İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1313 adet çeviri sonucu bulundu. 1261 - 1280 arasındaki sonuçlar:
Bk. arteria superior lateralis genus
Bk. arteria inferior lateralis genu
Kasık bağı(ligamentum inguinale)’nın alt kenarında arteria iliaca externa’nın devamı olarak başlayıp, karın ön duvarının alt bölümü, kasık ve perine derileri, uyluk kasları, kasık lenf düğümleri ve dış genital org
tıbbi çeviri
Arteria brachialis’den -kolun orta kısım seviyesinde- ayrılıp m. triceps brachii’de dağılan ve diğer arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluşumuna katılan arter; superior ulnar kollateral a
Arteria brachialis’den -dirsek ekleminin biraz üzerinde- ayrılıp m. triceps brachii, m. brachialis’de dağılan ve diğer arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluşumuna katılan arter; inferior
Arteria profunda brachii’nin iki uç dalından biri olarak, m. triceps brachii, m. brachioradialis, m. brachialis’de dağılan ve diğer arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluşumuna katılan art
Arteria profunda brachii’nin iki uç dalından biri olarak, m. triceps brachii, m. anconeus’da dağılan ve komşu arter dallarıyla anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluşumuna katılan arter; orta kollateral art
Arteria profunda femoris’den ayrılıp kalça eklemi ve uyluk kaslarında dağılan arter; uyluk dışyan kıvrık arteri; lateral sirkumfleks femoral arter
Arteria ophthalmica’dan ayrılıp, retina’da dağılan arter; retina merkez arteri
Üst gözkapağı tarsus ‘u serbest kenarında, üst gözkapağı içyan ve dışyan arterlerinin birbiriyle anastomozu sonucu oluşan arter kemeri, üst palpebral kemer,
Alt gözkapağı içyan arteri’nin, alt gözkapağı dışyan arteri ve arteria transversa faciei ile anastomozu sonucu oluşan arter kemeri; altpalpebral kemer
Beyin dördüncü karıncığının, subaraknoid aralığa açılan dışyan deliği; Luschka deliği
Paraliz’le ilgisi olmayan; paraliz’in eşlik etmediği; paraliz dışı bir sebeple oluşan; aparalitik.
Toplanan sıvıyı boşaltma amacıyla iğne ile sinüs maxillaris’ e girme; maksiller sinüs ponksiyou; antral ponksiyon
Virüs’ün etkisini kinci ya da azaltıcı ilaç; virüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaç; antiviral ilaç
Virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan ilaçlar
Virüslere karşı etkili; virüsün etkisini kıranveya azaltan; antiviral.
Terlemeyi azaltan; teri kesen; antisudoral.
Sinir ağrısını kesen veya hafifleten; antinevraljik (ilaç),
Bk. anterior lateral sulcus of medullae oblongatae
1 2 3 .. 60 61 62 63
64
65 66
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2306 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
Şakak kemiği (temporal kemik)’nde, elmacık kemeri (arcus zygomaticus)’nin bir bölümünü oluşturan çıkıntı; şakak kemiğinin elmacık çıkıntısı; temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı,
Temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı ile zigomatik kemiğin temporal çıkıntısının oluşturduğu kemer; elmacık kemeri; zigomatik kemer,
tıbbi çeviri
AİDS virüsü (HIV) taşıyanlarda ve AİDS tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, timidin (thymidine) analoğu antiviral bir ilaç; zidovudin [Sonradan gelişen immün yetersizlik sendromu (AIDS)'nu tedavi etmeksizin, yavaş
Organizma tarafından dışarı atılan ya da detoksikasyon mekanizması ile nötralize edilen vücut için gereksiz bileşik; ksenobiyotik; zenobiyotik
Bancrofti filaryazı’na sebep olan Wuchereria türü; Bancroft solucanı (Venezuela, Brezilya, Afrika, Asya ve Kuzey Avustralya ülkelerinde enfeksiyona sebep olur),
Yaraların önce hipertonik sonra hipotonik sodyum klorür çözeltisi ile yıkanması; Wright yöntemi
Yaralanmış; yaralı.
Saban kemiği (vomer)’nin üst kenarının ön ucundaki -aralarında çentik bulunan- kanada benzer iki küçük çıkıntıdan her biri; vomer kanadı.
Önde symphysis pubis’in arka yüzünün ortasından, arkada 2. ve 3. sakral omurların birleşme sınırından geçen düzlem; pelvis’in en geniş düzlemi
Aynı merkez çevresinde dairesel, oval ya da spiral seyir gösteren çizgisel epidermis kabartılan ile belirgin parmak izi örneği,
1- Vızıltı şeklinde ses çıkışı ile belirgin güç soluk alıp vermek. 2- Solunum yollarındaki tıkanma ya da daralma nedeniyle solunum esnasında duyulan vızıltı niteliğindeki ses; vızıltı,
Beyin korteksi’ndeki duyusal konuşma merkezi; üst ve orta temporal giruslardaki, sözcükleri tanıma ve konuşulanları anlama yeteneği ile ilgili bölüm; Wernicke alanı; Wernicke merkezi,
Beyin korteksi’ndeki duyusal konuşma merkezi; üst ve orta temporal giruslardaki, sözcükleri tanıma ve konuşulanları anlama yeteneği ile ilgili bölüm; Wernicke alanı; Wernicke merkezi,
Aralarında deri bağlantısı gösteren ayak parmakları; perdeli parmaklar; zarlı parmaklar.
Aralarında deri bağlantısı gösteren el parmaklan; perdeli parmaklar,
acuminate wart, common wart, peruvian wart, planewart, plantar wart, viral wart
Ait olduğu hücre ile ilişkisi kesilen sinir lifi (akson)’nin, normal yapı ve işlevini kaybedeceği kuralı; Waller kuralı.
Beynin bir bölümü tahrip olduğu zaman, bu bölümün işlevlerini beynin sağlam kısmının üstlenmesi kuralı, Vulpian kuralı
Vulpian atrofisi. Bk. scapulohumeral atrophy
1 2 3 4 .. 114 115 116
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü