İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 31 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. pubic tubercle of pubic bone.
ki taraf pubis kemiklerini birbirine balayan, fbrokartilaj dokudan olumu sk balant yeri; pubis kayna; pubis simfizi
Suprapubik kesiyi takiben pelvis boluuna girilip mesane alarak prostat’m karlmas; suprapubik transvezikal prostatektomi
tibbi çeviri
drar boaltma amacyla symphysis pubis zerinden ine ile, dolu mesaneye girme; suprapubik ponksiyon
Karn duvarna, gbek ile pubis arasndan dikey ya da enine yaplan kesi; suprapubik kesi
ki taraf pubis kemiklerinin oluturduu kemer stnde; pubis kemeri stnde; suprapubik.
Bk. superior ramus of pubis
Her iki pubis kemii alt kenarlarnn oluturduu kavsin tepe ksm; pubis alt as
ki taraf pubis kemiklerinin oluturduu kemeraltnda; pubis kemeri altnda; subpubik.
Retropubik aralk. Bk. retropubic space
Pubis kemiklerinin arka yz ile mesane arasnda kalan blge; Retzius aral; pupis arkas aralk
Suprapubik kesiyi takiben pelvis boluuna girilerek, mesaneyi amakszn -mesane nnden yaklaarak- prostat’m karlmas; retropubik prevezikal prostatektomi.
Bk. pubic region
Pubis kemii st kolunun st kenar zerinde, crista pubica’nn dyanmdaki -ligamentum inguinale’nin tutunduu- tmsekik; pubis kemiinin pubik tberkl.
Pubik simfz. Bk. symphysis pubica
Gbek blgesinin altnda, sa ve sol inguinal blge arasndaki altorta karn blgesi; pubis blgesi; pubik blge
Pubis biti. Bk. Pthirus pubis.
Pubik tmsek. Bk. mons pubis
Pubis kemiinin st kenar zerinde,tuberculum pubicum’dan symphysis pubis’e uzanan -musculus rectus abdominis’in tutunup balad- kk kabart; pubis ibii; crista pubica
ksmdan oluan kala kemii (os coxae)’nin n paras; pubis kemii
1
2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 22 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bk. pubic tubercle of pubic bone.
Bk. symphysis pubica.
Retropubik aralk. Bk. retropubic space
tibbi çeviri
1- Retzius aral. Bk. periliymphatic space. 2- Retzius aral. Bk. retropubic space
Bk. pubic region
Bk. pubic region
Pubis kemii st kolunun st kenar zerinde, crista pubica’nn dyanmdaki -ligamentum inguinale’nin tutunduu- tmsekik; pubis kemiinin pubik tberkl.
Pubik simfz. Bk. symphysis pubica
Pubis kemiinin st kenar zerinde,tuberculum pubicum’dan symphysis pubis’e uzanan -musculus rectus abdominis’in tutunup balad- kk kabart; pubis ibii; crista pubica
Pubis st kolunun n kenarn oluturmak zere, eminentia iliopubica’dan tuberculum pubicum’a uzanan -musculus pectineus’un tutunup balad- keskin kabart; pubistara [Pubis tara, terminal izgi (linea
7.-12. kkrdak kaburgalar, fascia thoracolumbalis, crista iliaca ve ligamentum inguinale’nin dyan blmnden balayp linea alba ve -fak inguinalis araclyla- crista pubica ve pecten ossis pubis’te sonlanan,
Sternum’un processus xiphoideus’u ve 5.7. kkrdak kaburgalardan balayp crista pubica, symphysis pubis ve linea alba’nn alt blmnde sonlanan, karn duvarn gerici, karna destek salayc ve omurgaya fl
Ligamentum inguinale’nin 2/3 dyan blm, crista iliaca ve fascia thoracolumbalis’ten balayp son ya da drt kkrdak kaburga, linea alba ve fak inguinalis araclyla crista pubica ve pecten ossis pubis
Musculus obliquus internus’un alt kenarndan balayp spermatik kordon (funiculus spermaticus)’u sardktan sonra pubis kemiinde tuberculum pubicum’da sonlanan, testis’i yukar kaldrc kas; kremaster
liyopubik tberkl. Bk. iliopubic eminence
liyopektineal tmsek. Bk. iliopubic eminence
(G.): Hipogastriyum. Bk. pubic region.
Hipogastrik blge. Bk. pubic region
Musculus obliquus internus abdominis ile musculus transversus abdominis’in, crista pubica ve pecten ossis pubis’te sonlanan ortak tendonu; birleik tendon; kask ora,
Bk. iliopubic eminence
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü