İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 492 adet çeviri sonucu bulundu. 421 - 440 arasındaki sonuçlar:
Bk. posterior horn of spinal cord
Bk. lateral horn of spinal cord
Bk. anterior horn of spinal cord
tibbi çeviri
Stresli ya da problemli bir duruma baaryla uyum salama; kiinin, iinde bulunduu stresli duruma kendini altrmasyla belirgin psikolojik bir yntem; koping.
Omurilik sarsnts. Bk. spinal concussion.
Bk. anterior column of spinal cord.
Bk. posterior column of spinal cord
Bk. lateral column of spinal cord
Bk. posterior column of spinal cord
Bk. anterior column of spinal cord
Kmeleme; ynlama; taneciklerin birarayagelerek kme oluturmas,
Yark omurga. Bk. spina bifida
Boyun derisinin kuvvetli uyarlmasyla ayn taraf gz pupillasmda genileme grlmesi; siliyospinal refleks
Bk. genetic mapping
Gebe kadn veya gebe ksrakta koryon villsleri tarafndan salglanan gonadotropin; koryonik gonadotropin.
Omurgann, ilk yedi omurdan oluan blm; omurgann boyun ksm; servikal omurga
Serebrospinal demet. Bk. corticospinal tract
Serebrospinal skleroz. Bk. multiple sclerosis
Etmoid kemiin krlmas ve altndaki beyin zarlarnn yrtlmas sonucu, burundan beyinomurilik svs gelii; serebrospinal rinore
Ba travmasn takiben -beyin karncklar ya da subaraknoid aralk ile kulak arasnda oluan fstl nedeniyle- kulaktan beyin-omurilik svs gelii; serebrospinal otore.
1 2 3 .. 18 19 20 21
22
23 24 25
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 629 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Varicellazoster virsnn sebep olduu, baz spinal sinirlerin arka kk ganglionlarmm iltihaplanmas nedeniyle vcudun bir tarafnda bir veya birka hissi sinirin seyri boyunca deri zerinde arl vezikller olumas ile bel
Bk.juvenile spinal muscularatrophy
WerdnigHoffmann hastal. Bk. infantile spinal muscular atrophy
tibbi çeviri
ki taraf spina iliaca anterior superior’lan birletiren teorik izginin ortasndan geen dikey hattn takriben 66.5 cm altna isabet eden nokta; Voillemier noktas (Mesaneye ponksiyon yeri),
Omurun dikensi knts. Bk. spinous process of vertebra.
Omur cismi ile omur kemeri arasnda kalan delik; spinal delik; omur delii
Omurga (columna vertebralis) iindeki, omuriliin getii kanal; omurga kanal; spinal kanal; vertebral kanal
Spinal sinirin n kk. Bk. anterior root of spinal nerve
n kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omuriliin arka yznde a oluturan ve omurilik arka blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliin n yznde a oluturan ve omurilik n blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik n venleri; anterior spinal venler
Sol plexus pampiniformis’ten balayp, canalis inguinalis iinde funiculus spermaticus boyunca yukar karak karna erien ve sol testis’le sol epididim’in venz kann vena renalis sinistra’ya boalta
Sa plexus pampiniformis’ten balayp, canalis inguinalis iinde fimiculus spermaticus boyunca yukar karak karna erien ve sa testis’le sa epididim’in venz kann vena cava inferir’a boaltan ve
Sol ligamentum latum uteri’deki -sol yumurtalk hilumu’ndan gelen ovaryan venlerin oluturduu-plexus pampiniformis’in kann venarenalis sinistra’ya ileten ven; sol yumurtalk veni; sol ovaryan ven
Spermatik kordon (finiculus spermaticus)’da plexus pampiniformis’i oluturan venlerin, varikz genilemesi; varikosel (Genellikle genlerde oluan varikosel, ou kez tek tarafldr; nadir hallerde ift tarafl o
Uterotubograf. Bk. hysterosalpingography.
Uterosalpengografi. Bk. hysterosalpinggraphy.
Belli bir hcre tipinde farkllama yeteneigsteren; nipotan.
Hcrenin, belli bir hcre tipinde farkllamayetenei; nipotans.
Belli bir hcre tipi gstermeyen; belli bir hcre tipine dnmemi hcrelerden oluan; farkllamam; andiferansiye (Tmr hcrelerinin nitelii hakknda),
1 2 3 4 .. 30 31 32
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü