İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 602 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Bk. arteriae phrenicae superiores
Bbrein meduller maddesi. Bk. medulla of kidney
Bbrein kabuk maddesi; bbrek korteksi. Bk. renal cortex
tibbi çeviri
Diyafragma alt yz ile karacier st yz arasndaki aralk; subfrenik aralk.
Diafragma altnda oluan apse.
Diyafragma altnda; subfrenik.
G gerektiren; zorlu; ar (Hareket, egzersizvb. hakknda),
1- G; kuvvet; g veya kuvvet derecesi.2- iddet; iddet derecesi,
Bir omuzun -geliim anomalisi sebebiyle- dierine oranla yksekte oluu; Sprengel omuzu (Ameliyatla dzeltilir),
Krek kemiinin yksekte oluu ile belirgin doutan kemik anomalisi; Sprengel deformitesi
Vena splenica ile sol vena renalis arasnda ameliyatla oluturulan anastomoz; splenorenal ant (Portal hipertansiyonca uygulanr)
Dalakbbrek ba. Bk. phrenicosplenic ligament.
Portal hipertansiyon’u tedavi amacyla vena lienalis ile sol vena renalis arasnda geit oluturma; splenorenal anastomoz.
Dalak ve bbrekle ilgili; splenorenal.
Dalak ve diyafragma ile ilgili; splenofrenik.
Vcuttaki herhangi bir organik bozukluk veya hastaln ar bytlmesi ve kuruntu halini al ile belirgin nroz hali; somatofreni.
Bbrek korteksi’nde gelien, ii serz svyla dolu kist; soliter bbrek kisti,
Tkrk ve gzya bezlerinin, lenfosit ve plazma hcreleri infiltrasyonu ile tahribi sonucu, tkrk azlna bal olarak az kuruluu ve di rkleri, gzya bezlerindeki salg azalna bal olarak gzde kuruluk ve ko
Sjgren hastal. Bk. Sj ren s syndrome
Doutan iki taraf bacak kaslarnda tons artnn elik ettii fel, iktiyoz ve zeka gerilii ile belirgin kaltsal sendrom; SjgrenLarsson sendromu
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 29 30 31
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4872 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
boyunduruk ekli gsteren, zigal
Hayvandan alnan gref’in insana aktarm; hayvan grefini, zedelenme gsteren vcut ksmna yerletirme.
Hayvandan alnan gref’in insana aktarm; hayvan grefini, zedelenme gsteren vcut ksmna yerletirme.
tibbi çeviri
1- Kuak eklinde sanc tabaka ya da blge ile ilgili; zonal. 2- Komu ksmlardan farkl yap ya da grn gsteren blge ile ilgili,
1- Zoantropi ile ilgili; zoantropik. 2- Zoantropi gsteren; zoantropi ile belirgin
Boyanmasn takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, zellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’y boyamada kullanlan bir yntem; ZiehlNeelsen boyama yntemi.
Farenks mukozasnn, zofagus ile birletii yerde duvar iine doru girinti yapmas ile oluan divertikl; faringozofageal divertikl; Zenker divertikl.
Afrika’da yetien “Corynanthe yohimbi” adl aacn kabuklanndan elde edilen, alfa2-adrenerjik reseptrleri bloke edici ve cinsel gc artrc bir alkaloid; yohimbin.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, baz trleri patojen nitelik gsteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Sar hummaya kar baklk oluturma amacyla uygulanan, civciv embriyo hcreleri ieren besiyerinde retilmesini takiben virlans giderilmi canl sar humma virsleri sspansiyonundan oluan a; sar humma as,
San rengi tam alglayamama hali; san renk krl.
sar, sar renk
Gs kemii (sternum)’nin, sivrilik gsteren, kkrdaktan olumu alt ucu; hanersi knt; ksifoid knt
Gs kemii (sternum)’nin, sivrilik gsteren, kkrdaktan olumu alt ucu; hanersi knt; ksifoid knt
1- Haner eklinde; hanere benzer; hanersi; ksifoid. 2- Sternum’un sivrilik gsteren alt ucu; ksifoid knt; ksifisternum.
Sternum(gs kemii)’un sivrilik gsteren alt ucu (xiphisternum) anlamnda nek.
Sternum(gs kemii)’un sivrilik gsteren alt ucu (xiphisternum) anlamnda nek.
1 2 3 4 .. 242 243 244
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü