İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 400 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Memenin, selenyum’la kapl levha zerinde x nlar araclyla grntlenmesi; meme kseroradyografisi.
Doku iine ince radyum tplerini yerletirmede kullanlan zel pens; Wakeley’in radyum pensi.
tibbi çeviri
Karna doru; karna ynelik; ventrad.
n kolda arteria radialis’e elik eden ve dirsek nnde -venae brachiales’i oluturmak zere- venae ulnares ile birleen venler; radiyal venler
X n tpnden, balk veya kolimatr araclyla geerek belli bir hedefe yneltilenradyasyon; faydal radyasyon,
Ultraviyole nlarln oluturduu radyasyon; ultraviyole radyasyonu
Ulna ve radius’1a ilgili; ulnoradiyal.
Radius’un alt ucunun iyan kenarndaki, ulna ba ile eklem yapan kk ukurluk; radius’un ulnar entii,
Radius prt. Bk. radial tuberosity
Bk. radial tuberosity
Radius tmsei. Bk. radial tuberosity
retici firma tarafndan belli bir isim konmu ila.
laca, retici firma tarafndan verilen zel isim; ilacn mstahzar ismi; ilacn ticari ismi.
laca, retici firma tarafndan konulan isim; ilacn mstahzar ad.
Derin dokulara, scaklk oluturma amacyla iyonize radyasyon uygulanmas; termoradyoterapi.
Vcut ii dokulan nlama amacyla hastaya verilen radyofarmastik; teraptik radyofarmastik.
Hastalklarn, zellikle malign hastalklarn radyasyonla tedavisini konu alan radyoloji alt dal; teraptik radyoloji,
El veya ayanda drt parmak bulunan;tetradaktilz.
Tetradaktil. Bk. tetradactylous.
1 2 3 4 .. 18 19 20
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 927 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
(L.): Deri zerinde -melanin kaybna bal- st beyaz lekeler olumasyla belirgin, sebebi bilinmemekle beraber otoimmn bozukluk olduu dnlen patolojik durum; sonradan gelien lkoderma; vitiligo.
Kii uyank olmasna ramen -uyurgezerlie benzer- irade d hareket ve davranlar gstermesi hali; vijilambulizm.
Merkezi sinir sistemi dnda iitme ve denge ile ilgili anatomik yaplar ieren organ; d kulak, orta kulak ve i kulan birarada oluturduu organ; vestiblokoklear organ
tibbi çeviri
Seminal vezikllerin radyoopak madde ile dolduruluunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas, veziklografi.
1- Radyo-opak madde ile dolduru-luunu takiben kalp karmcklarnn x nlar araclyla filminin alnmas; ventriklografi. 2- Radyo-opak madde ya da hava ile dolduruluunu takiben beyin karncklarnn x nlar aracl
Karna doru; karna ynelik; ventrad.
Radyoaktif gazla kark hava solunumunu takiben yaplan akcier sintigrafsi; vantilasyon skeni (Solunum esnasnda, hava girmeyen akcier alanlarn ya da dier bir patolojik durumu belirleme amacyla yaplr),
Ven’in ya da venlerin, intravenz radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; venograf.
n kolda arteria ulna-ris’e elik eden ve dirsek nnde -venae brachiales’i oluturmak zere- venae radiales ile birleen venler; ulnar venler
Sal derinin dyan blmnn venz kann iki ven halinde tayp daha sonra -iki ven’in birlemesiyle- tek ven halinde parotis’e giren ve burada -vena retromandibularis’i oluturmak zere- venae maxillare
n kolda arteria radialis’e elik eden ve dirsek nnde -venae brachiales’i oluturmak zere- venae ulnares ile birleen venler; radiyal venler
Radiyal ve ulnar venlerin dirsek eklemi nnde birlemesi ile oluup kolda arteria brachialis’e elik eden ve musculus teres major’un alt kenarnda -vena axillaris’i oluturmak zere- vena basilica ile birle
Vena cava superior ya da vena cava inferior’un, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; venakavograf.
Ayak srt ven kemeri (arcus venosus dorsalis pedis)’nin dyan blmnden balayp bacak arkasnda yukar karak fossa poplitea’ya erien ve burada vena poplitea’ya alan ven; kk safen veni; kk safe
Ayak srtndan ligamentum inguinale altna kadar uzanan ve burada vena femoralis’e alan ven; byk safen veni; byk safenz ven
Vena cephalica’dan -dirsein altnda- ayrlp dirsek ukuruna geen, burada vena basilica’ya alan ven; dirsek orta veni; mediyan kubital ven
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birlemesinden oluup alt gs omurlarnn sol taraf boyunca -alt , sol arka interkostal veni de alarak- 8. gs omuruna kadar ykselip burada saa dnerek ve
Vene radyoaktif izotop (radyonklid) enjeksiyonunu takiben pht veya iltihab belirleme amacyla yaplan ven sintigrafsi; radyoizotopla ven taramas; ven skeni
Kan veya lenf damarlarnn, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla filminin alnmas; vazografi.
Radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x nlar araclyla varisli venlerin filminin alnmas; varikografi.
1
2
3 4 5 6 .. 45 46 47
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü