İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
s
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 4428 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Sistemli ekle koymak; sistemletirmek
1- Birbiriyle balant kurarak dzenleme ya da btnlk oluturma; sistemletirme; sistematizasyon. 2- Grleri, ilkeleri ya da uygulamalar btnlk kazanacak ekilde dzenleme
Bk. systemic desensitization
tibbi çeviri
nsan vcudunun, sistemler (sinir sistemi, dolam sistemi, sindirim sistemi vb.) halinde incelenmesi; deskriptif anatomi; sistematik anatomi
1- Sistemle ilgili; sistematik. 2- Bir sisteme gre dzenlenmi; belli bir sistem zerine kurulu. 3- Ynteme dayal
riner sistem ile reme sistemi’nin birarada oluturduu sistem; boaltm-reme sistemi; rogenital sistem
Vcut iskeletini oluturan kemik ve kkrdaklar kapsayan sistem; iskelet sistemi
Solunum yollar (burun, boaz, grtlak, soluk borusu, bron ve broniyol’ler) ve akcierlerin oluturduu sistem; solunum sistemi; respiratuvar sistem
Sinir sisteminin, merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) dndaki blm; beyinden kan 12 ift kafa siniri ile omurilikten kan 31 ift spinal sinir ve bunlarn eitli organlarda dalan dallarndan oluan sistem; ev
Sinir sisteminin, beyin ve omurilikten oluan blm; merkezi sinir sistemi
Sinir sisteminin, istem d ilev yapan organ ve dokular donatan, parasempatik ve sempatik olmak zere iki paradan olumu blm; otonom sinir sistemi (Otonom sinir sistemi, dz kaslar, kalp kasn, i organ ve salg bez
Merkezi sinir sistemi ile periferik sinir sistemi’nin birarada oluturduu sistem; sinir sistemi
Lenf damarlar, lenf dmleri ve lenfoid organlar (bademcikler, timus, dalak vb.)’n oluturduu sistem; lenfatik sistem
Sindirim ilevi ile ilgili organlarn oluturduu sistem; sindirim sistemi
1- Belli bir fizyolojik ilevin gereklemesini salayan, birbiriyle ilikili organ ve oluumlarn tm; bu nitelikle belirgin organ grubu; sistem. 2- Belli bir gre dayal dnceler, ilkeler, davranlar ya da uygulamalar
1- Belli bir fizyolojik ilevin gereklemesini salayan, birbiriyle ilikili organ ve oluumlarn tm; bu nitelikle belirgin organ grubu; sistem. 2- Belli bir gre dayal dnceler, ilkeler, davranlar ya da uygulamalar
Birbiri ardna ritmik kaslma ve geveme gsteren; sistaltik.
Gslerinden birbirine yapk, ift ba gsteren ikiz hilkat garibesi; sissomus.
Kaslar araclyla bir kemiin dier kemie tutunmas; bu nitelikle belirgin kemik balants; sissarkoz.
(L.): urup; sirupus.
1
2
3 4 5 6 .. 220 221 222
s
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2636 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Serum rneinde, halka ekli oluturan antikor-antijen birlemesi; bu grnle belirgin kuvvetli serolojik reaksiyon
Svnn ierdii alkol miktarn belirlemede kullanlan alet; zeoskop.
St mayalandrarak elde edilen bir gda maddesi; yourt
tibbi çeviri
St mayalandrarak elde edilen bir gda maddesi; yourt
Sar balmumu.
San grme. Bk. xanthanopsia.
Sar leke. Bk. macula lutea.
Sar kemik ilii. Bk. yellow bone marrow.
San lif. Bk. elastic fiber.
Sar hummaya kar baklk oluturma amacyla uygulanan, civciv embriyo hcreleri ieren besiyerinde retilmesini takiben virlans giderilmi canl sar humma virsleri sspansiyonundan oluan a; sar humma as,
Sivrisineklerle insana iletilen bir flavivirs ‘n sebep olduu ate, sarlk, ba ars, midebarsak kanamalan ve karacierde nekroz ile belirgin akut enfeksiyz hastalk; san humma (zellikle tropikal lkelerde gr
San cisim. Bk. corpus luteum
San rengi tam alglayamama hali; san renk krl.
sar, sar renk
Snnet esnasnda, snnet derisini tutmada kullanlan klemp; Yellen klempi.
Sadece erkekte bulunan cinsiyet kromozomu; Y kromozomu,
Stemum’larnn alt ksmlarndan birbirine yapk ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.
Sternum alt ucunun iltihab; ksifoidit.
Sternum’un alt ucunda hissedilen ar; ksifodini.
Stemum’larnn alt ksmlarndan birbirine yapk ikiz hilkat garibesi; ksifopagus.
1 2 3 4 .. 130 131 132
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü