İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 31 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 31 arasındaki sonuçlar:
Her iki pubis kemii alt kollarnn birlemesinden oluan kavis; pubis kemeri; pubis kavsi
1 – Pubis kemii veya kemikleri ilgili; pubik. 2-Pubis blgesi ile ilgili,
Pubis kemeri (arcus pubis)’nin bir yarsn oluturmak zere, pubis alt kolu ile iskiyum kolunun beraber oluturduu anatomik yap; iskiyopubik kol
tibbi çeviri
skiyum (os ischii) ve pubis ile ilgili; iskiyopubik.
Bk. inferior ramus of pubis
liyopubik tberkl. Bk. iliopubic eminence
Os pubis’in st kolu ile ilium cisminin birletii yerde, acetabulum’un nndeki yuvarlak kabart; iliyopubik tmsek,
lium ve pubis’le ilgili; iliyopubik.
Bk. iliopubic eminence
Bk. pubic crest
Her iki pubis kemii alt kenarlarnn oluturduu kavsin tepe ksm; pubis alt as
1
2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 22 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bk. pubic tubercle of pubic bone.
Bk. symphysis pubica.
Retropubik aralk. Bk. retropubic space
tibbi çeviri
1- Retzius aral. Bk. periliymphatic space. 2- Retzius aral. Bk. retropubic space
Bk. pubic region
Bk. pubic region
Pubis kemii st kolunun st kenar zerinde, crista pubica’nn dyanmdaki -ligamentum inguinale’nin tutunduu- tmsekik; pubis kemiinin pubik tberkl.
Pubik simfz. Bk. symphysis pubica
Pubis kemiinin st kenar zerinde,tuberculum pubicum’dan symphysis pubis’e uzanan -musculus rectus abdominis’in tutunup balad- kk kabart; pubis ibii; crista pubica
Pubis st kolunun n kenarn oluturmak zere, eminentia iliopubica’dan tuberculum pubicum’a uzanan -musculus pectineus’un tutunup balad- keskin kabart; pubistara [Pubis tara, terminal izgi (linea
7.-12. kkrdak kaburgalar, fascia thoracolumbalis, crista iliaca ve ligamentum inguinale’nin dyan blmnden balayp linea alba ve -fak inguinalis araclyla- crista pubica ve pecten ossis pubis’te sonlanan,
Sternum’un processus xiphoideus’u ve 5.7. kkrdak kaburgalardan balayp crista pubica, symphysis pubis ve linea alba’nn alt blmnde sonlanan, karn duvarn gerici, karna destek salayc ve omurgaya fl
Ligamentum inguinale’nin 2/3 dyan blm, crista iliaca ve fascia thoracolumbalis’ten balayp son ya da drt kkrdak kaburga, linea alba ve fak inguinalis araclyla crista pubica ve pecten ossis pubis
Musculus obliquus internus’un alt kenarndan balayp spermatik kordon (funiculus spermaticus)’u sardktan sonra pubis kemiinde tuberculum pubicum’da sonlanan, testis’i yukar kaldrc kas; kremaster
liyopubik tberkl. Bk. iliopubic eminence
liyopektineal tmsek. Bk. iliopubic eminence
(G.): Hipogastriyum. Bk. pubic region.
Hipogastrik blge. Bk. pubic region
Musculus obliquus internus abdominis ile musculus transversus abdominis’in, crista pubica ve pecten ossis pubis’te sonlanan ortak tendonu; birleik tendon; kask ora,
Bk. iliopubic eminence
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü