İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 231 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bacakta arteria tibialis posterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies anteriores ile birleen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Omuriliin arka yznde a oluturan ve omurilik arka blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Skrotum’un arka blmnn venz kann vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
tibbi çeviri
Byk dudaklar (labia majora)’m arka blm, vagina vestibl ve kk dudaklar (labia minora)’m venz kann vena pudenda interna’ya ileten venler; byk dudaklarn arka venleri; arka labiyal venler
Kaburgalar aras aralklarn arka blmlerinin venz kann tayan, ayrca her biri srt kaslar ve srt derisinden de dal alarak sa tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Sol karncn arka veni. Bk. vena posterior ventriculi sinistri
Kalp sol karncnn diyafragmatik yznde yukar doru karak sins coronarius ya da vena cardiaca magna’ya alan ven; sol karncn arka veni
Kulak sayvan arkasnda sal derideki bir ven pleksusu’ndan balayp daha sonra mandibula kesinin arkasnda -vena jugularis externa’y oluturmak zere- vena retromandibularis’in arka dal ile birleen ve
Bk. posterior spinocerebellar tract
Bk. musculus serratus posterior superior.
Bk. posterior median sulcus of spinal cord
Bk. posterior median sulcus of medulla oblongata
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. posterior lateral sulcus of medulla oblongata
Bk. posterior interventricular sulcus
Arka delikli alan. Bk. posterior perforated substance.
Bk. nasal spine of palatine bone
Arka st iliyak diken. Bk. posterior superior iliac spine
Arka alt iliyak diken. Bk. posterior inferior iliac spine
Bk. musculus rectus capitis posterior minr
1 2 3 4 .. 10 11 12
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 207 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bacakta arteria tibialis posterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies anteriores ile birleen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a elik eden ve musculus popliteus’un alt kenarnda -vena poplitea’y oluturmak zere- venae tibiaies posteriores ile birleen venler; tibia n venleri; anterior tibiyal ve
Omuriliin arka yznde a oluturan ve omurilik arka blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
tibbi çeviri
Arteria fbularis’e elik eden ve venae tibiales posteriores’e alan venler; peroneal venler; fbular venler.
Arteria ethmoidalis anterior ve arteria ethmoidalis posterior’a elik eden ve etmoidal sinslerin venz kann boaltmak zere vena ophthalmica superior’a alan venler; etmoidal venler.
Sol karncn arka veni. Bk. vena posterior ventriculi sinistri
Arteria stylomastoidea’ya elik eden ve antrum mastoideum ile mastoid hava hcrelerinin venz kann vena retromandibularis ya da vena auricularis posterior’a ileten ven; stilomastoid ven
n ve arka tibiyal venler (venae tibiales anteriores ve venae tibiales posteriores)’in -musculus popliteus’un alt kenarnda- birlemesinden oluan ve hiatus adductorius’ta vena femoralis’e dnen ven;
Mandibula kesinin arkasnda vena retromandibularis’in arka dal ile vena auricularis posterior’un birlemesinden oluan ve vena subclavia ya da vena jugularis interna’ya alan ven; d jugular ven
Sol 2., 3. ve 4. kaburgalar aras arka venleri (venae intercostales posteriores)’nin birlemesiyle oluup vena brachiocephalica sinistra’ya alan ven; sol st kaburgalar aras ven; sol st interkostal ven
Sa 2., 3. ve4. kaburgalar aras arka venleri (venae intercostales posteriores) ‘nin birlemesiyle oluup vena azygos’a alan ven; sa st kaburgalar aras veni; sa st interkostal ven
Kayk kemik (os naviculare)’in iyan yz zerindeki -musculus tibialis posterior tendonu’nun bir blmnn tutunup sonland-prtkl kabart; navikler kemik prt
Bk. posterior tubercle of atlas
Bk. posterior spinocerebellar tract
Bk. posterior spinocerebellar tract
Kafa arka ukuru (fossa cranii posterior)’nun stn adr eklinde kapatmak suretiyle beyinciin st yzn rten ve her iki oksipital lob’a destek salayan, yarmay biimindeki dura mater kvrm; beyincik adr
Bk. musculus serratus posterior superior.
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. posterior median sulcus of spinal cord
Bk. posterior median sulcus of medulla oblongata
1 2 3 4 .. 9 10 11
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü