İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
s
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4428 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
1- ekerli svdan oluan iecek madde; urup. 2- Azdan almn kolaylatrma ve tat verme amacyla etkili maddeye eker zeltisi ilave edilmesiyle oluan ila; urup,
(G.): 1- Fistl; sirenks; sirinks. 2- Omurilik veya beyinde, herhangi bir sebeple oluan patolojik boluk.
Fistl’e kesi yapma; bu amala yaplan ameliyat; siringotomi
tibbi çeviri
Omurilikte harabiyet yada dejenerasyon sonucu, iinde sv toplanan boluklar olumas ile belirgin hastalk; siringomiyeli (Genellikle omuriliin servikal blmnde grlr. Kollarda g azalmas, uyuma ve dokunma duyusunda
Siringom. Bk. syringadenoma.
1- Boruya benzeyen; tp andran; siringoid. 2- Fistl’e benzeyen,
Beyin ve omurilikte, ileri sv dolu kk boluklar olumas ile belirgin patolojik durum; siringoensefalomiyeli.
Siringokistom. Bk. syringocystadenoma.
zellikle koltuk altlar ve gs blgesinde grlen, ter bezi kanalndan gelimi arsz, kk kistik adenom; siringokistadenom.
Ter bezinden gelien kt huylu tmr; ter bezi karsinomu; siringokarsinom.
Siringoadenom. Bk. syringadenoma.
Bk. syring.
Tuba auditiva (Eustachi borusu)’nm iltihab;sirinjit.
Kulak rngas ile d kulak yolunu ykama,
Herhangi bir boluk veya kanal, enjektrle steril sv vererek ykama
Fistl’n ameliyatla karlmas; sirinjektomi.
1 – Herhangi bir sv maddeyi -ucuna taklan ine araclyla- vcuda enjekte etmede kullanlan cam veya plastikten yaplm ara; enjektr; rnga. 2- rnga (enjektr) araclyla sv sevk etmek; rnga etmek,
Ter bezi kanalndan gelimi kistik adenom; siringadenom. Bk. syringocystadenoma.
1- Fistl anlamnda nek. 2- Tp, boru anlamnda nek. 3- Boluk anlamnda nek.
(G.): Kulaklarda hissedilen nlama sesi; sirigmus.
1 2
3
4 5 6 7 .. 220 221 222
s
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2636 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Serum rneinde, halka ekli oluturan antikor-antijen birlemesi; bu grnle belirgin kuvvetli serolojik reaksiyon
Svnn ierdii alkol miktarn belirlemede kullanlan alet; zeoskop.
St mayalandrarak elde edilen bir gda maddesi; yourt
tibbi çeviri
St mayalandrarak elde edilen bir gda maddesi; yourt
Sar balmumu.
San grme. Bk. xanthanopsia.
Sar leke. Bk. macula lutea.
Sar kemik ilii. Bk. yellow bone marrow.
San lif. Bk. elastic fiber.
Sar hummaya kar baklk oluturma amacyla uygulanan, civciv embriyo hcreleri ieren besiyerinde retilmesini takiben virlans giderilmi canl sar humma virsleri sspansiyonundan oluan a; sar humma as,
Sivrisineklerle insana iletilen bir flavivirs ‘n sebep olduu ate, sarlk, ba ars, midebarsak kanamalan ve karacierde nekroz ile belirgin akut enfeksiyz hastalk; san humma (zellikle tropikal lkelerde gr
San cisim. Bk. corpus luteum
San rengi tam alglayamama hali; san renk krl.
sar, sar renk
Snnet esnasnda, snnet derisini tutmada kullanlan klemp; Yellen klempi.
Sadece erkekte bulunan cinsiyet kromozomu; Y kromozomu,
Stemum’larnn alt ksmlarndan birbirine yapk ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.
Sternum alt ucunun iltihab; ksifoidit.
Sternum’un alt ucunda hissedilen ar; ksifodini.
Stemum’larnn alt ksmlarndan birbirine yapk ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.
1 2 3 4 .. 130 131 132
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü