İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 602 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Triptofann nikotinik aside evrilii esnasnda oluan bir ara rn; ksantrenik asit.
Organ dz kasn veya salg bezini uyarc sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Ayn anda veya zaman aralklaryla iki deiik virs’tin etkisine maruz kalan hcrede, bir virsn dierinin etkisini azaltnas veya ortadan kaldrmas; virs engellemesi; virs enterferans (Bu olayda virslerden biri
tibbi çeviri
Bk. virs interference
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
Bbrein yldzs vencikleri. Bk. stellate venules of kidney.
Bbrein dz vencikleri. Bk. straight venule s of kidney
Arteria renalis’e elik eden ve vena cava inferior’a alan, biri sa dieri sol bbree ait iki ksa ven; bbrek venleri; renal venler
Diyafragma’nn st yznde seyreden ve bu yzn venz kann vena azygos ve vena hemiazygos’a ileten kk venler; diyafragma st venleri; superior frenik venler
Diyafragma’nn alt yznde arteria phrenica inferior’a elik ederek seyreden ve bu yzn venz kann sada tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
Diyagragma’nn st yznde arteria pericardiacophre-nica’ya elik ederek seyreden ve bu yzn venz kann -perikard’dan da dallar aldktan sonra- boaltmak zere vena brachiocephalica’ya alan venler
Arteria musculophrenica’ya elik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar aras aralklarn venz kann venae thoracicae internae’ya ileten venler; msklofrenik venler
Bbrein yldzs vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve bbrek korteksi’ndeki peritbler kapiller adan ald kan, venae arcuatae renis’e ileten venler; bbrein lobller aras venleri
Venae arcuatae renis’ten aldklan kan ileten ve bbrek piramitleri arasndan geerek bbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluturmak zere- birbirleriyle birleen venler; bbrein loblar aras venleri
Arte-riae arcuatae renis’e elik eden ve bbrein lobller aras venleri (venae interlobulares renis)’nden ald kan, bbrein loblar aras venleri (venae interlobares re-nis)’ne ileten venler; bbrein ya
Sol bbrekst bezinin venz kann boaltmak zere sol vena renalis’e alan ven; sol bbrekst veni; sol suprarenal ven
Sa bbrekst bezinin venz kann boaltmak zere vena cava inferior’a alan ven; sa bbrekst veni; sa suprarenal ven
Sa gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Bk. deferent duct.
1 2 3 4 .. 29 30 31
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4872 adet çeviri sonucu bulundu. 4821 - 4840 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Renkleri birbirinden ayramama; renklerin hibirini grememe; tam renk krl; akromatopsi (Btn renkler, parlak gri olmak zere tek renk olarak alglanr),
Renkleri birbirinden ayramama; renklerin hibirini grememe; tam renk krl; akromatopsi (Btn renkler, parlak gri olmak zere tek renk olarak alglanr),
Normal rengini kaybetmi soluk alyuvar;akromosit (hemoliz sonucu),
tibbi çeviri
1 – Renksizlik; belli bir renk gstermeme hali; akromatizm. 2- Kiide renkleri ayrt etme yeteneinin bulunmay; renk krl,
1 – Renksiz; belli bir renk gstermeyen; a-kromatik. 2- Glkle boyanan; boya almayan,
Renk krl gsteren kii; akromat.
1 – Pigment yokluu; deriye normal rengini veren pigmentlerin olmay; akromazi. 2- Hcrede boya alma (boyanma) yeteneinin olmay,
1- Renksizlik, solukluk. 2- Pigment yokluu; akromi
Renksiz (su berraklnda) hcre, zelliklelenfosit; akroasit.
1 – Ortas sivrilik gsteren pstl. 2- Bebein sal derisi zerinde ya bezlerinin ar salg yapmas sonucu oluan kabuklarma; crusta lactea.
Akondroplazi’ye bal ccelik gsteren kii; akondroplastik cce.
Yeil rengi ayrt edememe; yeil renk krl; akloropsi.
Yeil rengi ayrt edememe; yeil renk krl; akloropsi.
1- Devaml nitelik gsteren ar; srekli ar. 2- Armak; ar ekmek,
Asetoasetik asidin dekarboksilasyonu ile oluan en basit keton; renksiz, kendine zg kokuda uucu bir sv; dimetil keton; aseton (Keton cisimciklerinden birini oluturan aseton, normal idrarda ok az bulunmasna ramen, diy
Etil alkol’n oksidasyonundan oluan renksiz, buharlac bir sv; ethanol; asetik aldehid; asetaldehid (Narkotik olarak kullanlr),
Ethanol’n oksidasyonu ile oluan, keskin kokuya sahip renksiz bir sv; sirke asidi; asetik asit (Sirkenin % 3-5′ini oluturur),
dem, glokom ve epilepsi tedavisinde azdan ya da parenteral (intramskler, intravenz) kullanlan, karbonik anhidraz inhibitr, diretik ila; asetazolamid.
Etil alkol’n oksidasyonundan oluan renksiz, buharlac bir sv; ethanol; asetik aldehid; asetaldehid (Narkotik olarak kullanlr),
Hipertansiyon, sins taikardisi, srekli atriyal ekstrasistol tedavisinde, angina pektoris ve ventrikler aritmi profilaksisinde azdan kapsl eklinde kullanlan, damar kasmdaki beta-adrenerjik reseptrleri bloke edici, an
1 2 3 .. 238 239 240 241
242
243 244
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü