İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 37 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
ocukluk anda grlen, gne nlarna maruz kalan deri blgelerinde -ar duyarllk sonucu- ile benzer lekeler olumas ve bu ksmlarda derinin kuruyup kalnlamas ile belirgin, maligniteye dnme oran yksek, nad
Retina’da koni ve omak hiicrelerindeki a duyarl pigmentler; grme pigmentleri; vizel pigmentler (rhodopsin vb.),
Pigment iermeyen; pigmentsiz,
tibbi çeviri
Sperpigmantasyon. Bk. hyperpigmentation.
Gz kresinin pigment kat. Bk. retinal pigment epithelium
Genlik anda balayp ilerleyici seyir gsteren, omak hcre (rod)’lerde dejenerasyon, retina’da pigment birikimi, optik sinirde atrof ve damarlarda incelme sonucu grme alannda daralma ve gece krl ile be
Retina pigmentleri. Bk. visual pigments.
Retina’nn optik blm (pars optica retinae)’nn, pigment ieren hcrelerden oluan -dtan ie doru birinci- en alt tabakas; retinal pigment epiteli.
Dokulara oksijen tayan ve oksidasyonda rol oynayan pigmentler; solunum pigmentleri (hemoglobin, miyoglobin vb.)
Bk. pigment.
Pigment’in erimesi; pigment’in eriyerek ortadan kalkmas; pigmentoliz.
Pigment’i eritici madde; pigmentolizin.
Pigment olumas; pigmentogenez.
Melanin iermesi nedeniyle koyu renk gsteren, genellikle doutan mevcut deri beni; pigmentli ben
Pigment tanecikleri ieren hcrelerden oluan epitel; pigmentli epitel (rena’da olduu gibi)
Pigment birikimi gsteren; pigment artmile belirgin; renkli,
Pigment art nedeniyle deri veya dokuda meydana gelen renk koyuluu veya renk deiiklii; pigment birikimi; pigmantasyon.
Pigmenter retinopati. Bk. retinitis pigmentosa.
Pigmenter retinit. Bk. retinitispigmentosa
Doku hcreleri veya hcreler arasnda ar pigment birikimi; pigment infltrasyonu
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 153 adet çeviri sonucu bulundu. 121 - 140 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Pigment hcresini oluturacak olan nchcre; melanoblast; kromatoblast.
Renk, pigment anlamna nek.
drarda safra veya safra tuzlarnn bulunuu;idrarla safra pigmentlerinin k; kolri.
tibbi çeviri
Kandaki safra pigmentleri miktarn lme; kolemimetri.
Kanda safra pigmentlerinin bulunuu; kolehemi.
Bitki hcrelerindeki, fotosentezi gerekletirecek klorofil pigmentini ieren kk, yuvarlak cisimcik; fotosentetik organel; kloroplast.
Bitki hcrelerindeki, gne n emerek fotosentezi gerekletiren yeil pigment; klorofil (Klorofil’in a, b, c ve d olmak zere drt doal ekil vardr).
1- Karoten’e benzeyen; sar renk gsteren; karotenoid. 2- Bitki ve hayvan organizmalarnda yaygn ekilde bulunan san, turuncu veya mor renge sahip -vitamin A ncs- bir pigment grubu (karoten, kriptok-santin vb.),
Bitki ve hayvan organizmalarnda bulunan Avitamini ncs sar pigment; karoten.
Koyu krmz bir boya maddesi; Coccus cacti tr bcekler (krmz bcekleri)’in kurutulmu diilerinden ap (alminyum slfat) ile keltme suretiyle elde edilen krmz bir pigment; krmz; karmin.
Safra pigmentlerinin fazlal nedeniyle sarms yeil renk gsteren dk; biliyz dk
Safra pigmentlerinden biri; bilirbin’in ok-sidasyonu sonucu oluan yeil renkte pigment; bili-verdin.
drarda safra veya safra pigmentlerinin bulunuu; biliri.
Safra pigmentlerinden biri; biliverdin’ebenzeyen yeil bir pigment; biliprasin.
Safra pigmentlerinden biri; safrada bulunankahverengimsi bir pigment; bilifusin.
Safra pigmentlerinden biri; biliverdin’in oksidasyonu ile oluan morumsu bir pigment; biliir yanin.
Safra pigmentleri. Bk. bile pigments
Safraya renk veren pigmentler; safra pigmentleri (bilirbin, biliverdin, bilisiyanin, bilifusin, biliprasin vb.)
Karacier hcreleri tarafndan salglanan -su, sodyum karbonat, safra tuzlar, safra pigmentleri, kolesterol, rsin, lesitin ve bilirbin ieren- koyu kyamda sarms-yeil, alkalen sv; d; safra [Safra kesesinde depolan
Zeka gerilii, imanlk, cinsiyet organlarnda hipoplazi, polidaktili ve pigmenter retinit ile belirgin kaltsal sendrom; BardetBiedl sendromu
1 2 3 4 5 6
7
8
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü