiber.
Sar hummaya kar baklk oluturma amacyla uygulanan, civciv embriyo hcreleri ieren besiyerinde retilmesini takiben virlans giderilmi canl sar humma virsleri sspansiyonundan oluan a; sar humma as,
Sivrisineklerle insana iletilen bir flavivirs ‘n sebep olduu ate, sarlk, ba ars, midebarsak kanamalan ve karacierde nekroz ile belirgin akut enfeksiyz hastalk; san humma (zellikle tropikal lkelerde gr
San cisim. Bk. corpus luteum
San rengi tam alglayamama hali; san renk krl.
sar, sar renk
Snnet esnasnda, snnet derisini tutmada kullanlan klemp; Yellen klempi.
Sadece erkekte bulunan cinsiyet kromozomu; Y kromozomu,
Stemum’larnn alt ksmlarndan birbirine yapk ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.
Sternum alt ucunun iltihab; ksifoidit.
Sternum’un alt ucunda hissedilen ar; ksifodini.
Stemum’larnn alt ksmlarndan birbirine yapk ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.
1 2 3 4 .. 130 131 132
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü