İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 400 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Doku iine ince radyum tplerini yerletirmede kullanlan zel pens; Wakeley’in radyum pensi.
tibbi çeviri
Karna doru; karna ynelik; ventrad.
n kolda arteria radialis’e elik eden ve dirsek nnde -venae brachiales’i oluturmak zere- venae ulnares ile birleen venler; radiyal venler
X n tpnden, balk veya kolimatr araclyla geerek belli bir hedefe yneltilenradyasyon; faydal radyasyon,
Ultraviyole nlarln oluturduu radyasyon; ultraviyole radyasyonu
Ulna ve radius’1a ilgili; ulnoradiyal.
Radius’un alt ucunun iyan kenarndaki, ulna ba ile eklem yapan kk ukurluk; radius’un ulnar entii,
Radius prt. Bk. radial tuberosity
Bk. radial tuberosity
Radius tmsei. Bk. radial tuberosity
retici firma tarafndan belli bir isim konmu ila.
laca, retici firma tarafndan verilen zel isim; ilacn mstahzar ismi; ilacn ticari ismi.
laca, retici firma tarafndan konulan isim; ilacn mstahzar ad.
Derin dokulara, scaklk oluturma amacyla iyonize radyasyon uygulanmas; termoradyoterapi.
Vcut ii dokulan nlama amacyla hastaya verilen radyofarmastik; teraptik radyofarmastik.
Hastalklarn, zellikle malign hastalklarn radyasyonla tedavisini konu alan radyoloji alt dal; teraptik radyoloji,
El veya ayanda drt parmak bulunan;tetradaktilz.
Tetradaktil. Bk. tetradactylous.
1 2 3 4 .. 18 19 20
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 927 adet çeviri sonucu bulundu. 881 - 900 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Alt ve st gzkapa kenarlarnn doutan veya herhangi bir sebeple sonradan birbirine yapk oluu; ankiloblefaron
Mesanenin irade d boalmas,
Kan damarlarnn radyoopak madde zerkini takiben rntgen yoluyla incelenmesi, bu yolla damarlarn filminin alnmas; anjiyografi
tibbi çeviri
Bir blge veya organ damarlar (arter veya ven) iine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben alnan rntgen filmi; damar radyogram; anjiyogram.
Kalple beraber kalbe giren ve kan byk damarlarn radyoopak madde enjeksiyonunu takiben rntgen filminin alnmas; anjiyokardiyograf.
Ans evresindeki, i ve d anal sfinkterlerin birarada oluturduu sfinkter; anal sfinkter.
(G.): Hem karada hem suda yaayabilen hayvanlar snf; iki yaayllar,
Retina n tabakalarnn -arada aralk olumak zere- retina pigment tabakasndan aynl; retina dekolman (Sansoryel retina’y oluturan n dokuz tabaka, arkadaki retina pigment epitelinden aynlmtr; pigment epiteli
Amnion kesesi iine radyoopak madde enjeksiyonunu takiben rntgen filmi alnmas; amniografi.
Kart duygular birarada tama; herhangi bir eye kar ayn anda iki zt duygu hissetme hali; ikili duygu; ift duygu; ambivalans (ak ve nefret, sevin ve znt gibi)
Radyoaktif atom ekirdeinden, paralanma sonucu yaylan -iki proton ve iki ntron’dan olumu- pozitif ykl parack; alfapartikl
1- Grek alfabesinin ilk harfi; alfa. 2- Radyoaktif maddenin kard m tiplerinden biri; alfa partiklleri; alfa nlar. 3- Bileiin izomerlerini belirtmede kullanlan neklerden biri; bileiin gsterdii izomer serisi
Vcudun belli bir allerjen (ila, gda, iek tozu vb.)’e kar ar duyarl oluu; baz allerjenlere kar organizmada doutan veya sonradan gelien ar duyarllk; allerji
Sarln elik ettii alali ekli; sarlk ve dilsizliin birarada oluu,
rade ve istekle hareket gcnn kayb; ekstrapiramidal sistemdeki bozuklua bal olarak herhangi bir istemli hareketi balatma yeteneinin ileri derecede azalmas veya yokluu; akinezi
rade ve istekle hareket gcnn kayb; ekstrapiramidal sistemdeki bozuklua bal olarak herhangi bir istemli hareketi balatma yeteneinin ileri derecede azalmas veya yokluu; akinezi
T lenfositleri enfekte eden bir virs (HlV)’n sebep olduu, vcudun enfeksiyonlara kar doal direncinin ykl ile belirgin sendrom; sonradan gelien baklk yetersizlii sendromu [Bu sendroma sebep olan virs (
1- Adventisya ile ilgili. 2- Dardan gelen; d kaynakl. 3- Sonradan meydana gelmi; rastlant sonucu olumu,
Norepinefrin (noradrenalin) ve epinefrin (adrenalin)’e duyarl adre-nerjik sinir ular; adrenerjik uyarty yantlayan reseptrler; adrenerjik reseptrler (Bu grup reseptrler, alfa-adrenejik reseptrler ve beta-adren
Birarada gelimi; doutan bitiik,
1 2 3 .. 41 42 43 44
45
46 47
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü