İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 492 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Bk.anterior corticospinal tract
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
tibbi çeviri
Bk. corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Organ ya da doku naklinden nce verici ve alc arasndaki doku uyumunu deerlendirme amacyla yaplan test dizisi (Doku uyumu antijenlerini, HLA antijenlerini karlatrma gibi),
Hipotalamus tarafndan salglanan, hipofiz n lobundan tiroid’i uyarc hormon (tirotropin) salglanmasn uyarc hormon; tirotropin salglatc honnon; troliberin
Tirotropin salglanmasn uyarc faktr. Bk. thyrotropinreleasing hormone
Tirotropin. Bk. thyroidstimulating hormone.
Hissedilir ekilde atm gsterme; gm gm atma (arpnt esnasnda kii tarafndan hissedilen kalp atmlar gibi).
Omurgann, oniki gs omurundan oluan blm; omurgann gs ksm; torasik omurga
Omurilik tabesi. Bk. tabes dorsalis.
Bk. musculus supraspinatus
Supraspinz ba. Bk. supraspinal ligament.
Krek kemii (scapula)’nin arka yznde, spina scapulae’nn stndeki ukurluk; supraspinz ukur
Dikensi knt stnde; zellikle krek kemii dikeni ya da omurun dikensi knts stnde; supraspinz.
Omurlarn dikensi knt (processus spinosus)’larnn ularn birletiren dikey ba; 7. servikal omur’dan sakrum’a kadar, omurlarn dikensi kntlarnn ularna tutunarak uzanan, uzun dikey fibrz erit
1- Omurga stnde; supraspinal. 2- Herhangi bir dikensi knt stnde,
Kol ve bacaklar ekstensiyon halinde srtst yat durumu; dorsal pozisyon
1- n kol ve el, el ayas yukar bakacak ekilde dyana dndrlm; supin. 2- Yz ve karn yukar dnk ekilde yatm; srtst yat durumu alm; supin.
1
2
3 4 5 6 .. 23 24 25
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 629 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Varicellazoster virsnn sebep olduu, baz spinal sinirlerin arka kk ganglionlarmm iltihaplanmas nedeniyle vcudun bir tarafnda bir veya birka hissi sinirin seyri boyunca deri zerinde arl vezikller olumas ile bel
Bk.juvenile spinal muscularatrophy
WerdnigHoffmann hastal. Bk. infantile spinal muscular atrophy
tibbi çeviri
ki taraf spina iliaca anterior superior’lan birletiren teorik izginin ortasndan geen dikey hattn takriben 66.5 cm altna isabet eden nokta; Voillemier noktas (Mesaneye ponksiyon yeri),
Omurun dikensi knts. Bk. spinous process of vertebra.
Omur cismi ile omur kemeri arasnda kalan delik; spinal delik; omur delii
Omurga (columna vertebralis) iindeki, omuriliin getii kanal; omurga kanal; spinal kanal; vertebral kanal
Spinal sinirin n kk. Bk. anterior root of spinal nerve
n kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omuriliin arka yznde a oluturan ve omurilik arka blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliin n yznde a oluturan ve omurilik n blmnn venz kann plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik n venleri; anterior spinal venler
Sol plexus pampiniformis’ten balayp, canalis inguinalis iinde funiculus spermaticus boyunca yukar karak karna erien ve sol testis’le sol epididim’in venz kann vena renalis sinistra’ya boalta
Sa plexus pampiniformis’ten balayp, canalis inguinalis iinde fimiculus spermaticus boyunca yukar karak karna erien ve sa testis’le sa epididim’in venz kann vena cava inferir’a boaltan ve
Sol ligamentum latum uteri’deki -sol yumurtalk hilumu’ndan gelen ovaryan venlerin oluturduu-plexus pampiniformis’in kann venarenalis sinistra’ya ileten ven; sol yumurtalk veni; sol ovaryan ven
Spermatik kordon (finiculus spermaticus)’da plexus pampiniformis’i oluturan venlerin, varikz genilemesi; varikosel (Genellikle genlerde oluan varikosel, ou kez tek tarafldr; nadir hallerde ift tarafl o
Uterotubograf. Bk. hysterosalpingography.
Uterosalpengografi. Bk. hysterosalpinggraphy.
Belli bir hcre tipinde farkllama yeteneigsteren; nipotan.
Hcrenin, belli bir hcre tipinde farkllamayetenei; nipotans.
Belli bir hcre tipi gstermeyen; belli bir hcre tipine dnmemi hcrelerden oluan; farkllamam; andiferansiye (Tmr hcrelerinin nitelii hakknda),
1 2 3 4 .. 30 31 32
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü