İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1313 adet çeviri sonucu bulundu. 1281 - 1300 arasındaki sonuçlar:
Omuriliğin önyan oluğu. Bk. anterior lateral sulcus of spinal cord.
Ön-yanda; ön-yan tarafta,
Bk. vena vertebralis anterior
tıbbi çeviri
Omuriliğin ön orta oluğu (fıssura medianaanterior medullae spinalis)’nun her iki tarafındaki, ön kordon ile dışyan kordonu birbirinden ayıran, spinal sinirlerin ön köklerinin omurilikten çıktığı longitudinal sığ oluk; o
Medulla oblongata’nm ön orta oluğu (fıssura mediana anterior medullae oblongatae)’ nun her iki tarafındaki, omuriliğin ön yan oluğunun devamı olarak seyreden longitudinal sığ oluk; medulla oblongata’nm ön ya
Omurga kanalında, dura mater ile omur cisimlerinin arka yüz periostlan arasında, kanalın uzun eksenine paralel olarak uzanan yaygın ven ağı; ön iç vertebral ven ağı; anterior internal vertebral venöz pleksus
Yan karıncığın, frontal lob içine doğru yaptığı kese şeklinde uzantı; yan karıncığın frontal boynuzu; yan karıncığın ön boynuzu
Omurların ön yüzü önünde, omurganın uzun eksenine paralel olarak uzanan yaygın ven ağı; ön dış vertebral ven ağı; anterior eksternal vertebral venöz pleksus
Bk. nervus femoralis
Bk. arteria circumflexa anterior humeri
Bk. venae anteriores cerebri
Bk. arteria cerebri anterior.
Omurlar arası disk’in, nucleus pulposus’u halka şeklinde çevreleyen fıbröz bölümü; omurlar arası disk’in fıbröz halkası
Üst ve alt gözkapağının dışyanda birleşmesinden oluşan köşe; gözkapakları dışyan açısı
Kan damarlarının normal tonüsünükaybetmesi; kan damarlarının felci; anjiyoparaliz.
Geçmişe ait; özellikle ecdada ait.
Serebral korteks, beyin sapı ve omurilik motor nöronlarındaki dejenerasyon’un sebep olduğu, kol ve bacak kaslarında atrofı ve güç kaybı, tendon reflekslerinde artma ile belirgin, daha sonra bulber paralizi’nin de
Ahlakça zayıf kimse; ahlaksız kimse,
Ahlak zayıflığı; ahlak kuralları dışındadavranışlar gösterme hali; amorali.
Leishmania chagasi’nin sebep olduğu, Güney Amerika’da görülen viseral leyşmaniyaz; Amerika viseral leyşmaniyazı
1 2 3 .. 61 62 63 64
65
66
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2306 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
Şakak kemiği (temporal kemik)’nde, elmacık kemeri (arcus zygomaticus)’nin bir bölümünü oluşturan çıkıntı; şakak kemiğinin elmacık çıkıntısı; temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı,
Temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı ile zigomatik kemiğin temporal çıkıntısının oluşturduğu kemer; elmacık kemeri; zigomatik kemer,
tıbbi çeviri
AİDS virüsü (HIV) taşıyanlarda ve AİDS tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, timidin (thymidine) analoğu antiviral bir ilaç; zidovudin [Sonradan gelişen immün yetersizlik sendromu (AIDS)'nu tedavi etmeksizin, yavaş
Organizma tarafından dışarı atılan ya da detoksikasyon mekanizması ile nötralize edilen vücut için gereksiz bileşik; ksenobiyotik; zenobiyotik
Bancrofti filaryazı’na sebep olan Wuchereria türü; Bancroft solucanı (Venezuela, Brezilya, Afrika, Asya ve Kuzey Avustralya ülkelerinde enfeksiyona sebep olur),
Yaraların önce hipertonik sonra hipotonik sodyum klorür çözeltisi ile yıkanması; Wright yöntemi
Yaralanmış; yaralı.
Saban kemiği (vomer)’nin üst kenarının ön ucundaki -aralarında çentik bulunan- kanada benzer iki küçük çıkıntıdan her biri; vomer kanadı.
Önde symphysis pubis’in arka yüzünün ortasından, arkada 2. ve 3. sakral omurların birleşme sınırından geçen düzlem; pelvis’in en geniş düzlemi
Aynı merkez çevresinde dairesel, oval ya da spiral seyir gösteren çizgisel epidermis kabartılan ile belirgin parmak izi örneği,
1- Vızıltı şeklinde ses çıkışı ile belirgin güç soluk alıp vermek. 2- Solunum yollarındaki tıkanma ya da daralma nedeniyle solunum esnasında duyulan vızıltı niteliğindeki ses; vızıltı,
Beyin korteksi’ndeki duyusal konuşma merkezi; üst ve orta temporal giruslardaki, sözcükleri tanıma ve konuşulanları anlama yeteneği ile ilgili bölüm; Wernicke alanı; Wernicke merkezi,
Beyin korteksi’ndeki duyusal konuşma merkezi; üst ve orta temporal giruslardaki, sözcükleri tanıma ve konuşulanları anlama yeteneği ile ilgili bölüm; Wernicke alanı; Wernicke merkezi,
Aralarında deri bağlantısı gösteren ayak parmakları; perdeli parmaklar; zarlı parmaklar.
Aralarında deri bağlantısı gösteren el parmaklan; perdeli parmaklar,
acuminate wart, common wart, peruvian wart, planewart, plantar wart, viral wart
Ait olduğu hücre ile ilişkisi kesilen sinir lifi (akson)’nin, normal yapı ve işlevini kaybedeceği kuralı; Waller kuralı.
Beynin bir bölümü tahrip olduğu zaman, bu bölümün işlevlerini beynin sağlam kısmının üstlenmesi kuralı, Vulpian kuralı
Vulpian atrofisi. Bk. scapulohumeral atrophy
1 2 3 4 .. 114 115 116
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü