İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 602 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Triptofann nikotinik aside evrilii esnasnda oluan bir ara rn; ksantrenik asit.
Organ dz kasn veya salg bezini uyarc sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Ayn anda veya zaman aralklaryla iki deiik virs’tin etkisine maruz kalan hcrede, bir virsn dierinin etkisini azaltnas veya ortadan kaldrmas; virs engellemesi; virs enterferans (Bu olayda virslerden biri
tibbi çeviri
Bk. virs interference
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
Bbrein yldzs vencikleri. Bk. stellate venules of kidney.
Bbrein dz vencikleri. Bk. straight venule s of kidney
Arteria renalis’e elik eden ve vena cava inferior’a alan, biri sa dieri sol bbree ait iki ksa ven; bbrek venleri; renal venler
Diyafragma’nn st yznde seyreden ve bu yzn venz kann vena azygos ve vena hemiazygos’a ileten kk venler; diyafragma st venleri; superior frenik venler
Diyafragma’nn alt yznde arteria phrenica inferior’a elik ederek seyreden ve bu yzn venz kann sada tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
Diyagragma’nn st yznde arteria pericardiacophre-nica’ya elik ederek seyreden ve bu yzn venz kann -perikard’dan da dallar aldktan sonra- boaltmak zere vena brachiocephalica’ya alan venler
Arteria musculophrenica’ya elik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar aras aralklarn venz kann venae thoracicae internae’ya ileten venler; msklofrenik venler
Bbrein yldzs vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve bbrek korteksi’ndeki peritbler kapiller adan ald kan, venae arcuatae renis’e ileten venler; bbrein lobller aras venleri
Venae arcuatae renis’ten aldklan kan ileten ve bbrek piramitleri arasndan geerek bbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluturmak zere- birbirleriyle birleen venler; bbrein loblar aras venleri
Arte-riae arcuatae renis’e elik eden ve bbrein lobller aras venleri (venae interlobulares renis)’nden ald kan, bbrein loblar aras venleri (venae interlobares re-nis)’ne ileten venler; bbrein ya
Sol bbrekst bezinin venz kann boaltmak zere sol vena renalis’e alan ven; sol bbrekst veni; sol suprarenal ven
Sa bbrekst bezinin venz kann boaltmak zere vena cava inferior’a alan ven; sa bbrekst veni; sa suprarenal ven
Sa gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Bk. deferent duct.
1 2 3 4 .. 29 30 31
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4872 adet çeviri sonucu bulundu. 4841 - 4860 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
1- Kaza sonucu oluan; tesadfi, anzi; aksidantel. 2- Hastaln seyri esnasnda beklenmedik anda -komplikasyon olarak- beliren,
Bk. nerviphrenici accessorii.
Vcudun baz blgelerinde, zellikle koltukalt, memealt, nadiren de kask zerinde -ilave- meme veya meme balan bulunmas hali (Kaltsaldr)
tibbi çeviri
1- Salg kayb ile ilgili; akatektik. 2- Ar salg kayb gsteren.
1- Akantoz’la ilgili; akantoz’a ait. 2- Akantoz gsteren; akantoz’la belirgin; akontotik.
Derinin zellikle kvrm blgelerinde oluan renk koyuluu, kalnlama ve siilsi kabartlarla belirgin durum; siyahms akantoz.
Diken eklinde knt gsteren; dikensi knt gsteren; dikenli; akantoid.
evresinde diken eklinde protoplazmik uzantlar gsteren eritrosit; akantosit.
Sv ekici nitelik gsteren saf steril pamuk (Pansuman arac olarak kullanlr),
izelgede, aratrlan iki faktrden birini gsteren -zeri derecelenmi- yatay izgi; absis.
l doku alan dnda bulunan; harabiyet gsteren blge dndan geen,
Biret reaksiyonu gstermeyen; biret testinde negatif sonu veren; abiret.
Biret reaksiyonu gstermeyen; biret testinde negatif sonu veren; abiret.
Uyartdan uzaklama eilimi gsteren; uyartdan kaan.
Normalden sapm; normal d deiiklik gsteren; atipik; aberan
Normalden sapm; normal d deiiklik gsteren; atipik; aberan
Blastosist’te, embriyoblast’ ieren kutbun karsndaki kutupla ilgili; abembriyonik.
Blastosist’te, embriyoblast’ ieren kutbun karsndaki kutupla ilgili; abembriyonik.
abdominz; Kabart gsteren karna sahip; iri karnl
Karn ve vagina ile ilgili; hem karn hem vagina’y ilgilendiren; abdominovajinal.
1 2 3 .. 239 240 241 242
243
244
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü