İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
r
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1599 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Togavirüs’ler ailesine ait, kızamıkçık virüsünü içeren bir virüs cinsi,
El ve ayak baş parmakları son falankslarmm genişlemiş oluşu, boy kısalığı, yüzde çeşitli anomaliler ve zeka geriliği ile belirgin konjenital sendrom; Rubinstein Taybi sendromu
Fallop boruları (tuba uterina’lar)’nın açık olup olmadığını kontrol amacıyla servikal kanal yoluyla borulara C02 sevk edilmesi ve sonucun çizelge halinde kaydedilmesi esasına dayalı test; Rubin testi
tıbbi çeviri
(L.): 1- Demirin oksitlenmesi sebebiyle oluşan kırmızımtrak tabaka; pas; rubigo. 2- Gelişen mantarın oluşturduğu -pasa benzer- örtü; küf.
Paslı; pas rengi gösteren,
Rubidomisin. Bk. daunorubicin hydrochloride
Rb ile simgelenen, yumuşak metalik element; rubidyum.
Kızarmış; kımızımsı; rübesan.
(L.) Kırmızı; ruber.
Kızamığa bağlı olarak gelişen ensefalit; kızamık ensefaliti
(L.): Kızamık; rubeola. Bk. measles
Kızamıkçığa sebep olan, Rubivirüs cinsi virüs; kızamıkçık virüsü
Kızamıkçık sendromu. Bk. congenital rubella syndrome
Gebeliğin ilk trimestr’mda, annenin geçirdiği kızamıkçık enfeksiyonuna bağlı olarak embriyo ya da fetüs’te çeşitli malformasyonlarla belirgin durum; kızamıkçık embriyopatisi
(L.): Kızamıkçık virüsünün sebep olduğu, genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen, hafif ateş, deride kızamığa benzer küçük eritematöz makülopapüler döküntü, kulak arkası ve boyun lenf bezlerinin şişmesi ile belirgi
Kızamıkçığa karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, ölü ya da etkinliği azaltılmış canlı kızamıkçık virüslerinden hazırlanmış aşı; kızamıkçık aşısı
Virülansı giderilmiş kızamıkçık ve kabakulak virüslerinden hazırlanmış karma aşı; kızamıkçıkkabakulak aşısı
Tahriş edici maddenin sebep olduğu derikızarıklığı; kızarma; kızartı; rübefaksiyon.
1- Deride -yerel konjestiyon sonucu-kızarma yapan. 2- Deride kızartı oluşturan madde,
(L.): Geçici nitelikte deri kızarıklığı; rubedo.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 78 79 80
r
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 673 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Radyografi yoluyla alınan film; röntgenogram; radyogram; radyograf.
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk sırasındaki sandalsı kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasındaki eklem; radiyokarpal eklem; el bileği eklemi
Rahim taşı. Bk. uterine calculus.
tıbbi çeviri
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Retina’da hemanjiyom’lar oluşmasıyla belirgin, -genellikle retina dekolmanı ve körlüğe uzanan- kalıtsal durum; von Hippel hastalığı
Retina’daki, ışığa duyarlı hücrelerden her biri (çomak hücre ya da koni hücresi); fotoreseptör; görsel reseptör,
Retina’da çomak hücreleri (rod’lar) içinde bulunan, ışığa duyarlı morumsu kırmızı pigment; rodopsin.
Retina’da koni ve çomak hiicrelerindeki ışığa duyarlı pigmentler; görme pigmentleri; vizüel pigmentler (rhodopsin vb.),
Rabdovirüs (rhabdovirüs)’ler ailesinin bir cinsi; vezikülovirüs’ler (İnsandabazı enfeksiyonlara sebep olur).
Radyoaktif gazla karışık hava solunumunu takiben yapılan akciğer sintigrafısi; vantilasyon skeni (Solunum esnasında, hava girmeyen akciğer alanlarını ya da diğer bir patolojik durumu belirleme amacıyla yapılır),
Radiyal ve ulnar venlerin dirsek eklemi önünde birleşmesi ile oluşup kolda arteria brachialis’e eşlik eden ve musculus teres major’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- vena basilica ile birle
Retinal venlerin birleşmesiyle oluşup göz küresinden dışan çıkarak vena ophthalmica superior’a ya da sinüs cavernosus’a açılan ven; retina’nın merkezi veni
Radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla varisli venlerin filminin alınması; varikografi.
Rahim boynunun genişletilmesini takiben,rahim boşluğuna sokulan kanül aracılığıyla negatif basınç uygulayarak erken gebelik ürününün dışarı çekilmesi; vakum küretaj; vakum aspirasyon.
Rahim ve vagina ile ilgili; uterovaginal.
Rahim ve Fallop boruları (tuba uterina’lar)ilgili; uterotubal.
Rahme tonüs kazandıran; gevşek rahimkasını kasılmaya yönelten; uterotonik.
Rahim dokusunun sertleşmesi; uterussklerozu; uteroskleroz.
Rahim ve sakrum’la ilgili; uterosakral.
1 2 3 4 .. 32 33 34
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü