İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
r
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1599 adet çeviri sonucu bulundu. 1581 - 1599 arasındaki sonuçlar:
Beyin-omurilik sıvısı alma amacıyla subaraknoid aralığa iğne ile girme; spinal ponksiyon; lumbar ponksiyon; raşisentez.
Omuriliğin bir bölümünün, omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösterişi; omurilik fıtığı; raşisel.
Omurgada hisssedilen ağrı; omurga ağrısı; raşiyalji.
tıbbi çeviri
Omurga anlamına önek.
Lobülleri, salkımdaki üzüm taneleri şeklinde diziliş gösteren salgı bezi; lobüllerden oluşan bez; salkımsı bez
Genellikle saçlı deri üzerinde görülen, bir kısım kan damarlarının genişlemesi ve kıvnntılı şekil almasıyla belirgin durum; salkım biçimi anevrizma
Üzüm salkımına benzer; salkım şeklinde; rasemoz.
Aynı kaynaktan gelen ve kuşaktan kuşağa geçen aynı özellikleri gösteren insan veya hayvan topluluğu; soy; ırk.
Kuduza benzeyen; rabiform.
Kuduza karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, ölü kuduz virüslerinden hazırlanmış aşı; kuduz aşısı
Kuduz hayvanın ısırışını takiben gelişen öldürücü ensefalit; kuduz ensefaliti
Kuduz virüsünün sebep olduğu, başta köpek olmak üzere bazı etobur kuduz hayvanların ısırmasıyla insana geçen, özellikle merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin öldürücü akut enfeksiyon; hidrofobi; kuduz (Hastalık 2-
Kudurmuş hayvan,
1- Kuduzla ilgili; rabid. 2- Kudurmuş; kuduza yakalanmış.
Kuduz virüsünü öldürücü; rabisidal.
Kuduzla ilgili; rabik.
Tavşan humması. Bk. tularemia.
Çentikli kırık kemik uçlarının birbiri içinegirmesi,
Elektrokardiyogram’da, kalp karıncıklarının depolarizasyonu esnasında Q dalgasını izleyen pozitif defleksiyon; R dalgası,
1 2 3 .. 76 77 78 79
80
r
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 673 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Radyografi yoluyla alınan film; röntgenogram; radyogram; radyograf.
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk sırasındaki sandalsı kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasındaki eklem; radiyokarpal eklem; el bileği eklemi
Rahim taşı. Bk. uterine calculus.
tıbbi çeviri
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Retina’da hemanjiyom’lar oluşmasıyla belirgin, -genellikle retina dekolmanı ve körlüğe uzanan- kalıtsal durum; von Hippel hastalığı
Retina’daki, ışığa duyarlı hücrelerden her biri (çomak hücre ya da koni hücresi); fotoreseptör; görsel reseptör,
Retina’da çomak hücreleri (rod’lar) içinde bulunan, ışığa duyarlı morumsu kırmızı pigment; rodopsin.
Retina’da koni ve çomak hiicrelerindeki ışığa duyarlı pigmentler; görme pigmentleri; vizüel pigmentler (rhodopsin vb.),
Rabdovirüs (rhabdovirüs)’ler ailesinin bir cinsi; vezikülovirüs’ler (İnsandabazı enfeksiyonlara sebep olur).
Radyoaktif gazla karışık hava solunumunu takiben yapılan akciğer sintigrafısi; vantilasyon skeni (Solunum esnasında, hava girmeyen akciğer alanlarını ya da diğer bir patolojik durumu belirleme amacıyla yapılır),
Radiyal ve ulnar venlerin dirsek eklemi önünde birleşmesi ile oluşup kolda arteria brachialis’e eşlik eden ve musculus teres major’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- vena basilica ile birle
Retinal venlerin birleşmesiyle oluşup göz küresinden dışan çıkarak vena ophthalmica superior’a ya da sinüs cavernosus’a açılan ven; retina’nın merkezi veni
Radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla varisli venlerin filminin alınması; varikografi.
Rahim boynunun genişletilmesini takiben,rahim boşluğuna sokulan kanül aracılığıyla negatif basınç uygulayarak erken gebelik ürününün dışarı çekilmesi; vakum küretaj; vakum aspirasyon.
Rahim ve vagina ile ilgili; uterovaginal.
Rahim ve Fallop boruları (tuba uterina’lar)ilgili; uterotubal.
Rahme tonüs kazandıran; gevşek rahimkasını kasılmaya yönelten; uterotonik.
Rahim dokusunun sertleşmesi; uterussklerozu; uteroskleroz.
Rahim ve sakrum’la ilgili; uterosakral.
1 2 3 4 .. 32 33 34
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü