İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 231 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Skrotum’un arka bölümünün venöz kanını vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
tıbbi çeviri
Büyük dudaklar (labia majora)’m arka bölümü, vagina vestibülü ve küçük dudaklar (labia minora)’m venöz kanını vena pudenda interna’ya ileten venler; büyük dudakların arka venleri; arka labiyal venler
Kaburgalar arası aralıkların arka bölümlerinin venöz kanını taşıyan, ayrıca her biri sırt kasları ve sırt derisinden de dal alarak sağ tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Sol karıncığın arka veni. Bk. vena posterior ventriculi sinistri
Kalp sol karıncığının diyafragmatik yüzünde yukarı doğru çıkarak sinüs coronarius ya da vena cardiaca magna’ya açılan ven; sol karıncığın arka veni
Kulak sayvanı arkasında saçlı derideki bir ven pleksusu’ndan başlayıp daha sonra mandibula köşesinin arkasında -vena jugularis externa’yı oluşturmak üzere- vena retromandibularis’in arka dalı ile birleşen ve
Bk. posterior spinocerebellar tract
Bk. musculus serratus posterior superior.
Bk. posterior median sulcus of spinal cord
Bk. posterior median sulcus of medulla oblongata
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. posterior lateral sulcus of medulla oblongata
Bk. posterior interventricular sulcus
Arka delikli alan. Bk. posterior perforated substance.
Bk. nasal spine of palatine bone
Arka üst iliyak diken. Bk. posterior superior iliac spine
Arka alt iliyak diken. Bk. posterior inferior iliac spine
Bk. musculus rectus capitis posterior minör
1 2 3 4 .. 10 11 12
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 207 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
tıbbi çeviri
Arteria fıbularis’e eşlik eden ve venae tibiales posteriores’e açılan venler; peroneal venler; fıbular venler.
Arteria ethmoidalis anterior ve arteria ethmoidalis posterior’a eşlik eden ve etmoidal sinüslerin venöz kanını boşaltmak üzere vena ophthalmica superior’a açılan venler; etmoidal venler.
Sol karıncığın arka veni. Bk. vena posterior ventriculi sinistri
Arteria stylomastoidea’ya eşlik eden ve antrum mastoideum ile mastoid hava hücrelerinin venöz kanını vena retromandibularis ya da vena auricularis posterior’a ileten ven; stilomastoid ven
Ön ve arka tibiyal venler (venae tibiales anteriores ve venae tibiales posteriores)’in -musculus popliteus’un alt kenarında- birleşmesinden oluşan ve hiatus adductorius’ta vena femoralis’e dönüşen ven;
Mandibula köşesinin arkasında vena retromandibularis’in arka dalı ile vena auricularis posterior’un birleşmesinden oluşan ve vena subclavia ya da vena jugularis interna’ya açılan ven; dış jugular ven
Sol 2., 3. ve 4. kaburgalar arası arka venleri (venae intercostales posteriores)’nin birleşmesiyle oluşup vena brachiocephalica sinistra’ya açılan ven; sol üst kaburgalar arası ven; sol üst interkostal ven
Sağ 2., 3. ve4. kaburgalar arası arka venleri (venae intercostales posteriores) ‘nin birleşmesiyle oluşup vena azygos’a açılan ven; sağ üst kaburgalar arası veni; sağ üst interkostal ven
Kayık kemik (os naviculare)’in içyan yüzü üzerindeki -musculus tibialis posterior tendonu’nun bir bölümünün tutunup sonlandığı-pürtüklü kabartı; naviküler kemik pürtüğü
Bk. posterior tubercle of atlas
Bk. posterior spinocerebellar tract
Bk. posterior spinocerebellar tract
Kafa arka çukuru (fossa cranii posterior)’nun üstünü çadır şeklinde kapatmak suretiyle beyinciğin üst yüzünü örten ve her iki oksipital lob’a destek sağlayan, yarımay biçimindeki dura mater kıvrımı; beyincik çadır
Bk. musculus serratus posterior superior.
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. posterior median sulcus of spinal cord
Bk. posterior median sulcus of medulla oblongata
1 2 3 4 .. 9 10 11
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü