İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 400 adet çeviri sonucu bulundu. 381 - 400 arasındaki sonuçlar:
Bradiartri. Bk. bradylalia.
Kalp atmlarnn sayca az ve dzensiz oluu; bradiaritmi.
Ar, yava anlamna nek.
tibbi çeviri
Gebe kadnn ruhsal bakmdan douma hazrlanmasn amalayan psikoprofilaktik yntemlerden biri; Bradley yntemi,
Bk. musculus brachioradialis
Kesitsel radyografi. M. tomography.
Meibom bezlerinin iltihab; blefaradenit.
Yerinden kalkamayan ar hastada -portatif makine araclyla- yatanda rntgen filmi alnmas; hasta yatanda radyografi
Bk. wrist joint
Bk. humeroradial articulation
Arteria radialis’den -fossa cubi-talis’de- ayrlp, m. supinator, m. brachioradialis ve m. brachialis’e dallar veren ve humerus dyan epikonkili nnde arteria collateralis radialis ile anastomoz yapan arte
Arteria radialis’den -el ayasna girite- ayrlp, iaret parmann dyan ve palmar taraf derilerinde dalan arter; iaret parmann radiyal arteri
Arteria brachialis’in -fossa cubitalis’de aynlan- iki u dalndan incesi olarak n kol, el bilei, el srt ve el ayasnda seyreden, el srtndan el ayasna girite arteria radialis indicis ve arteria princeps pol
Arteria profunda brachii’nin iki u dalndan biri olarak, m. triceps brachii, m. brachioradialis, m. brachialis’de dalan ve dier arter dallar ile anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluumuna katlan art
Kiinin, ok eski olaylan anmsamasna karn yakn gemie ait olaylar anmsayamamas
Kafa travmasn takiben hastann bilinci geri dnd zaman, travmay izleyen olaylar hatrlayamamas hali; anterograd amnezi
leriye ynelik; ileriye doru giden,
leriye ynelik; ileriye doru giden,
1- Srtnme ve benzeri etkenler nedeniyle anmak; kaznmak; yenmek. 2- Belli bir deri blgesinden epidermis’i kazmak.
Az dnda; azdan uzakta,
1 2 3 .. 16 17 18 19
20
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 927 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
ADS virs (HIV) tayanlarda ve ADS tedavisinde azdan kapsl eklinde kullanlan, timidin (thymidine) analou antiviral bir ila; zidovudin [Sonradan gelien immn yetersizlik sendromu (AIDS)'nu tedavi etmeksizin, yava
zellikle gs ve prostat kanseri tedavisinde kullanlan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
tibbi çeviri
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
X nlarna bal radyasyon hastal. Bk. radiation sickness
Radyografi yoluyla alnan film; rntgenogram; radyogram; radyograf.
Bk. radiopelvimetry.
X nlar araclyla herhangi bir vcut blgesi veya organ grntleme; radyografi; rntgenolojik grntleme,
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk srasndaki sandals kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasndaki eklem; radiyokarpal eklem; el bilei eklemi
1 – Yarada oluan enfeksiyon; yara enfeksiyonu. 2- Ameliyat yarasnda oluan enfeksiyon; ameliyattan sonra kesi yerinde oluan enfeksiyon,
Yaradan gelen akntnn, -enfeksiyon etkeni mikroorganizmay belirleme amacyla- besiyerine ekilmesi; yara kltr,
rade; irade gc.
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Doku iine ince radyum tplerini yerletirmede kullanlan zel pens; Wakeley’in radyum pensi.
Arzu ve iradeye bal hareket; istemli hareket.
Kiinin istei ile yaplan; iradeye dayanan;istemli; volonter.
1- rade ile ilgili; volisyonel. 2- Kiinin isteiile yaplan; iradi; istemli,
Bir eyi isteyerek yapma yetenei; irade gc;irade; volisyon.
Konuurken, zellikle belli bir sz yksek sesle telaffuz ederken, ses tellerindeki titreimin akcierlere ve oradan da gs duvarna iletilii sonucu, gs palpasyonunda alnan titreim; konuma sesinin yapt titreim;
1 2 3 4 .. 45 46 47
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü