İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1313 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
Şakak kemiği (temporal kemik)’nde, elmacık kemeri (arcus zygomaticus)’nin bir bölümünü oluşturan çıkıntı; şakak kemiğinin elmacık çıkıntısı; temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı,
Kalçada ve uyluk bölgesinde ağrılı veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster; uyluk zosteri.
tıbbi çeviri
Kafa kemikleri, iç organlar ve deride histiosit proliferasyonundan ibaret granulomlar oluşması, lenf düğümleri, dalak ve karaciğerin büyümesi ile belirgin, çoğu kez ekzoftalmi ve şekersiz diyabet’in de eşlik ettiği, gen
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde başlayan, omurilik ön boynuz hücrelerindeki harabiyet sonucu, özellikle kol, bacak ve göğüs kaslarında ilerleyici atrofi ve kuvvet kaybı ile belirgin genetik hastalık; WerdnigHoffmann hast
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bağlı olarak gelişen, lezyon tarafındaki okülomotor sinir ile karşı tarafta yüzün alt bölümü, dil, kol ve bacağı tutan felç şekli; Weber felci (Okülomotorsinirin felç gösterdiği ta
Kasın veya kası donatan sinirin iskemisi nedeniyle gelişen felç; Volkmann felci
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluşan -tek veya iki taraflı- felç; ses teli felci
İç organlardan herhangi birinde hissedilenağrı; viseralji.
Göğüs kafesi içinde, organların yer aldığı göğüs bölümü; viseral göğüs,
Viseral duyu. Bk. splanchnesthesia
İç organ ya da iç organ sinirlerinin uyarılması ile oluşan refleks hareket; viseral refleks,
Karın organları ptozi. Bk. visceroptosis
Plevra’nın, akciğerleri örten yaprağı; akciğer zarı; viseral plevra
karın organlarının üzerini örten periton; viseral periton,
Seröz perikard’m, kalbin üzerini örten iç yaprağı; seröz perikard’ nı viseral laminası; viseral perikard.
Herhangi bir iç organdan kaynaklanan ağrı; viseral ağrı
Enfekte tatarcığın ısmşı ile insana geçen Leishmania donovani’nin sebep olduğu, yüksek ateş, dalak ve karaciğerde büyüme, lenfa-denopati, anemi, lökopeni ve trombositopeni ile belirgin, tedavi edilmediği takdirde ölüme
Toxocara canis (köpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarının bağırsak duvarını delerek başta karaciğer olmak üzere iç organlara göç etmeleri sonucu oluşan enfeksiyon; iç organlara larva göçü.
Organın, vücudun karşı tarafında oluşu; viseral inversiyon (Kalbin sağda oluşu gibi),
1 2 3 4 .. 64 65 66
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2306 adet çeviri sonucu bulundu. 2281 - 2300 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Böbreküstü bezi korteksi tarafından salgılanan steroid hormonlar; adrenokortikal hormonlar (glükokortikoid ve mineralokortikoid’ler).
Küçük pelvisin üst sınırını oluşturan açıklık; pelvis girimi (Önde semfız pubis’in üst kenarı, yanlarda linea terminalis (linea innominata), arkada sakral promontoryum ile sınırlanmıştır)
Viseral perikard (epikard) altında aşırı yağ toplanması
tıbbi çeviri
Viseral perikard (epikard) altında aşırı yağ toplanması
Pupilla’da ışık refleksinin kayboluşu, mesafeye uyum yeteneğinin gecikmesi ile belirgin, bacaklarda tendon reflekslerinin kayboluşunun da eşlik ettiği sendrom; Adie sendromu (Özellikle viral enfeksiyonun siliyer ganglio
Uyluğun adduktor kasları arasındaki, içinden femoral damarlarla nervus saphenus’un geçtiği aralık; adduktor kanal,
Uyuşturucu madde bağımlılarını veya alkolikleri tedavi bilimi; bu cins alışkanlıklarda tedavi kurallarını gösteren bilim; adiktoloji.
Herpes simplex ve herpes zoster tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde ya da intravenöz uygulanan, ayrıca yerel uygulanmak üzere merhemi de bulunan antiviral bir ilaç; asiklovir sodyum.
Viral hepatit’in komplikasyonu olarak gelişen, karaciğerin yumuşaması, küçülmesi ve -safra ile boyanması sonucu- sarımsı kahverengi renk alışı ile belirgin, akut karaciğer yetmezliğinin eşlik ettiği öldürücü durum; Roki
Viral enfeksiyonu takiben gelişen, beyin ak maddesi (beyaz cevher)’inde makroskopik ve mikroskopik kanama odaklarıyla belirgin -nadir görülen- akut lökoensefalopati.
Herhangi bir enfeksiyon’un komplikasyonu olarak gelişen ensefalomiyelit; akut disemine ensefalomiyelit (Genellikle geçirilen viral enfeksiyonun nekahet döneminde oluşur)
Akut kataral nezle. Bk. coryza
Normalde ağız boşluğu, boğaz ve bağırsak floralarında bulunan, bazen enfeksiyona sebep olan Actinomyces türü.
Kol veya bacağı ya da her ikisini tutanfelç; akroparaliz.
1- Kol veya bacaklarla ilgili; el veya ayaklarla ilgili; akral. 2- Kol veya bacakları tutan; el veya ayaklarda yerleşen.
Koklea’nın en önemli bölümünü oluşturmak üzere ductus cochlearis’in tabanına oturmuş, üzerinde ses dalgaları ile uyarılan titrek tüylü nöroepitelyal reseptörlerin yer aldığı oluşum; spiral organ; Korti organı; Cor
Koklea’nın en önemli bölümünü oluşturmak üzere ductus cochlearis’in tabanına oturmuş, üzerinde ses dalgaları ile uyarılan titrek tüylü nöroepitelyal reseptörlerin yer aldığı oluşum; spiral organ; Korti organı; Cor
Akustik ganglion. Bk. spiral ganglion of cochlear nerve.
Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, çözüldüğü zaman hidrojen iyonları veren, alkalen maddelerle birleşerek tuz oluşturmak suretiyle onları nötralize eden ekşi tatta kimyasal madde; asit
Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, çözüldüğü zaman hidrojen iyonları veren, alkalen maddelerle birleşerek tuz oluşturmak suretiyle onları nötralize eden ekşi tatta kimyasal madde; asit
1 2 3 .. 111 112 113 114
115
116
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü