İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
p
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 5339 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
1- Atele ilgili; atee bal; piretik. 2- Ate gsteren; ateli,
spanya’da yetien bir cins kasmpat (Anacyclus pyrethrum)’mn kurutulmu ieklerinden elde edilen bir madde; piretrin (Hastalk tayan bcekleri ldrc olarak kullanlr),
Tedavi amacyla vcut ssn, ate ykseltici madde enjekte ederek ya da ate ykseltici a uygulayarak yapay olarak ykseltme; ate ykseltici tedavi; pireterapi.
tibbi çeviri
Hcre ekirdekii (nukleolus)’nin eriyipdalmas; pirenoliz.
Kanda ekirdekli eritrositlerin bulunuu; pirenemi.
Nonsteroid antienflamatuvar bir ila grubu;bu gruba ait herhangi bir ila; pirazolon.
Tberkloz tedavisinde azdan tablet eklinde kullanlan antitberkler bir ila; pirazinamid.
Askariyaz, enterobiyaz, ankilostomiyaz ve trikostrongiloz tedavisinde azdan sspansiyon eklinde kullanlan, pirimidin trevi anthelmintik bir ila; pirantel pamoat.
Beyincik vermisi (vermis cerebelli)’nin, vermis tmsei (tuber vermis) ile vermis dilcii (uvula vermis) arasnda kalan blm; vermis piramidi,
Orta kulak boluu (tympanum)’nun arka duvar zerindeki -ukur i yzne musculus stapedius’un yerletii-kk kemik kabart; piramidal tmsek
Bbrek medulla-smda -ular kk kalikslere alan- piramit eklindeki oluumlardan her biri; bbrek piramidi (Her bbrekte saylar 8-12 arasndadr)
Medulla oblon-gata’nn n-arka oluu (fissura mediana anterior)’nun her iki yannda, altndaki kortikospinal sinir iplikleri demetinin oluturduu, kama biimi gsteren longitu-dinal kabart; medulla oblongata pir
1 – Ayn taban zerinde ykselen veya daha fazla yzn aym tepede birlemesinden meydana gelen oluum; ehram; piramit. 2- Organn piramit ekli gsteren blm
Bk. pyramidal decussation.
Merkezi sinir sisteminde, kortikonkleer demet (tractus cortico-nuclearis) ile kortikospinal demet (tractus corticospi-nalis)’in beraber oluturduu, iskelet kaslarnn dolaysyla istemli hareketlerin koordinasyonu ve
Merkezi sinir sisteminde, kortikonkleer demet (tractus cortico-nuclearis) ile kortikospinal demet (tractus corticospi-nalis)’in beraber oluturduu, iskelet kaslarnn dolaysyla istemli hareketlerin koordinasyonu ve
Piramidal nron. Bk. pyramidal cell
Bk. musculuspyramidalis
Orta kulak boluu (tympanum)’nun arka duvar zerindeki -ukur i yzne musculus stapedius’un yerletii-kk kemik kabart; piramidal tmsek
Bk. pyramidal disease
1 2
3
4 5 6 7 .. 265 266 267
p
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1661 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Primordiyal follikl iindeki primer oosit’in ve Graaf follikl iinde gelimekte olan ovum’un, etrafn saydam zar eklinde saran glikoprotein tabakas; saydam kuak (Zona pellucida, ovulasyon esnasnda dan at
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salglayc tmr (gastrinom), gastrin’e bal olarak mide bezlerinden ar hidroklorik asit salglan sonucu mide ve duodenum’da peptik lserle
Pamuk zerine slfrik ve nitrik asitlerin mterek etkisi ile oluan -ve zellikle kollodyon ad verilen sv maddenin yapmnda kullanlan- bir madde; nitratl sellloz; nitrosellloz; piroksilin.
tibbi çeviri
Processus xiphoideus ile sternum cismi arasndaki bileik eklem; ksifsternal eklem,
Pencere eklinde aklk; pencere,
Pamukuk. Bk. thrush.
Pankreas’m tmnn ya da bir blmnn duodenum’1a beraber karlmas; Whipple ameliyat; pankreatoduodenektomi.
Plevra boluunda bol serz eksda toplan ile belirgin plrezi; sulu plrezi.
Polinevrit belirtilerine kardiovaskler bozukluklar ve demin elik ettii beriberi ekli; ya beriberi,
Parmak tabanlar arasnda gelien apse.
Phtlama faktrlerinden "faktr VIII" kompleksinin % 99′unu oluturan protein; von Willebrand faktr.
Plazmada faktr VIII eksikliine bal olarak phtlama zamannn uzamas ile belirgin, ou kez trombosit yapsnda ve kapiller duvarnda bozukluun da elik ettii kaltsal hastalk; anjiyohemofli; von Willesbrand hastal
Plevra’nn, akcierleri rten yapra; akcier zar; viseral plevra
Papillomavirs’n sebep olduu, ap genellikle 0.5 cm’den byk olmayan, epidermis hipertrofisi ile belirgin kk sert kabart; viral siil; verruka; verruka vulgaris (Genellikle elin ve el parmaklarnn srt y
Plexus hypogastricus inferior’dan aynlan bir ksm sempatik ve parasempatik ipliklerin, mesane zerinde oluturduu otonom sinir a; mesane sinir a; vezikal pleksus.
Peru siili. Bk. verruca peruana.
Papillomavirs’n sebep olduu, ap genellikle 0.5 cm’den byk olmayan, epidermis hipertrofisi ile belirgin kk sert kabart; viral siil; verruka; verruka vulgaris (Genellikle elin ve el parmaklarnn srt y
Papillomavirs’n sebep olduu, genellikle ocuklarda ve genlerde yz, boyun ve el srtnda gruplar halinde grlen, hafif yksek, zeri dz kk siil;bask siil, dz siil
Plexus venosus vesicalis’in kann iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Plexus venosus rectalis’in orta blmnden balayp vena iliaca interna’ya alan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
1 2 3 4 .. 82 83 84
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü