İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 400 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Doku iine ince radyum tplerini yerletirmede kullanlan zel pens; Wakeley’in radyum pensi.
tibbi çeviri
Karna doru; karna ynelik; ventrad.
n kolda arteria radialis’e elik eden ve dirsek nnde -venae brachiales’i oluturmak zere- venae ulnares ile birleen venler; radiyal venler
X n tpnden, balk veya kolimatr araclyla geerek belli bir hedefe yneltilenradyasyon; faydal radyasyon,
Ultraviyole nlarln oluturduu radyasyon; ultraviyole radyasyonu
Ulna ve radius’1a ilgili; ulnoradiyal.
Radius’un alt ucunun iyan kenarndaki, ulna ba ile eklem yapan kk ukurluk; radius’un ulnar entii,
Radius prt. Bk. radial tuberosity
Bk. radial tuberosity
Radius tmsei. Bk. radial tuberosity
retici firma tarafndan belli bir isim konmu ila.
laca, retici firma tarafndan verilen zel isim; ilacn mstahzar ismi; ilacn ticari ismi.
laca, retici firma tarafndan konulan isim; ilacn mstahzar ad.
Derin dokulara, scaklk oluturma amacyla iyonize radyasyon uygulanmas; termoradyoterapi.
Vcut ii dokulan nlama amacyla hastaya verilen radyofarmastik; teraptik radyofarmastik.
Hastalklarn, zellikle malign hastalklarn radyasyonla tedavisini konu alan radyoloji alt dal; teraptik radyoloji,
El veya ayanda drt parmak bulunan;tetradaktilz.
Tetradaktil. Bk. tetradactylous.
1 2 3 4 .. 18 19 20
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 927 adet çeviri sonucu bulundu. 901 - 920 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Hastaln tedavisinde birka ilac birarada kullanma.
Ksa bir sre, zellikle youn radyasyona maruz kalma.
1- naktif bir maddeyi etkin hale getiren; bir reaksiyonun oluumunu kolaylatran; uyarc madde; aktivatr. 2- Baz maddelere radyoaktif zellik kazandran ara
tibbi çeviri
1 – Harekete getirme; etkin hale koyma; hareketlendirme; aktivasyon. 2- Uyarma; hcre blnmesini veya beyin almasn uyanna. 3- Radyoaktif hale getirme.
Hastaln, n (gne nlar, ltraviyole nlan, x nlan, radyoaktif nlar) ile tedavisi; aktinoterapi.
X nlan veya radyoaktif nlara maruz kal nedeniyle oluan sinir iltihab; aktinonevrit.
Herhangi bir n (k, ltraviyole, x nlan, radyoaktif nlar vb.) olumas; aktinogenez.
X nlar ve radyoaktif nlarl canllar zerindeki etkilerini konu alan biyoloji dal; radyobiyoloji.
Kimyasal etkiye sahip nlar; aktinik nlar (gne nlar, ltraviyole nlar, x nlar, radyoaktif nlar vb.)
Kiide kendini kontrol yeteneinin bulunmay;iradesine hakim olamama hali; akrazi (iki vb. ‘ne kar),
Doutan olmayp sonradan oluan; sonradankazanlan, sonradan edinilmi (hastalk vb.).
Doutan olmayp sonradan oluan; sonradankazanlan, sonradan edinilmi (hastalk vb.).
Treponema pallidum’un zellikle cinsel birleme ya da dier bir yol (pme, enfekte ortak eyay kullanma vb.)’la gemesi sonucu oluan sifiliz; sonradan kazanlan frengi; akkiz sifiliz
Enfeksiyonu geirerek ya da enfeksiyz etkene kar antijen veya antikor verilerek oluturulan baklk; sonradan kazanlan baklk; akkiz baklk (aktif veya pasif baklk)
Sonradan oluan baklk yetersizlii sendromu. Bk. ADS
Sonradan kazanlan drtler. Bk. secondary drives
Doutan olmayan ekil bozukluu; sonradan oluan deformite
Doutan mevcut olmayp sonradan herhangi bir duruma bal olarak gelien defekt
Doutan olmayp sonradan oluan; sonradankazanlan, sonradan edinilmi (hastalk vb.).
stem d idrar etme; irade d ieme; akonrez.
1 2 3 .. 42 43 44 45
46
47
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü