İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1313 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
elmack kemii ve akak kemii ile ilgili, zigomatikotemporal
akak kemii (temporal kemik)’nde, elmack kemeri (arcus zygomaticus)’nin bir blmn oluturan knt; akak kemiinin elmack knts; temporal kemiin zigomatik knts,
Kalada ve uyluk blgesinde arl vezikller olumas ile belirgin herpes zoster; uyluk zosteri.
tibbi çeviri
Kafa kemikleri, i organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar olumas, lenf dmleri, dalak ve karacierin bymesi ile belirgin, ou kez ekzoftalmi ve ekersiz diyabet’in de elik ettii, gen
Bebeklik ve erken ocukluk dneminde balayan, omurilik n boynuz hcrelerindeki harabiyet sonucu, zellikle kol, bacak ve gs kaslarnda ilerleyici atrofi ve kuvvet kayb ile belirgin genetik hastalk; WerdnigHoffmann hast
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bal olarak gelien, lezyon tarafndaki oklomotor sinir ile kar tarafta yzn alt blm, dil, kol ve baca tutan fel ekli; Weber felci (Oklomotorsinirin fel gsterdii ta
Kasn veya kas donatan sinirin iskemisi nedeniyle gelien fel; Volkmann felci
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluan -tek veya iki tarafl- fel; ses teli felci
organlardan herhangi birinde hissedilenar; viseralji.
Gs kafesi iinde, organlarn yer ald gs blm; viseral gs,
Viseral duyu. Bk. splanchnesthesia
organ ya da i organ sinirlerinin uyarlmas ile oluan refleks hareket; viseral refleks,
Karn organlar ptozi. Bk. visceroptosis
Plevra’nn, akcierleri rten yapra; akcier zar; viseral plevra
karn organlarnn zerini rten periton; viseral periton,
Serz perikard’m, kalbin zerini rten i yapra; serz perikard’ n viseral laminas; viseral perikard.
Herhangi bir i organdan kaynaklanan ar; viseral ar
Enfekte tatarcn sm ile insana geen Leishmania donovani’nin sebep olduu, yksek ate, dalak ve karacierde byme, lenfa-denopati, anemi, lkopeni ve trombositopeni ile belirgin, tedavi edilmedii takdirde lme
Toxocara canis (kpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarnn barsak duvarn delerek bata karacier olmak zere i organlara g etmeleri sonucu oluan enfeksiyon; i organlara larva g.
Organn, vcudun kar tarafnda oluu; viseral inversiyon (Kalbin sada oluu gibi),
1 2 3 4 .. 64 65 66
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2306 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Virsn sebep olduu, grip (inflenza)’e benzer belirtilerle seyreden akut pnmoni; virs pnmonisi; viral pnmoni
Virs’n yapsnda bulunan nkleik asit (RNA ve DNA); viral nkleik asit.
Viral enfeksiyon (inflenza, adenovirs, reovirs, koksakivirs vb. enfeksiyonlar)’abal olarak gelien miyokardit; viral miyokardit.
tibbi çeviri
Virslerin sebep olduu menenjit; virs menenjiti; viral menenjit.
Virslerin sebep olduu herhangi bir enfeksiyon; virs enfeksiyonu; viral enfeksiyon (Kzamk, kzamkk, kabakulak, viral hepatit, polyomiyelit, suiei vb.).
Hepatit virsleri(hepatit A, B, C, D, E virs)’nden herhangi birinin sebep olduu hepatit; virs hepatiti; viral hepatit.
Virs’n sebep olduu ensefalomiyelit; viral ensefalomiyelit.
eitli virslere, genellikle arbovirlere bal olarak gelien, ate, ba ars, ense sertlii, kusma ve bilin kayb ile beligin, ou kez salgn eklinde grlen akut ensefalit; viral ensefalit.
Virs’n sebep olduu, salgnlar halinde grlen, sulu ishalle belirgin dizanteri; viral dizanteri.
1- Virsle ilgili; viral. 2- Virsn oluturduu,
Kalp iskemisinde, kollateral damar olumasn temin amacyla arteria thoracica interna’nn kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyat
Herpes simplex ensefaliti ile varicellazoster ensefalomiyeliti’nin tedavisinde intravenz kullanlan, ayrca gz herpesi tedavisinde gze uygulanmak zere merhemi de bulunan antiviral bir ila; vidarabin monohidrat.
(L.): Giri aral; vestibulum. Bk. vestibule.
Vagina vestibl ve uretra ile ilgili;vestiblouretral.
Orta kulak i duvarnn arkast ksmnda, orta kulak ile i kulak vestibln birbirine balayan aralk; oval pencere; vestibler pencere,
Kk dudaklar arasndaki, uretra d delii ve vagina azn ieren aralk; vagina vestibl.
Dudak ve yanak vestibllerinin beraber oluturduu aralk; dudaklar ve yanaklarla diler ve dietleri arasnda kalan aralk; az vestibl
Kalp sol karncnda, aort deliinin hemen altndaki aralk; aort vestibl
Boluk gsteren organn veya kanal eklindeki oluumun giriindeki dar alan ya da aralk; giri geidi; giri aral; vestibl
Vestibler nronit. Bk. paralytic vertigo.
1 2
3
4 5 6 7 .. 114 115 116
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü