İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 31 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. pubic tubercle of pubic bone.
ki taraf pubis kemiklerini birbirine balayan, fbrokartilaj dokudan olumu sk balant yeri; pubis kayna; pubis simfizi
Suprapubik kesiyi takiben pelvis boluuna girilip mesane alarak prostat’m karlmas; suprapubik transvezikal prostatektomi
tibbi çeviri
drar boaltma amacyla symphysis pubis zerinden ine ile, dolu mesaneye girme; suprapubik ponksiyon
Karn duvarna, gbek ile pubis arasndan dikey ya da enine yaplan kesi; suprapubik kesi
ki taraf pubis kemiklerinin oluturduu kemer stnde; pubis kemeri stnde; suprapubik.
Bk. superior ramus of pubis
Her iki pubis kemii alt kenarlarnn oluturduu kavsin tepe ksm; pubis alt as
ki taraf pubis kemiklerinin oluturduu kemeraltnda; pubis kemeri altnda; subpubik.
Retropubik aralk. Bk. retropubic space
Pubis kemiklerinin arka yz ile mesane arasnda kalan blge; Retzius aral; pupis arkas aralk
Suprapubik kesiyi takiben pelvis boluuna girilerek, mesaneyi amakszn -mesane nnden yaklaarak- prostat’m karlmas; retropubik prevezikal prostatektomi.
Bk. pubic region
Pubis kemii st kolunun st kenar zerinde, crista pubica’nn dyanmdaki -ligamentum inguinale’nin tutunduu- tmsekik; pubis kemiinin pubik tberkl.
Pubik simfz. Bk. symphysis pubica
Gbek blgesinin altnda, sa ve sol inguinal blge arasndaki altorta karn blgesi; pubis blgesi; pubik blge
Pubis biti. Bk. Pthirus pubis.
Pubik tmsek. Bk. mons pubis
Pubis kemiinin st kenar zerinde,tuberculum pubicum’dan symphysis pubis’e uzanan -musculus rectus abdominis’in tutunup balad- kk kabart; pubis ibii; crista pubica
ksmdan oluan kala kemii (os coxae)’nin n paras; pubis kemii
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 22 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 22 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bk. iliopubic eminence
Bk. pubic crest
1
2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü