İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 400 adet çeviri sonucu bulundu. 361 - 380 arasındaki sonuçlar:
Bk. root cana
drar aknda yavalama; idrarn anormalekilde ar gelii; bradiri.
Doumun uzamas; uzam doum; braditosi.
tibbi çeviri
Barsak hareketlerinin anormal ekildeyava oluu; bradistalzis.
Vcut hareketlerinin ar ve yava oluu; bradipraji.
Solunum hareketlerinin yavalamas; dakikadaki solunum saysnn ileri derecede azalmas; bradipne.
Zihin faaliyetinin arlamas; dnmeve muhakeme yeteneinin yavalamas; bradifreni.
Bradifemi. Bk. bradylalia.
Bradifazi Bk. bradylalia.
Gda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla ok yava seyretmesi; sindirimin uzamas; bradipepsi.
Adet (menstruasyon) sresinin uzunoluu; bradimenore.
(G.): Bk. bradylalia.
Ar okuma; szckleri duraklayarak arar okuyabilme; bradileksi.
Ar konuma; szckleri duraklayarak telaffuz ile belirgin konuma bozukluu; bradilali.
Yksek molekl arlkl kininojen’den plazma kallikreini etkisiyle oluan, damar geniletici bir madde; bradikinin.
Bk. bradykinesia.
stemli hareketlerin ileri derecede yavalamas; bradikinezi (Herhangi bir hastalk veya trankilizan kullanmna bal olarak).
Dil hareketlerindeki glk sebebiyleszckleri duraksayarak telaffuz etme; bradiglossi.
Bradidisritmi.M. bradyarrhythmia.
Kalpte normal atm hznn yavalamas; zellikle dakikadaki kalp atmlan saysnn 60′m altna inmesi; bradikardi.
1 2 3 .. 15 16 17 18
19
20
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 927 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
ADS virs (HIV) tayanlarda ve ADS tedavisinde azdan kapsl eklinde kullanlan, timidin (thymidine) analou antiviral bir ila; zidovudin [Sonradan gelien immn yetersizlik sendromu (AIDS)'nu tedavi etmeksizin, yava
zellikle gs ve prostat kanseri tedavisinde kullanlan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
tibbi çeviri
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
X nlarna bal radyasyon hastal. Bk. radiation sickness
Radyografi yoluyla alnan film; rntgenogram; radyogram; radyograf.
Bk. radiopelvimetry.
X nlar araclyla herhangi bir vcut blgesi veya organ grntleme; radyografi; rntgenolojik grntleme,
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk srasndaki sandals kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasndaki eklem; radiyokarpal eklem; el bilei eklemi
1 – Yarada oluan enfeksiyon; yara enfeksiyonu. 2- Ameliyat yarasnda oluan enfeksiyon; ameliyattan sonra kesi yerinde oluan enfeksiyon,
Yaradan gelen akntnn, -enfeksiyon etkeni mikroorganizmay belirleme amacyla- besiyerine ekilmesi; yara kltr,
rade; irade gc.
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki tarafl parametriyal doku, blgesel lenf ganglionlan ve vaginann 2/3 ksmn da iine almak zere Fallop borular ve ovaryumlarla birlikte karlmas; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Doku iine ince radyum tplerini yerletirmede kullanlan zel pens; Wakeley’in radyum pensi.
Arzu ve iradeye bal hareket; istemli hareket.
Kiinin istei ile yaplan; iradeye dayanan;istemli; volonter.
1- rade ile ilgili; volisyonel. 2- Kiinin isteiile yaplan; iradi; istemli,
Bir eyi isteyerek yapma yetenei; irade gc;irade; volisyon.
Konuurken, zellikle belli bir sz yksek sesle telaffuz ederken, ses tellerindeki titreimin akcierlere ve oradan da gs duvarna iletilii sonucu, gs palpasyonunda alnan titreim; konuma sesinin yapt titreim;
1 2 3 4 .. 45 46 47
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü